Yönetmelikler

Bolu Belediyesi’ne bağlı müdürlüklerin yönetmelik, yönerge ve klavuzlarını, aynı zamanda bağlayıcı tüm kanun, kararname, yönetmeliklere buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

Dokümanlar

ÖZEL KALEM

Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Yazı İşleri Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Yazı İşleri Müdürlüğü Etik Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

Yazı İşleri Müdürlüğü İmza Yetkileri Yönergesi

Yazı İşleri Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği

Yazı İşleri Müdürlüğü Personel Öneri Değerlendirme Sistemi Yönergesi

Yazı İşleri Müdürlüğü Resmi Yazışma Şablonu

MALİ HİZMETLER

Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

ZABITA

İçişleri Bakanlığı Belediye Zabıta Yönetmeliği

Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Zabıta Müdürlüğü Kayıp ve Buluntu Eşya Yönergesi

Zabıta Müdürlüğü Seyyar Satış Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

Zabıta Müdürlüğü Kabahatler Talimatnamesi

Zabıta Müdürlüğü Toptancı Hali Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Hakkında Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmelik

İMAR ve ŞEHİRCİLİK

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Estetik Kurul Yönetmeliği

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çatı Arası Piyes Çizim Standartları

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Otopark Yönetmeliği

HUKUK İŞLERİ

Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Yardım Yönetmeliği

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Öğrenci Konukevleri Yönetmeliği

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Öğrenci Konukevleri Yönetmeliği 17. Madde Değişikliği

İTFAİYE

İtfaiye Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

İtfaiye Müdürlüğü Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği

DESTEK HİZMETLERİ

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Servis Araçları Yönetmeliği

FEN İŞLERİ

Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

VETERİNER İŞLERİ

Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

TEMİZLİK İŞLERİ

Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Temizlik İşleri Müdürlüğü Plastik Konteyner, Yerüstü Konteyner ve Yeraltı Konteyner Sistemi Uygulamaları Yönetmeliği

MUHTARLIK İŞLERİ

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

PARK ve BAHÇELER

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

HALKLA İLİŞKİLER

Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği