Stratejik Plan Sunuş

Bolu Belediyesi olarak; “Tabiatın kalbini yaşayanlarla birlikte, ihtiyaçları en hızlı ve sonuç odaklı karşılayan, yeniliğe ve gelişime koşan etkin bir belediyecilik” misyonunu gerçekleştirmek amacından hareketle, “Bugünden daha iyi bir yarın oluşturmak için bütün faaliyetlerde mükemmelliği uluslararası düzeye taşımış Marka Kent Bolu” vizyonuna ulaşmak için var gücü ile çalışan bir belediye olmayı hedefliyoruz.

Bu hedefimize ulaşmak için ise; sevgi ve hoşgörüye dayalı, doğaya ve insana saygılı, tarafsız ve her insana eşit davranan, sorumluluk sahibi, güvenilir, saydam, katılımcı, hizmetleri konusunda daima ulaşılabilir sürdürülebilir, verimli, etkili, yeniliğe ve gelişime açık, bilimsel, hesap verebilir, ölçülebilir, cesur ve mükemmeliyetçi bir Bolu Belediyesi’ne kavuşmayı arzuluyoruz.

2015-2019 Yıllarını kapsayan ve Bolu Belediyesi’nin geleceğe dönük olarak yapacağı çalışmalarını ve hedeflerini kapsayan “Stratejik Plan”, bizim rehber kitabımızdır. Bu rehberimizde, Bolu ile ilgili genel bilgiler, belediyemizin yapısı ve dinamikleri ile ilgili bilgiler, stratejik amaç ve hedefleri bulunmaktadır.

Stratejik planımızın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

Stratejik Plan (2015 - 2019)

Stratejik Plan (2011 - 2014)