Emlak  Vergisi
Çevre Temizlik  Vergisi
Katı Atık Vergisi
I. Taksit : 31 Mayıs günü mesai bitimine kadar ödenmelidir.
II. Taksit : 30 Kasım günü mesai bitimine kadar ödenmelidir.
İlan ve Reklam Vergisi I.  Taksit : 30 Nisan günü mesai bitimine kadar ödenmelidir.
II. Taksit : 31 Ekim günü mesai bitimine kadar ödenmelidir.
Eğlence Vergisi Her aya ait vergi, o ayı takip eden ayın 20. günü mesai bitimine kadar ödenmelidir.
Haberleşme Vergisi Her aya ait vergi, o ayı takip eden ayın 20. günü mesai bitimine kadar ödenmelidir.
Elektrik – Havagazı Tüketim Vergisi Her aya ait vergi, o ayı takip eden ayın son günü mesai bitimine kadar ödenmelidir.
Yangın Sigorta Vergisi Her aya ait vergi, o ayı takip eden ayın 20. günü mesai bitimine kadar ödenmelidir