Misyonumuz

Bilime, insana ve doğaya saygılı, çağdaş, şeffaf, katılımcı ve dinamik bir yönetim anlayışı ile etkin ve kaliteli belediye hizmetleri sunarak halkın yaşam standardını yükseltmek.

Vizyonumuz

Çevreye ve insana duyarlı, teknolojiyi her alanda kullanan, değer üreten, planlı, yaşam kalitesi yüksek, estetik, tarihi ve kültürel mirasına saygılı ve dünyada tanınan bir kent olmak.

Temel Değerlerimiz

Doğaya/Çevreye Saygılı

Etkinlik ve Verimlilik

Dinamik ve Esnek

Kalite

Şeffaflık

Çağdaşlık

Tarafsızlık

Bilime Saygı

İnsana Saygı

Katılımcılık