İstenilen Belgeler – Dilekçeler – Formlar

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ruhsat Yenileme Listesi 17.02.2021.pdf (13 indirme)

 

Kamu Kurumları İçin Yapı Ruhsatı Evrak Listesi - 17.02.2021 (9 indirme)

 

Teknik Rapor - 17.02.2021 (9 indirme)

 

Teslim Tutanağı - 17.02.2021 (9 indirme)

 

01 - İmar Durumu Talep Dilekçesi - 17.02.2021.pdf (21 indirme)

 

02 - Karayolları Geciş Yolu Ön İzin Belgesi Müracaat Dilekçesi - 17.02.2021.pdf (9 indirme)

 

03 - Kat İrtifakı Talep Dilekçesi - 17.02.2021.pdf (9 indirme)

 

04 - Arşiv Talep Dilekçesi - 17.02.2021.pdf (10 indirme)

 

05 - Suret, Aslı Gibidir Talep-Dilekçesi - 17.02.2021.pdf (9 indirme)

 

06 - Yapı Denetime Tabi Olmayan Yapılar İçin Yapı Ruhsatı Başvuru Dilekçesi - 17.02.2021.pdf (12 indirme)

 

07 - 2004 Öncesi Yapılar İçin Elektrik – Su Aboneliği Başvuru Dilekçesi - 17.02.2021 (11 indirme)

 

08 - Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki Yapıların Tapu İşlemleri Dilekçesi - 17.02.2021 (10 indirme)

 

09 - Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan) Başvuru Dilekçesi - 17.02.2021 (10 indirme)

 

10 - Yapı Ruhsatı Başvuru Dilekçesi - 17.02.2021 (11 indirme)

 

11 - Yıkım Ruhsatı Başvuru Dilekçesi - 17.02.2021 (8 indirme)

 

12 - Plan Değişikliği Talep Dilekçesi - 17.02.2021 (10 indirme)

 

13 - Plan Tadilatı Talep Dilekçesi - 17.02.2021 (8 indirme)

 

14 - İmar Planı ve İlave İmar Planı Talep Dilekçesi - 17.02.2021 (10 indirme)

 

15 - Mevzi ve İlave İmar Planı Talep Dilekçesi - 17.02.2021 (9 indirme)

 

16 - İmar Kurum Görüşü Talep Dilekçesi - 17.02.2021 (9 indirme)

 

17 - İş Bitirme Belgesi Başvuru Dilekçesi - 17.02.2021 (8 indirme)

 

18 - Vaziyet Planı Onayı Başvuru Dilekçesi - 17.02.2021 (10 indirme)

 

19 - Aplikasyon Onayı Başvuru Dilekçesi - 17.02.2021 (10 indirme)

 

20 - Plankote Onayı Başvuru Dilekçesi - 17.02.2021 (8 indirme)

 

21 - Yapı Denetim Sistemi Başvuru Dilekçesi - 17.02.2021 (12 indirme)

 

22 - Mimari Ön Onay Başvuru Dilekçesi - 17.02.2021 (13 indirme)

 

23 - Röperli Kroki Onayı Başvuru Dilekçesi - 17.02.2021 (8 indirme)

 

24 - Yapı Kayıt Belgesi Dilekçesi - 17.02.2021 (9 indirme)

 

25 - Asansör Tescil Belgesi Başvuru Dilekçesi - 17.02.2021 (8 indirme)

 

26 - Mevcut Zemin Durum Planı Başvuru Dilekçesi - 17.02.2021 (8 indirme)