2023 Dönemi Şubat Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

Askı Çıkış Tarihi: 16.02.2023 – Askı İniş Tarihi: 17.03.2022

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2023 DÖNEMİ ŞUBAT AYI TOPLANTISI

I. BİRLEŞİM II. OTURUMA AİT BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

 

Bolu Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 09 Şubat 2023 Perşembe günü saat 17.30’da Belediye ve Meclis Başkanı Tanju ÖZCAN’ın Başkanlığında toplanmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır. 

KARAR NO: 81

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaköy Mahallesi, 120 ada 9, 10, 11, 17, 19, 20, 27, 28 ve 29 nolu parsellerin bulunduğu alanda alan kullanım kararlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141005088 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve 141005087 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 82

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karacaağaç Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 50 hektarlık alanda alan kullanım kararları getirilmesine, imar yolları planlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141005091 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planı ve 141005092 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planı talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planının aynen kabulü ve tasdikine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 83

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaçayır Mahallesi, 243 ada 22 nolu parselin bulunduğu alanda “Açık Spor Tesis Alanı – E:0.20 – Yençok:7.50 metre”  olarak alan kullanım kararı oluşturulmasına yönelik hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141005098 plan işlem numaralı  1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Partili Üye Semih DİMİCİOĞLU’nun çekimser oyuna karşılık toplantıya katılan diğer Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 84

Bolu ili, Merkez ilçesi, Ilıcakınık köyü, 154 ada 2 nolu parsel ve çevresini kapsayan alanda alan kullanım karalarınını ve imar hatlarınını düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141005085 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 141005086 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 85

Bolu ili, Merkez ilçesi, Çakmaklar Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 17 hektarlık alanda yapılaşma koşulları, imar hatları, imar yolları ve alan kullanım kararlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141005201 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 141005177 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO: 92

Bolu ili, Merkez ilçesi, Berk köyü sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 70 hektarlık alanda alan kullanım kararlarının, yapılaşma koşullarının, imar adalarının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141005172 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu  ve 141005171 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu ve MHP’li Üyelerin çekimser oylarına karşılık CHP Grubu ve İYİ Partili Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 94

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaçayır Mahallesi, sınırları içerisinde kalan yaklaşık 2.7 hektarlık alanda (6 imar adası) ön bahçe mesafelerinin imar hattı olarak düzenlenmesi (ön bahçesiz) yönelik hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141005095 plan işlem numaralı  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Partili Üye Semih DİMİCİOĞLU’nun ret oyu, AK Parti Grubu diğer Üyeleri ve MHP’li Üyelerin çekimser oylarına karşılık CHP Grubu ve İYİ Partili Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 95

Bolu ili, Merkez ilçesi, Aşağısoku Mahallesi, 1043 nolu parselin olduğu alanda alan kullanım kararının Pazar Alanından “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141005094 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 141005093 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu ve MHP’li Üyelerin çekimser oylarına karşılık CHP Grubu ve İYİ Partili Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 96

Bolu ili, Merkez ilçesi, Tabaklar Mahallesi, 3757 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği yapılması ve Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu onayına sunulması için 21/11/2022 tarih ve 2022/568 sayılı Bolu Belediyesi meclis kararı ile Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu onayına sunulmuş olup Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun, 22.12.2022 tarih ve 3218 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Bolu ili, Merkez ilçesi, Tabaklar Mahallesi, 3757 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda   “İlkokul Alanı, Ortaokul Alanı ve Halk Eğitim Merkezi (Lojman Alanı)” olan alan kullanım kararlarının “İlkokul Alanı, Ortaokul Alanı ve Halk Eğitim Merkezi “ olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14999669 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 97

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaçayır Mahallesi, 1355 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda doğu cephesindeki Yapı Yaklaşma Mesafesinin 5 metreden 6 metreye yükseltilmesi ve Konut Alanı alan kullanım kararının Ticaret-Turizm-Konut Alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141005097 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 141005096 işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu ve MHP’li Üyelerin çekimser oylarına karşılık CHP Grubu ve İYİ Partili Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 99

Bolu ili, Merkez ilçesi, Kılıçarslan Mahallesi, 1179 ada 3 nolu parselin kuzeyinde bulunan Rekreasyon Alanının bir kısmının “Aile Sağlığı Merkezi Alanı, Yençok:2 Kat, E:1.00” olarak düzenlenmesi ve imar yolunun Rekreasyon Alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141001667 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14100167 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 101

Bolu ili, Merkez ilçesi, Ösenek Mahallesi, 1564 ada 4, 5, 6, 7, 8 nolu parsel ve 1571 ada 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nolu parselleri kapsayan alanda yapılaşma koşullarının Ayrık Nizamdan Blok Nizam olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141005089 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu diğer Üyelerinin çekimser oylarına karşılık CHP Grubu, İYİ Partili Üyeler, MHP’li Üyeler ve AK Partili Üye Semih DİMİCİOĞLU’nun kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 102

Bolu ili, Merkez ilçesi, Doğancı köyü, 122 ada 5 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu alanda Cami Alanı ve Konut Alanlarının ada ayrım hatlarının düzenlenmesi ve Cami Alanının yapılaşma ve yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141005080 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.