2023 Dönemi Haziran Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

Askı Çıkış Tarihi: 14.06.2023 – Askı İniş Tarihi: 13.07.2023

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2023 DÖNEMİ HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI, 

BİRLEŞİM I. Ve II. OTURUMA AİT KARARLARI

 

Bolu Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince,       08 Haziran 2023 Perşembe günü saat 17.30da Belediye ve Meclis Başkanı Tanju ÖZCAN’ın Başkanlığında toplanmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır. 

KARAR NO: 244 

Gündemin 2. maddesi, İmar Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülüp karara bağlanmasını kapsamaktadır.

Meclis Üyelerince verilen önerge ile Meclise, Meclisçe de İmar Komisyonu’na havale edilen, Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaçayır Mahallesi  245 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda “İlkokul Alanı E:2.00 Yençok: 3 Kat” yapılaşma koşullarının “İlkokul Alanı E:2.00 Yençok:4 Kat” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141018121 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup konunun uygun görülmesine karar verilmiştir ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, CHP’li Üye Cihan TUTAL ve AK Partili Üye Semih DİMİCİOĞLU’nun çekimser oylarına karşılık toplantıya katılan diğer Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 248 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karacaağaç Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 50 hektarlık alanda alan kullanım kararları getirilmesine, imar yolları planlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141005091 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planı ve 141005092 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planı 09.02.2023 tarih ve 2023/82 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanmış olup Bolu ili, Merkez ilçesi, Karacaağaç Mahallesi, 6.3 hektar alanda söz konusu revizyona yapılan itirazlar kapsamında 10.04.2023 tarih ve 2023/165 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmıştır. Söz konusu değişikliğe;

12.05.2023 tarih ve 2774 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe

ile itiraz edilmiştir. Söz konusu itiraz Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup taleplerin kısmen uygun görülmesine karar verilmiştir. Kısmen kabul edilen itiraz doğrultusunda, 589, 599, 725, 81 ve 1115 nolu parsellerin bulunduğu alanda, “Konut Alanı” olarak planlı olan alan kullanım kararlarının “Ticaret+Konut Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141005091 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 141005092 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu ve MHP’li Üyelerin çekimser oylarına karşılık CHP Grubu ve İYİ Partili Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 250 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Aşağısoku Mahallesi, 1043 nolu parselin bulunduğu alanda alan kullanım kararının “Belediye Hizmet Alanı (Belediye Sosyal Tesisi)”  olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141018130 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 251

Bolu ili, Merkez ilçesi, Alpağutbey ve Karamanlı Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık  56.7 hektarlık alanda mevcut kadastro dikkate alınarak ada ayrım hatlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141018123 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 252

T.C. Bolu İdare Mahkemesinin 13/04/2023 tarih ve 2022/824 Esas.-2023/497 sayılı kararını yerine getirmek amacıyla Bolu ili, Merkez ilçesi, Paşaköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1673, 1676 parsellerin bulunduğu alanda alan kullanım kararlarının, imar adalarınının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141018131 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 253

Bolu ili, Merkez ilçesi, Yeniakçakavak, Vakıfgeçitveren, Yazıören Köyü sınırları içerisinde kalan yaklaşık 36 hektarlık alanda yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141014153 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, CHP’li Üye Cihan TUTAL, AK Partili Üyeler Semih DİMİCİOĞLU ve Sinan SEYMEN’in ret oyları AK Parti Grubu diğer Üyeleri ve MHP’li Üye Necdet ÇAKIR’ın çekimser oylarına karşılık CHP Grubu diğer Üyeleri, İYİ Partili Üyeler ve MHP’li Üye Fatih SİLİN’in kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 254

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karacaağaç Mahallesi, 199 nolu parselin bulunduğu alanda alan kullanım kararları ve imar yollarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141018117 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 141018118 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 255

Bolu ili, Merkez ilçesi, Akçaalan Köyü sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 2.5 hektarlık alanda alan kullanım kararlarının, imar adalarının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141018122 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve 1410181 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu ve MHP’li Üyelerin çekimser oylarına karşılık CHP Grubu ve İYİ Partili Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 256

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 35 hektarlık alanda alan kullanım kararlarının, imar adalarının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141018137 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu  ve 141018140 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu ve MHP’li Üyelerin çekimser oylarına karşılık CHP Grubu ve İYİ Partili Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 257

T.C Bolu İdare Mahkemesinin 13.04.2023 tarih ve 2022/778 Esas- 2023/499 sayılı kararını yerine getirmek amacıyla Bolu ili, Merkez ilçesi, Kürkçüler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 120 ada 15 nolu parsel (eski 663) ve yakın çevresinin bulunduğu alanda, alan kullanım kararlarının, imar adalarının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141018126 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 141018127 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 258

Bolu ili, Merkez ilçesi, Çıkınlar Mahallesi 1036, 1037 ve 18 adanın bulunduğu alanda ada ayrım hatlarının kaldırılmasına yönelik hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141018124 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 259

Bolu ili, Merkez ilçesi, Gölyüzü Mahallesi 414 ada 41 nolu parselin bulunduğu alanda bina kitle ölçülerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141018116 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Partili Üye Semih DİMİCİOĞLU’nun çekimser oyuna karşılık toplantıya katılan diğer Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Partili Üye Semih DİMİCİOĞLU’nun çekimser oyuna karşılık toplantıya katılan diğer Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 261

T.C Bolu İdare Mahkemesinin 13.04.2023 tarih ve 2020/843 Esas – 2023/500 sayılı kararını yerine getirmek amacıyla Bolu ili, Merkez ilçesi, Kılıçarslan Mahallesinde 7.2 hektarlık alanda alan kullanım kararlarının ve ada ayrım hatlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141018138 plan işlem numaralı 1/25000 ölçekli kent bütünü nazım imar planı 141018136 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 141018129 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/25000 ölçekli kent bütünü nazım imar planı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Partili Üye Semih DİMİCİOĞLU’nun ret oyuna karşılık toplantıya katılan diğer Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.