Olağanüstü Meclis Toplantısı Duyurusu

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURULUR

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesine ek fıkra eklenmesine dair 5675 sayılı Kanunun 3. Maddesinde, “Belediye Başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde Belediye Meclisini bir yılda 3(üç) defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır…. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez.” Maddesi gereği, gündemde yazılı önem arz eden konuları görüşmek üzere, 21 Şubat 2023 Salı günü saat 17.30’da Belediye Meclis salonunda olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirilecektir.

Sayın Belediye Meclis Üyelerimizin, belirtilen yer, gün ve saatte hazır bulunmaları rica olunur.

 

Gündem:

1.Açılış – Yoklama-Saygı Duruşu-İstiklal Marşı,

2.Bolu Belediyesi sınırları içinde, dışında yaşayan ve yardıma ihtiyacı olan depremzedelerin yiyecek, içecek, yakacak, ulaşım (şehir içi toplu taşıma ve şehirlerarası ulaşım) barınma, eğitim, bakım, onarım ve sağlık gibi temel ihtiyaçların karşılanması ayrıca oluşabilecek ve insani olarak karşılanması gereken diğer ayni ve nakdi ihtiyaçların karşılanması, Belediye Kanununun 75. Maddesine göre Belediye Meclisimizin onayı ile depremle ilgili koordinasyonu sağlamak amacıyla çalışan ülkemizde bulunan tüm belediyeler, özel idareler, üniversiteler, benzeri kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak yardımlar, malzeme desteği, inşaat ve onarım desteği ve planlanacak projeler kapsamında ortaya konulacak deprem amaçlı tüm ihtiyaçlar için protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Tanju ÖZCAN’a yetki verilmesi, İlimizde ikamet eden depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması, Belediyemize yüklenen/beklenen diğer mal, hizmet alımları ve yapım işlerinin protokolleri ile ülkemizde bulunan kamu kurum, kuruluşları ile yapılması planlanan giderlerin karşılanması amacıyla ek finansman kaynağına ihtiyaç duyulacağından İller Bankası veya Diğer Bankalardan kullanılmak üzere 99.000.000 (Doksandokuzmilyon)TL borçlanma için her türlü tasarruf ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanı Tanju ÖZCAN’a yetki verilmesi konusunun görüşülmesi

 

 

 

 

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.