İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR DEĞER ARTIŞ PAYI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA KIYMET TAKDİR KOMİSYON SÜRECİ TAMAMLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNİN MECLİS KARARLARI

Askı Çıkış Tarihi: 08.08.2022 – Askı İniş Tarihi:08.09.2022

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2021 DÖNEMİ EKİM AYI TOPLANTISI

I.BİRLEŞİM I. OTURUMA AİT BELEDİYE MECLİSİ KARARI

 

KARAR NO: 457

Gündemin 4. maddesi, İmar Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülüp karara bağlanmasını kapsamaktadır.

06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmeliğin 6. Maddesi 1. Fıkrası gereği Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecini tamamlamış olan atık yakma ve düzenli depolama tesislerinin imar planına işlenmesi amacıyla Bolu ili, Merkez ilçesi, Vakıfgeçitveren Köyü, 102 ada 26 nolu parselde söz konusu tesisin bulunduğu alanın alan kullanım kararının “Teknik Altyapı Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14015444 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14706870 plan işlem numaralı   1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonca incelenerek uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği talebi uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda AK Parti Grubunun ve MHP’li Üyenin Red oylarına karşılık; CHP Grubu ve İYİ Partili Üyelerin kabul oylarıyla, Oyçokluğuyla karar verildi.

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2022 DÖNEMİ ŞUBAT AYI TOPLANTISI

I.BİRLEŞİM II. OTURUMA AİT BELEDİYE MECLİSİ KARARI

 

KARAR NO: 119

Bolu ili, Merkez ilçesi, Çıkınlar Mahallesi, 56 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parselin bulunduğu alanda alan kullanım kararlarının ve yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14617398 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14681679 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca incelenerek uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği talebi uygun görüldüğünden aynen kabulüne 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda AK Parti Meclis Üyesi Semih DİMİCİOĞLU ve MHP’li Meclis Üyesi            Fatih SİLİN’ in Çekimser Oylarına karşılık; AK Partili diğer Meclis üyeleri, CHP Grubu ve İYİ Partili Meclis Üyelerinin Kabul oylarıyla Oyçokluğuyla karar verildi.

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2022 DÖNEMİ MART AYI TOPLANTISI

I.BİRLEŞİM II. OTURUMA AİT BELEDİYE MECLİSİ KARARI

 

KARAR NO: 172

Bolu ili, Merkez İlçesi, Çıkınlar Mahallesi, 1682 ada 6 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14837341 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonca uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği talebi uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda Oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2022 DÖNEMİ MAYIS AYI TOPLANTISI

I.BİRLEŞİM I. OTURUMA AİT BELEDİYE MECLİSİ KARARI

 

KARAR NO: 296

Bolu ili, Merkez ilçesi, Yeniakçakavak köyü, 144 ada 19 nolu parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notu değişikliğine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14740107 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği talebi uygun görüldüğünden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yapılmasına ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.