CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN

Bolu Bel San. ve Tic. A.Ş.’ye ait 1 adet taşınmaz yeniden satışa çıkacak

Yapımı devam eden Bolu Belediyesi Yeni İş Merkezi’nde, Bolu Bel A.Ş.’ye ait 315,63 m2 büyüklüğündeki 1 adet iş yeri, 9 Nisan 2021 tarihinde yeniden “açık teklif usulü” ile satışa çıkartılacaktır.

İhaleye ilişkin detaylar şu şekildedir:

                                                                        BOLU BEL SAN. VE TİC. A.Ş.

                                                       1 ADET TAŞINMAZIN SATIŞ İŞİNE AİT İLAN

 1. Mülkiyeti Şirketimize ait aşağıdaki Listede belirtilen Taşınmazların Açık teklif usulü ile Satışı yapılacaktır.
SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL İŞYERİ NO BAĞIMSIZ NO NET(M2) BRÜT(M2) MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE GÜN VE SAATİ
1 BÜYÜKCAMİ 2920 6 19 DÜKKAN 167,33 177,17 1.700.000,00 TL +(%18KDV) ₺51.000,00 09.04.21 Saat:14:0
TERAS 138,46 138,46
TOPLAM 305,79 315,63

 

 1. Yukarıda nitelikleri, diğer özellikleri, muhammen satış bedeli geçici teminat miktarı belirtilen BOLU BEL SAN. VE TİC. A.Ş.’ye ait taşınmazlar Şirketimizce BOLU BELEDİYESİ MECLİS SALONUN da AÇIK TEKLİF USULÜ ile satılacaktır.
 2. Satış 09/04/2021 CUMA günü saat 14:00 de BOLU BELEDİYESİ MECLİS SALONUN da yapılacaktır.
 1. Satışa ilişkin şartname ve ekleri BOLU BEL SAN. VE TİC. A.Ş. adresinden 100,00 TL (YÜZTÜRKLİRASI) makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir. İstekliler satışa ilişkin şartnameyi BOLU BEL SAN. VE TİC. A.Ş. adresinden bedelsiz olarak görebilir.
 1. Açık Teklif Usulü ile yapılacak Satışa katılabilmek için istenen belgeler;
 1. Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi.
 2. Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (Noterden) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi.
 3. Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Odalarından belge ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile imza sirküsü (noter tasdikli)
 4. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,
 5. Tebligat için adres beyan belgesini vermeleri gerekmektedir.
 6. Satışa katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, şirketimize ait BOLU BEL SAN. VE TİC. A.Ş. C. Ziraat Bankası Bolu Şubesi EFT için İBAN No:TR510001002564718466405005 hesaplarına yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu.
 7. 100,00 TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu.
 8. Taşınmaz Mal satış şartnamesi ( şartnamenin her sayfası ayrı yarı taraflar tarafından imzalanmak zorundadır.)
 1. İstekliler dosyalarını Satış günü saat 13:30’a kadar BOLU BEL SAN. VE TİC. A.Ş. AŞAĞISOKU MAH. KİLİTÇİ SOK. No:47/1 Merkez/BOLU teslim etmeleri gerekmektedir.
 2. İdare Açık Teklif Usulü ile yapılacak olan Taşınmazların Satışını yapıp yapmamakta ve uygun fiyatı tesbitte serbesttir.

İlan  Olunur.

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.