6 Adet Ekmek Makinesi ve Ekipman Satış İhalesi

BOLU HALK EKMEK UNLU MAMULLER GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 6 ADET EKMEK ÜRETİMİNE YÖNELİK ÇEŞİTLİ MAKİNE VE EKİPMAN SATIŞINA AİT İHALE İLANI

 1 – Mülkiyeti Şirketimize ait aşağıdaki Listede belirtilen Ekmek Üretim Makineleri; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/c maddesi uyarınca Açık teklif usulü ile Satış ihalesi yapılacaktır.

Sıra No  

MAKİNA CİNSİ

 

MİKTAR

 

CİNSİ

MODEL  

MUHAMMEN BEDEL (KDV Hariç)

GEÇİCİ TEMİNAT  

İHALE GÜN

VE SAATİ

1  

ROL EKMEK KESME VE SERME HATTI

 

 

1

 

 

TAKIM

2016  

 

100.000,00 TL

3.000,00 TL  

 

10.10.2019

15:00

 

2

 

 

ROL EKMEK PAKETLEME

 

1

 

ADET

2016  

44.000,00 TL

1.320,00 TL  

10.10.2019

15:05

3  

DÖNER ARABALI EKMEK PİŞİRİCİ FIRIN

 

1

 

 

ADET

2016  

 

45.000,00 TL

1.350,00 TL  

10.10.2019

15:10

4  

DÖNER ARABALI EKMEK PİŞİRİCİ FIRIN

 

 

1

 

 

ADET

2017  

 

45.000,00 TL

1.350,00 TL  

10.10.2019

15:15

5  

TAVA ARABASI

 

10

 

ADET

2016  

15.500,00 TL

465,00 TL  

10.10.2019

15:20

6  

DELİKLİ TAVA

 

180

 

ADET

2016  

24.300,00 TL

729,00 TL  

10.10.2019

15:25

 

2 – Yukarıda nitelikleri, diğer özellikleri, muhammen satış bedeli geçici teminat miktarı belirtilen BOLU HALK EKMEK UNLU MAMULLER GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.’ye ait Ekmek Üretim Makineleri Şirketimizce Büyük Cami Mah. Parti Sok. No:6/8-9 Merkez/BOLU adresinde ihale ile satılacaktır.

3 – İhale 10/10/2019 Perşembe günü saat 15:00 ve Müteakiben Büyük Cami Mah. Parti Sok. No:6/8-9 Merkez/BOLU da yapılacaktır.

4 – İhaleye ilişkin şartname ve ekleri BOLU HALK EKMEK UNLU MAMULLER GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. Büyük Cami Mah. Parti Sok. No:6/8-9 Merkez/BOLU adresinden 295,00 (ikiyüzdoksanbeştürklirası) TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir. İstekliler İhaleye ilişkin satılacak makine ve ekipmanı BOLU HALK EKMEK UNLU MAMULLER GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. Aktaş Mah. Köroğlu Sok. No:34/A Merkez/BOLU adresinde görebilir.

5 – İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

  • Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi.
  • Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (Noterden) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi.
  • Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Odalarından belge ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile imza sirküsü (noter tasdikli)
  • İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,
  • Tebligat için adres beyan belgesini vermeleri gerekmektedir.
  • İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, şirketimize ait Vakıfbank Bolu Şubesi TR94 0001 5001 5800 7308 7016 76 nolu hesaba yatıracakları geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu.
  • 295,00 TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu.
  • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.
  • Satış şartnamesi ( şartnamenin her sayfası ayrı yarı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır.)

6 – İstekliler dosyalarını ihale günü saat 14:50’ye kadar BOLU HALK EKMEK UNLU MAMULLER GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. Büyük Cami Mah. Parti Sok. No:6/8-9  Merkez/BOLU adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

7 – İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun fiyatı tesbitte serbesttir.

İlan  Olunur.

 

 

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.