2022 Dönemi Eylül Ayı Değer Artış Payına Konu İmar Planı Değişikliği Meclis Kararlarının Askıya Çıkarılması

Askı Çıkış Tarihi: 21.03.2023 – Askı İniş Tarihi: 19.04.2023

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2022 DÖNEMİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI

II. BİRLEŞİM II. OTURUMA AİT KARARLARI

Bolu Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince,     07 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 17.30da Belediye ve Meclis Başkanı Tanju ÖZCAN’ın Başkanlığında toplanmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır. 

KARAR NO: 473

Bolu İli, Merkez İlçesi, Gölyüzü Mahallesi 414 ada 5 ve 37 parsellerin bulunduğu alanda alan kullanım kararlarının ve yapılaşma koşullarının “Yençok:16.50- 5 Kat- Kitle Düzeni, Özel Hastane Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 14062125 plan işlem numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 14904525 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek;

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Partili Üye Semih DİMİCİOĞLU’nun çekimser oyuna karşılık toplantıya katılan diğer Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI

1-PARSEL ÜZERİNE ÖNERİLEN BİNA SEMBOLİK OLMAYIP ÜZERİNDEN ÖLÇÜ ALINARAK UYGULANACAKTIR.

2-5 VE 37 PARSELLER TEVHİD EDİLECEKTİR.

3-BOLU BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLANINDA BELİRTİLEN HÜKÜMLERE UYULACAKTIR.

4-BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE BAĞLI YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.