2023 Ekim Ayı Değer Artış Payına Konu İmar Planı Değişikliği Meclis Kararının Askıya Çıkarılması

Askı Çıkış : 08.11.2023  –   Askı İniş : 09.11.2023

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2023 DÖNEMİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI

II. BİRLEŞİM I. OTURUMA AİT KARARLARI

 

Bolu Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince,      10 Ekim 2023 Salı günü saat 17.30da Meclis Birinci Başkan Vekili Ahmet FİDAN’ın Başkanlığında toplanmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır. 

KARAR NO: 399 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaköy Mahallesi, tapunun 132 ada 1,2 ve 133 ada 26 parselleri kapsayan alanın “Sosyal-Kültürel Tesis Alanı (Özel-Yurt Alanı)” olan alan kullanım kararlarının “Emsal:1.50- Yençok-5 Kat-Ticaret-Konut Alanı, Ticaret Alanı ve Park Alanı“ olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141030746 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 141030745 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu, MHP’li Üyeler, CHP’li Üyeler Cihan TUTAL, Cevat ÇATLADI, Onur KOYUNOĞLU ve İYİ Partili Üye Hasan Hakan ALPASLAN’ın çekimser oylarına karşılık CHP Grubu diğer Üyeleri ve İYİ Partili diğer Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.