2023 Dönemi Mayıs Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

Askı Çıkış Tarihi: 16.05.2023 – Askı İniş Tarihi: 14.06.2023

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2023 DÖNEMİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI II.

BİRLEŞİM I.,II. Ve III. OTURUMA AİT KARARLARI

Bolu Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince,       08 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 17.30da Belediye ve Meclis Başkanı Tanju ÖZCAN’ın Başkanlığında toplanmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır. 

KARAR NO: 197 

Gündemin 4. maddesi, İmar Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülüp karara bağlanmasını kapsamaktadır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.05.2023 tarih ve 1682 sayılı yazıları ile Meclise, Meclisçe de İmar Komisyonu’na havale edilen, Bolu ili, Merkez ilçesi, Akçaalan köyü, 118 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda “Emsal:0.10- Yençok: 7.50m.-2 kat,- Min. İfraz=5000m2,- Eko Turizm Tesis Alanı” amaçlı düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141013972 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 141014114 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine Komisyonumuzca karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 199   

Bolu ili, Merkez ilçesi, Akpınar Mahallesi, 171 ada 1, 2, 9, 11, 15, 16, 19, 20 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği yapılması ve Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu onayına sunulması için 09.02.2023 tarih ve 2023/91 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu onayına sunulmuş olup Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun,  03.03.2023 tarih ve 3399 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Bolu ili, Merkez ilçesi, Akpınar Mahallesi, 171 ada 1, 2, 9, 11, 15, 16, 19, 20 nolu parsellerin bulunduğu alanda ada kenarının kadastro sınırlarına göre düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141005149 plan işlem numaralı  1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile  3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu diğer Üyeleri ve CHP’li Üye Cihan TUTAL’ın ret oyları, AK Partili Üye İsmail YERLİKAYA ve MHP’li Üye Necdet ÇAKIR’ın çekimser oylarına karşılık CHP Grubu diğer Üyeleri, İYİ Partili Üyeler ve MHP’li Üye Fatih SİLİN’in kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 200

Bolu ili, Merkez ilçesi, Dodurga Mahallesi, 3537 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda ifraz hattının düzenlenmesi ve Sarıcalar Mahallesi, 105 ada 4 ve 5 parselin bulunduğu alanın “Park Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141014138 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 141014139 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 204  

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaçayır Mahallesi, 1023 ada 1 parsel, 856 ada 5, 6, 9, 10, 11 nolu parsellerin bulunduğu alanda ada ayrım hatlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141013969 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 206

Bolu ili, Merkez ilçesi, Sarıcalar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 1.4 hektarlık alanda alan kullanım kararları ve imar yollarının isale hattına göre düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141014152 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve 141014151 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 209

Bolu ili, Merkez ilçesi, Ömerler, Dereceören, Akçaalan ve Yolçatı köylerini kapsayan, yaklaşık 400 hektarlık alanda, karayolu kamulaştırma sınırlarının, imar yollarının, ada kenarı ve ada ayrım hatlarının, alan kullanım kararlarının ve yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 001005137 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 001005176 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ;

27.03.2023 tarih ve 1779 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe.

27.03.2023 tarih ve 1733 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe.

04.04.2023 tarih ve 1939 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe.

ile itiraz edilmiştir. Bahsi geçen itirazlar, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin kısmen uygun görülmesine karar verilmiştir. Kısmen kabul edilen itirazlar doğrultusunda Akaçaalan köyü 161 ada 3 nolu parsel ve 166 ada 19 nolu parselin bulunduğu alanda alan kullanım kararlarının ve ada kenarlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 001005137 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 001005176 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu ve MHP’li Üyelerin çekimser oylarına karşılık CHP Grubu ve İYİ Partili Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 210  

Bolu ili, Merkez ilçesi, Çakmaklar Mahallesi, 3153 ada 1 nolu parsel ve çevresini kapsayan alanda alanda alan kullanım karalarının ve imar yollarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141014119 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 141014120 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 211

Bolu ili, Merkez ilçesi, Gölyüzü Mahallesi sınırları içerisinde kalan 3 hektarlık alanda ada ayrım hatlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141013964 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu diğer Üyeleri ve MHP’li Üyelerin çekimser oylarına karşılık CHP Grubu, İYİ Partili Üyeler ve AK Partili Üye Kamuran AVCI’nın kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 212

Bolu ili, Merkez ilçesi, Semerkant Mahallesi 291 ada 259 nolu parselin bulunduğu alanda alan kullanım kararının “Belediye Hizmet Alanı-E:1.00-Yençok:12.50”, yapı yaklaşma mesafelerinin 3 metre  olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141014140 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 141014141 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 215

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaçayır Mahallesi 1586 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda alan kullanım kararının “İdari Hizmet Binası(Türk Kızılay Derneği Bolu Şubesi)-E:1.20-Yençok:3 Kat- TAKS:0.40” yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141013965 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 218

Bolu ili, Merkez ilçesi, Çıkınlar Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 5 hektarlık alanda ada ayrım hatlarının kaldırılmasına yönelik hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141014142 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Partili Üye İsmail YERLİKAYA’nın çekimser oyuna karşılık toplantıya katılan diğer Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.