2022 Kasım Eylül Ayı ve 2023 Mart Ayı Değer Artış Payına Konu İmar Planı Değişikliği Meclis Kararlarının Askıya Çıkarılması

Askı Çıkış Tarihi: 14.07.2023 – Askı İniş Tarihi: 14.08.2023

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2022 DÖNEMİ KASIM AYI TOPLANTISI

2. BİRLEŞİM 1. ve 2. OTURUMA AİT BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

Bolu Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince,           21 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 17.30’da Belediye ve Meclis Başkanı Tanju ÖZCAN’ın Başkanlığında toplanmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır. 

KARAR NO: 573

Bolu ili, Merkez ilçesi, Kılıçarslan Mahallesi 2486 ada 6, 7, 8, 9, 15 nolu parsellerin bulunduğu alanda ada ayrım hatlarının ve alan kullanım kararlarının  düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14660107 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesine karar  verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu, MHP’li Üyeler, CHP’li Üyeler Ahmet FİDAN, Cevat ÇATLADI, Tahsin Mert KARAGÖZ ve Cihan TUTAL’ın çekimser oylarına karşılık CHP Grubu diğer Üyeleri ve İYİ Partili Üyelerin kabul oylarıyla oyçokluğuyla karar verildi.

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2023 DÖNEMİ MART AYI TOPLANTISI

2. BİRLEŞİM 1, 2. VE 3. OTURUMA AİT BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

Bolu Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince,   07 Mart 2023 Salı günü saat 17.30’da Belediye ve Meclis Başkanı Tanju ÖZCAN’ın Başkanlığında toplanmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır. 

KARAR NO: 131

Bolu ili, Merkez ilçesi, Çıkınlar Mahallesi, 1698 ada 2, 3, 4, 5, 6 nolu parsellerin bulunduğu alanda ifraz hattının kaldırılmasına, yapılaşma koşullarının ‘‘Ayrık Nizam – TAKS:0.399 – KAKS:1,995’’ olarak düzenlenmesine ve yapı yaklaşma mesafelerinin belirtilmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141007661 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.