2022 Dönemi Ağustos Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

Askı Çıkış Tarihi: 12.08.2022 – Askı İniş Tarihi: 12.09.2022

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2022 DÖNEMİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI

 2. BİRLEŞİM II. OTURUMA AİT KARARLARI

 

Bolu Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince,     08 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 17.30da Belediye ve Meclis Başkanı Tanju ÖZCAN’ın Başkanlığında toplanmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır. 

KARAR NO: 430 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaçayır-Çanşaberk Mahalleleri ve Berk Köyünde Bulunan Yaklaşık 84 Ha Alanda İmar Planı Revizyonu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14872616 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde söz konusu imar değişikliği talebi uygun görüldüğünden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabul ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO: 434

Bolu ili, Merkez ilçesi, Gölyüzü Mahallesi 757 ada 4, 83, 84, 96 nolu parsellerin bulunduğu alanda alan kullanım kararlarının ve ada kenarlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14605934 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14151289 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde söz konusu imar değişikliği talebi uygun görüldüğünden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabul ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 436 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karacasu Yolu (Bolu) Revizyon İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14737833 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görüldüğünden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabul ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.