3 Adet Taşınmazın Kiralama İşi İhale İlanı

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURULUR

İHALE İLANI

1- Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait olan aşağıda adres bilgileri, muhammen bedeli, ihale tarihi, ihale saati, kira süresi belirtilen taşınmazların kiralama işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c Maddesi uyarınca Açık Teklif  Usulü ile 3(üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale 28.05.2019 Salı günü saat 14:00 ve müteakiben Büyükcami Mah. İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3- Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait olan aşağıda  adres bilgileri, muhammen bedeli,  ihale tarihi, ihale saati, kira süresi belirtilen taşınmazların listesi.

  BOLU BELEDİYESİ KİRALANACAK TAŞINMAZ LİSTESİ
SIRA ADI/ADRESİ MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ KİRA SÜRESİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 BÜYÜKCAMİ MAHALLESİ SANAT SOKAK NO:9/1-17 MERKEZ/BOLU ADRESİNDE TÜNEL İÇİNDE BULUNAN 138M2 İŞYERİ 2.200,00 TL+KDV   

  (1 AYLIK

 KİRA BEDELİ)

2.400,00TL 3 YIL 28.5.2019 14:00
2 BÜYÜKCAMİ MAHALLESİ SANAT SOKAK NO:9/1-3 MERKEZ/BOLU ADRESİNDE TÜNEL İÇİNDE BULUNAN 35M2 İŞYERİ 1.300,00 TL+KDV   

  (1 AYLIK

 KİRA BEDELİ)

1.450,00TL 3 YIL 28.5.2019 14:02
3 AŞAĞISOKU MAHALLESİ KARADERE CADDESİ ATATÜRK ORMAN PARKI NO:2/11 MERKEZ/BOLU ADRESİNDE BULUNAN 23,43M2 İŞYERİ 300,00 TL+KDV   

  (1 AYLIK

 KİRA BEDELİ)

350,00TL 3 YIL 28.5.2019 14:04

 

4- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir, 100,00 (yüz) TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir.

 

5- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

  • Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi,
  • Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (noter tasdikli) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi,
  • Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu odalarından belge ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile imza sirküsü, (noter tasdikli)
  • İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,
  • İhaleye katılmak için isteklilerin, Bolu Belediye Başkanlığı adına alacakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
  • 100,00 TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu,
  • Kiralama ihalesine ait imzalı şartname,
  • Tebligat için adres beyan belgesi,
  • Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
  • 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair imzalı taahhütname vereceklerdir.

 

6- İhaleye katılacaklar istenilen belgelerin konulduğu zarflarını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesinde belirtilen Açık Teklif Usulüne göre hazırlayacaklar en geç ihale günü ihale saatinden yarım saat öncesine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne vermek zorundadırlar.

7- İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan  Olunur.

 

İHALE İLANI (500 Kb)

BÜYÜKCAMİ M. SANAT SK. NO9.1.3 (ŞARTNAME 1 Mb) 

BÜYÜKCAMİ M. SANAT SK. NO9.1.17 (ŞARTNAME 1 Mb)

AŞAĞISOKU M. ATATÜRK ORMAN P.NO2.11 (ŞARTNAME 1Mb)

 

 

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.