S Plaka İşlemleri

 • S PLAKA HUSUSİYE ÇIKARMA

1- Dilekçe

2- S plakalı aracın ruhsat fotokopisi

 

 • S PLAKA ARAÇ DEĞİŞİKLİĞİ

1- Dilekçe

2- S plakalı aracın ruhsat fotokopisi

3- S plakanın aktarılacağı aracın ruhsat fotokopisi  (15 yaşından büyük olmayacak, beyaz olacak)

4- Araç değişikliğinde koltuk veya cins farkı varsa ücretin ödendiğine dair makbuz.

 

 • S PLAKA DEVİR

1-Aracı Toplu Taşıma İzin Belgeli Olarak Almak İsteyenler (Devir-Ortaklık):

a) Dilekçe (S plaka devrinin araçlı veya araçsız olduğu dilekçede belirtilir.)

b) En son yapılan adres değişikliğinden itibaren Bolu’da en az 3 yıl ikamet ettiğine dair yazı (adres bilgileri raporu) (Şirketlerde Bolu Ticaret ve Sanayi Odasından yazı istenir.)

c) Aracı devir almak isteyen yada kullanacak şoförün sürücü belgesi.

d) Ortak almalarda da aynı evraklar tamamlanır. (Tüm ortaklar için aynı evraklar tamamlanır.)

e) Belediye ile ilgili tüm borç ve cezaların ödendiğine dair vatandaş tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınan onaylanmış, gecikmiş borcunun bulunmadığına dair borcu yoktur belgesi,

f) Nüfus cüzdan fotokopisi.( Şirketlerde vergi levhası)

g) Ücretsiz devirlerde 1. Derece yakını olduğunu gösteren vukuatlı nüfus cüzdanı örneği.

 

2- Aracını Toplu Taşıma İzin Belgeli Olarak Satmak İsteyenler (Devir-Ortaklık):

a) Dilekçe.

b) Belediye ile ilgili tüm borç ve cezaların ödendiğine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınan borcu yoktur belgesi.

c) S plaka Trafik ruhsat fotokopisi

d) Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından borcu yoktur yazısı (Şirketlerde Bolu Ticaret ve Sanayi Odasından borcu yoktur yazısı)

e) Devir ve yeni kayıt işlemlerinde bağlı bulunulan odadan kayıt belgesi (Veraset yolu yada icra yolu ile yapılan devirlerde ve S plakası hususide bulunanlardan oda kayıt belgesi ve oda borcu yoktur yazısı istenmez.)

– Encümen kararının tebliğinden itibaren 30 gün içinde devir ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

– Encümen kararından sonra notere gitmeden önce bulunması gereken evraklar.

1-Tahsis belgesi

2-Encümen kararı

3-Çalışma ruhsatı

 

3-Encümen kararı olumlu ise aracı alan kişi:

a) S plaka Trafik ruhsat fotokopisi

b) Eski çalışma ruhsatı

c) Bolu sınırları içinde esnaf odalarından birine kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Uygunluk belgesi

 

 

 • KAZA YADA ARIZA YAPAN S PLAKALI ARAÇ

1- Dilekçe (Yeni aracın hangi tarihler arasında kullanılacağı belirtilmeli)

2- Kaza yapan S plakalı aracın yerine gösterilecek aracın ruhsat fotokopisi

3- Kaza yapan S plakalı aracın servis taşımacılığı yapamayacak durumda olmasının belgelenmesi.

4- S plaka ruhsat fotokopisi

 

 • S PLAKA KİRALAMA

1- Dilekçe ( S plaka araçla birlikte kiralanır )

2- S plakanın kiralanacağı kişi yada şirketin kimlik fotokopisi / vergi levhası

3- S plaka ruhsat fotokopisi

 

 • PERSONEL SERVİS ARACI (A TİPİ ) GÜZERGAH İZİN BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

1- Dilekçe  (Çalışacağı güzergah belirtilecek)

2- Araç ruhsat fotokopisi (Araç 20 yaşından büyük olmayacak)

3- Şoförler Odası kaydı ( Araç Sahibinin)

4- Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortası

5- Şoförün  mesleki Yeterlilik belgesi (SRC) – Sabıka Kaydı – Nüfus Cüzdanı fotokopisi- Ehliyet fotokopisi

 

 • ÖĞRENCİ SERVİS ARACI (B TİPİ ) GÜZERGAH İZİN BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

 

1-Dilekçe  (Çalışacağı güzergah belirtilecek)

2-Araç ruhsat fotokopisi (Araç 12 yaşından büyük olmayacak ) (Aracın ruhsatında Okul Servisi ibaresi bulunmalı)

3- Şoförler Odası kaydı ( Araç Sahibinin)

4-Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortası

5-Kaza ferdi koltuk sigortası

6- Şoförün  mesleki Yeterlilik belgesi (SRC) – Sabıka Kaydı – Nüfus Cüzdanı fotokopisi- Ehliyet fotokopisi- Doktor raporu  (26  yaşından gün almış olmak ve  66  yaşından gün almamış olmak.)

7- Rehber Personelin Sabıka Kaydı – Nüfus Cüzdanı fotokopisi – Diploma fotokopisi  (22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmalı)

8- Okul Servis Araçları Kontrol Çizelgesinin zabıta tarafından onaylanmış hali.

 

 • KENDİ MÜLKİYETLERİNDEKİ ARAÇLAR İLE KENDİ PERSONELİNİ  ÇEKMEK  İÇİN  (C TİPİ  )  GÜZERGAH  İZİN BELGESİ   İÇİN İSTENEN EVRAK  LİSTESİ

 

1-Dilekçe (Çalışacağı güzergah belirtilecek)

2-Aracın ruhsat fotokopisi (Araç firma adına kayıtlı olacak)

3-Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortası

4-Yetkili kurumlardan alınan D3 Yetki Belgesi

5- Şoförün  Sabıka Kaydı – Nüfus Cüzdanı fotokopisi- Ehliyet fotokopisi

6-Aracın ön ve arka camına hangi kurum, kuruluş, şirket v.s. müşteri servisi olduğuna dair yazılı tabela  asılı olacak.

 

 • KENDİ MÜLKİYETLERİNDEKİ ARAÇLAR  İLE  KENDİ  MÜŞTERİSİNİ ÇEKMEK İÇİN ( D TİPİ  )  GÜZERGAH İZİN BELGESİ   İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

 

1-Dilekçe (Çalışacağı güzergah belirtilecek)

2-Aracın ruhsat fotokopisi (Araç firma adına kayıtlı olacak)

3-Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortası

4-Mücavir alan dışına çıkıyorsa yetkili kurumlardan alınan belge (D4-D2 vb.)

5- Şoförün  Sabıka Kaydı – Nüfus Cüzdanı fotokopisi- Ehliyet fotokopisi

 

 • KENDİ MÜLKİYETİNDEKİ ARAÇLAR İLE KENDİ ÖĞRENCİLERİNİ ÇEKMEK İÇİN (E TİPİ ) GÜZERGAH İZİN BELGESİ  İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

 

1-Dilekçe  (Çalışacağı güzergah belirtilecek)

2-Araç ruhsat fotokopisi (Araç 12 yaşından büyük olmayacak ) (Aracın ruhsatında Okul Servisi ibaresi bulunmalı) (D2,D4 vb. yetki belgesi olması durumunda Aracın ruhsatında öğrenci taşıyabilir ibaresi aranmaz)

3-Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortası

4-Kaza ferdi koltuk sigortası

5- Şoförün  mesleki Yeterlilik belgesi (SRC) – Sabıka Kaydı – Nüfus Cüzdanı fotokopisi- Ehliyet fotokopisi- Doktor raporu  (26  yaşından gün almış olmak ve  66  yaşından gün almamış olmak.)

6- Rehber Personelin Sabıka Kaydı – Nüfus Cüzdanı fotokopisi – Diploma fotokopisi  (22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmalı)

7- Vergi levhası fotokopisi- (Aracın ön ve arka camına hangi kurum, kuruluş, şirket v.s. müşteri servisi olduğuna dair yazılı tabela  asılı olacak.)

8- İl Milli Eğitim Müdürlüğü veya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce verilen çalışma ruhsat fotokopisi

9- Okul Servis Araçları Kontrol Çizelgesinin zabıta tarafından onaylanmış hali.

 

 • MÜCAVİR ALAN DIŞINDAN/DIŞINA  (PERSONEL VE/VEYA ÖĞRENCİ) SERVİS TAŞIMACILIĞI YAPANLAR İÇİN (F TİPİ ) GÜZERGAH İZİN BELGESİ  İÇİN İSTENEN  EVRAK  LİSTESİ

 

 • Dilekçe (Çalışacağı güzergah belirtilecek)
 • Aracın ruhsat fotokopisi ( Öğrenci çekiyorsa aracın 12 yaşından büyük olmaması )
 • Yetkili kurumlardan alınan belge (D4-D2 vb.)
 • Sürücünün Sabıka Kaydı, Nüfus Cüzdanı fotokopisi , Mesleki Yeterlilik belgesi (SRC) ve Sürücünün  Ehliyet fotokopisi
 • Öğrenci çekiyorsa Rehber personelin Sabıka kaydı , Diploma ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi -Kaza ferdi koltuk sigortası
 • Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortası ( Aracın ön ve arka camına hangi kurum, kuruluş, şirket v.s. müşteri servisi olduğuna dair yazılı tabela  asılı olacak.)
 • Sözleşme yapılmışsa fotokopisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediye Başkanlığına

(Destek Hizmetleri Müdürlüğü )

Bolu

 

….. ….. ………. Plakalı ticari aracımla şehir içi Personel  servisi yapıyorum. Aşağıda belirttiğim güzergâhlara  PERSONEL  SERVİS ARACI  (A) TİPİ GÜZERGAH İZİN BELGESİ   verilmesini arz ederim.

 

 

Adı-soyadı-imza-Tarih

 

 

Adres:………………………………………….…….

………………………………………………….

………………………………………………….

İş  Tel :………………………………

Cep.Tel:…………………………………………..

Taşıtın koltuk sayısı ( sürücü dahil): ……………….

Taşıtın Cinsi : ………………………………………..

Taşıt Sahibinin Adı Soyadı

(Şirket İse Ünvanı ) : …………………………………………………………………….

Taşıt Sahibinin T.C veya Vergi No : ……………………………..

Şoförün Adı Soyadı : ………………………………………………

Şoförün T.C. No : ………………………………………………….

Şoförün Ehliyet Sınıfı : ……………………………………………

Personel  Taşınan İşyerinin Adı : ………………………………….

 

TAŞITIN İZLEYECEĞİ GÜZERGAH :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediye Başkanlığına

(Destek Hizmetleri Müdürlüğü )

Bolu

 

 

….. ….. ………. Plakalı ticari aracımla şehir içi öğrenci servisi yapıyorum. Aşağıda belirttiğim güzergâhlara  ÖĞRENCİ SERVİS ARACI  (B) TİPİ GÜZERGAH İZİN BELGESİ   verilmesini arz ederim.

 

 

Adı-soyadı-imza-Tarih

 

 

 

Adres:………………………………………….…….

………………………………………………….

………………………………………………….

İş  Tel :………………………………

Cep.Tel:…………………………………………..

 

Taşıtın koltuk sayısı ( sürücü dahil): ……………….

Taşıtın Cinsi : ………………………………………..

Taşıt Sahibinin Adı Soyadı

(şirket İse Ünvanı ) : …………………………………………………………………….

Taşıt Sahibinin T.C veya Vergi No : ……………………………..

Şoförün Adı Soyadı : ………………………………………………

Şoförün T.C. No : ………………………………………………….

Şoförün Ehliyet Sınıfı : ……………………………………………

Rehber Personel veya Öğretmenin

Adı Soyadı : ………………………………………………………..

Rehber Personel veya Öğretmenin

T.C. No : …………………………………………………………..

 

GÜZERGAHLAR  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediye Başkanlığına

(Destek Hizmetleri Müdürlüğü )

Bolu

 

 

 

….  …. …….. Plakalı  araç ile personel servisi yapmak istiyoruz. Aşağıda belirtilen güzergahlara PERSONEL SERVİS ARACI  ( C ) TİPİ GÜZERGAH İZİN BELGESİ verilmesini arz ederim.

 

 

.

 

Adı-soyadı-imza-Tarih

 

 

Adres:………………………………………….…….

………………………………………………….

………………………………………………….

İş  Tel :………………………………

Cep.Tel:…………………………………………..

 

Taşıtın koltuk sayısı ( sürücü dahil): ……………….

Taşıtın Cinsi : ………………………………………..

Taşıt Sahibinin Adı Soyadı

(şirket İse Ünvanı ) : …………………………………………………………………….

Taşıt Sahibinin T.C veya Vergi No : ……………………………..

Şoförün Adı Soyadı : ………………………………………………

Şoförün T.C. No : ………………………………………………….

Şoförün Ehliyet Sınıfı : ……………………………………………

Çalışma Saatleri: ……………………………………………

 

GÜZERGAHLAR  (Cadde ve Sokak olarak) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediye Başkanlığına

(Destek Hizmetleri Müdürlüğü )

Bolu

 

 

 

….  …. …….. Plakalı  araç ile  ücretsiz müşteri taşıma işlemi yapılmak üzere aşağıda belirtilen güzergahlara  ÜCRETSİZ MÜŞTERİ TAŞIMA ( D)  TİPİ GÜZERGAH İZİN BELGESİ verilmesini arz ederim.

 

 

.

 

Adı-soyadı-imza-Tarih

 

 

Adres:………………………………………….…….

………………………………………………….

………………………………………………….

İş  Tel :………………………………

Cep.Tel:…………………………………………..

 

Taşıtın koltuk sayısı ( sürücü dahil): ……………….

Taşıtın Cinsi : ………………………………………..

Taşıt Sahibinin Adı Soyadı

(şirket İse Ünvanı ) : …………………………………………………………………….

Taşıt Sahibinin T.C veya Vergi No : ……………………………..

Şoförün Adı Soyadı : ………………………………………………

Şoförün T.C. No : ………………………………………………….

Şoförün Ehliyet Sınıfı : ……………………………………………

 

GÜZERGAHLAR  (Cadde ve Sokak olarak) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediye Başkanlığına

(Destek Hizmetleri Müdürlüğü )

Bolu

 

 

….. ….. ………. Plakalı kendi aracımız ile  ücretsiz olarak kendi öğrencilerimizi  taşımak üzere aşağıda belirtilen güzergahlara ÖĞRENCİ SERVİS ARACI  (E) TİPİ GÜZERGAH İZİN BELGESİ   verilmesini arz ederim.

 

Adı-soyadı-imza-Tarih

 

 

 

Adres:………………………………………….…….

………………………………………………….

………………………………………………….

İş  Tel :………………………………

Cep.Tel:…………………………………………..

 

Taşıtın koltuk sayısı ( sürücü dahil): ……………….

Taşıtın Cinsi : ………………………………………..

Taşıt Sahibinin Adı Soyadı

(şirket İse Ünvanı ) : …………………………………………………………………….

Taşıt Sahibinin T.C veya Vergi No : ……………………………..

Şoförün Adı Soyadı : ………………………………………………

Şoförün T.C. No : ………………………………………………….

Şoförün Ehliyet Sınıfı : ……………………………………………

Rehber Personel veya Öğretmenin

Adı Soyadı : ………………………………………………………..

Rehber Personel veya Öğretmenin

T.C. No : …………………………………………………………..

 

GÜZERGAHLAR:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediye Başkanlığına

(Destek Hizmetleri Müdürlüğü )

Bolu

 

 

 

….  …. …….. Plakalı  araç ile mücavir  alan  dışından/dışına  (personel ve/veya öğrenci) servis taşıma işlemi yapılmak üzere aşağıda belirtilen güzergahlara  ( F)  TİPİ GÜZERGAH İZİN BELGESİ verilmesini arz ederim.

 

 

 

 

Adı-soyadı-imza-Tarih

 

 

Adres:………………………………………….…….

………………………………………………….

………………………………………………….

İş  Tel :………………………………

Cep.Tel:…………………………………………..

 

Taşıtın koltuk sayısı ( sürücü dahil): ……………….

Taşıtın Cinsi : ………………………………………..

Taşıt Sahibinin Adı Soyadı

(şirket İse Ünvanı ) : …………………………………………………………………….

Taşıt Sahibinin T.C veya Vergi No : ……………………………..

Şoförün Adı Soyadı : ………………………………………………

Şoförün T.C. No : ………………………………………………….

Şoförün Ehliyet Sınıfı : ……………………………………………

 

GÜZERGAHLAR  :

 

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.