Uluslararası Türk Dünyası Köroğlu Parkı

Türkiye’de Bolu Şehrinin, ve Türk Cumhuriyetleri’nin, ortak manevi ve kültürel değeri olan; Halk Kahramanı Köroğlu’nu ve Köroğlu vasıtası ile şehrimiz Bolu’yu tanıtmak, Türk Cumhuriyetleri ve Türk Özerk Cumhuriyetler ile şehrimiz Bolu  arasında köprü kurmak, ilişkilerimizi kuvvetlendirmek, ortak değerlerimizi tanımak, tanıtmak, farklı alanlarda da işbirliği yapmak amacıyla 2013 yılından  itibaren her yıl, Kültür, sanat alanında, Uluslararası Köroğlu Festivalleri, akademik ve tarih alanında Uluslararası Köroğlu Sempozyumlarını kurumunuzun  da katkıları ile gerçekleştirmekteyiz.  Bu çalışmalar  neticesinde  Türk Ülkelerinden, Azerbaycan’ın Qazax Şehri, Kazakistan’ın Kızılorda Şehri, Kırgızistan’ın Üzgen Kasabası, Mogolistan’ın  Karakurum Şehri, ile Kardeş Şehir ve ortak işbirliği protokolleri imzalanmıştır.

Bu yapılan çalışmalara ilaveten; Türk Cumhuriyetleri’nde bulunan Köroğlu Kültürünü Bolu’da birleştirmek, Türk Cumhuriyetleri ile işbirliğini artırmak, Bolu’yu Türk Dünyasının Kültür ve sanat alanında buluşma noktası haline getirmek  amacıyla, somut bir eser oluşturma fikri ortaya çıkmış, ve Bolu’da 85000 metrekarelik alan Uluslararası Köroğlu Parkı yapımı için ayrılmıştır.

Bu parkın içeriğinin oluşmasında, Belediye olarak amacımız, Türk Cumhuriyetlerinden gelen katılımcıların ortak çalışması ile oluşması bütün ülkelerin kültürünü yansıtması ve bunun her ülke tarafından benimsenmesi ve onaylaması olmuştur. Bu amaç ile 2015 yılında TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı) tarafından  Türk Ülkelerinden alanında uzman olan Mimar ve Heykeltıraşlar görevlendirilmiş, bu kişiler kurumunuzun (TİKA) katkıları  ile  şehrimize gelerek, parkın oluşumu  için tahsis edilen alanda çalışmalar yapmaya başlamıştır. Gelen ülke temsilcileri; Azerbaycan’dan (Heykeltıraş Akif ASGAROV ve Omar ELDAROV), Kırgızistan’dan (Mimarlar Birliği Başkanı Mimar Alymbek ABDRAİMOV ve Şehir Plancısı Azimbek MURATOV), Kazakistan’dan (Mimarlar Birliği Başkanı Mimar Akmurza RUSTEMBEKOV, Mimar Serik RUSTAMBEKOV, Heykeltıraş Murat MANSUROV), Özbekistan’dan  (Mimarlar Birliği Başkanı Heykeltıraş Tulyagan TADJİKHODJAEV, Sanat Tarihçisi Nigora AKHMEDOVA) RF Hakas Cumhuriyeti’nden (Mimar Viacheslov KUCHENOV), RF Saha Yakut Cumhuriyeti’nden Mimar İrina ATKNİNA ve Geuadii POPOV),  iştirak etmişlerdir.

Gelen heyet tarafından yapılan çalışmalarda, Uluslararası Köroğlu Parkı içeriği planlanmış, park alanı içinde; spor sahaları, padok, 1500 kişilik amfi tiyatro, otoparklar, çocuk oyun alanları, sosyal tesisler, peyzaj alanları, parkın girişinden itibaren anıt heykele gidecek protokol yolu ve bu yol üzerinde 16 adet  Türk Cumhuriyeti’nin Kendi Kültürünü yansıtacağı 150 şer metrekarelik heykel ve çalışma alanları, ve 30 metrelik Köroğlu Anıt Heykeli ve bu heykeli  taşıyacak, Köroğlu Müze ve Araştırma Merkezi Binasının olmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda uluslararası heyet tarafından  oluşturulan park içeriği belediyemiz tarafından projelendirilerek, park ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Uluslararası Köroğlu Parkı’nın  proje çizimi ve , üç boyutlu proje videosu  eklerde sunulmuştur.

Dokumanlar :

 

İlgili PDF ve DWG çizim dosyalarına buradan ulaşabilirsiniz.

Daha fazla göster