Hizmet Dışı Kullanılmayan Araç ve İş Makinaları Satış İşi

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait hizmet dışı kullanılmayan 27 (yirmiyedi) adet araç ve iş makinasının satış işi ihalesi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c  maddesi gereğince Açık Teklif  usulü  ile satışı yapılacaktır.
 2. İhale 30.07.2019 Salı günü saat 14:00 ve müteakiben Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 3. İhale konusu satılacak araçların muhammen bedeli, Geçici teminat miktarı, ihale saatleri ve araçların özellikleri aşağıdaki gibidir,
SIRA NO PLAKA MARKA TİP MODEL MUH. BEDEL+KDV GEÇİCİ TEMİNAT SAAT
1 14 NC 064 FAW KAMYONET 2012 1.500,00TL 500.00TL 14:00
2 14 NC 065 FAW KAMYONET 2012 750,00TL 500.00TL 14:02
3 14 NC 066 FAW KAMYONET 2012 1.500,00TL 500.00TL 14:04
4 14 NC 068 FAW KAMYONET 2012 750,00TL 500.00TL 14:06
5 14 BA 025 BMC 200-26 KAMYON 2001 20.000,00TL 600.00TL 14:08
6 14 DM 331 İVECO 270 KAMYON 2012 8.000,00TL 500.00TL 14:10
7 14 DV 433 FORD CARGO 2114 KAMYON 2001 20.000,00TL 600.00TL 14:12
8 14 AN 825 BMC 145 – 22 KAMYON 1991 7.500,00TL 500.00TL 14:14
9 14 EV 762 BMC PRO KAMYON 2000 15.000,00TL 500.00TL 14:16
10 14 EV 763 BMC 170-25 KAMYON 2000 15.000,00TL 500.00TL 14:18
11 14 96 030 MERCEDES ACTROS 4040 KAMYON 1987 20.000,00TL 600.00TL 14:20
12 14 EV 461 İVECO M50 OTOBÜS 2000 5.000,00TL 500.00TL 14:22
13 14 EU 074 MERCEDES SPRİNTER 213 KAMYON 2000 4.000,00TL 500.00TL 14:24
14 14 DU 700 FORD TRANSİT KAMYON 1999 5.000,00TL 500.00TL 14:26
15 14 DL 842 FORD TRANSİT KAMYON 2001 7.000,00TL 500.00TL 14:28
16 14 DR 554 SAURER D330 KAMYON 1979 15.000,00TL 500.00TL 14:30
17 14 ET 673 CİTROEN JUMPER KAMYONET 2000 7.000,00TL 500.00TL 14:32
18 14 BU 284 FORD CONNECT KAMYONET 2005 8.000,00TL 500.00TL 14:34
19 14 EV 460 İVECO M50 OTOBÜS 2000 5.000,00TL 500.00TL 14:36
20 14 ET 896 BMC FATİH KAMYON 2000 7.000,00TL 500.00TL 14:38
21 14 ES 001 OPEL VECTRA BİNEK 1996 18.000,00TL 600.00TL 14:40
22 14 KE 527 DESOTO AS900 KAMYON 1992 8.000,00TL 500.00TL 14:42
23 14 BV 470 İVECO 85.14 KAMYON 1997 20.000,00TL 600.00TL 14:44
24 14 FB 931 MAZDA KAMYONET 2006 10.000,00TL 500.00TL 14:46
25   DOOSAN 25G FORKLİFT   5.000,00TL 500.00TL 14:48
26   BAĞSAN 4075 BELDEN KIRMA YÜKLEYİCİ   12.000,00TL 500.00TL 14:50
27   BAĞSAN 475 BELDEN KIRMA YÜKLEYİCİ   10.000,00TL 500.00TL 14:52

 

 1. Fen İşleri Müdürlüğü araç parkında mevcut hali ile satılacaktır.
 2. İstekliler araçları Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Araç Parkında görebilir.
 3. İhaleye katılacak istekliler geçici teminatlarını ihale tarihi olan 30.07.2019 Salı günü ihale saatine kadar Belediyemiz Veznesine yatırmaları gerekmektedir.
 4. İhaleye katılacak istekliler;
 • Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi,
 • Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (noter tasdikli) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi,
 • Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu odalarından belge ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile imza sirküsü, (noter tasdikli)
 • İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,
 • İhaleye katılmak için isteklilerin, Bolu Belediye Başkanlığı adına alacakları
 • Listede belirtilen miktarlarda geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
 • Her araç için ayrı olmak üzere 100,00 TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu,
 • Satış ihalesine ait imzalı şartname,
 • Tebligat için adres beyan belgesi,
 • Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
 • 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair imzalı taahhütname vereceklerdir.
 1. İhaleye katılacak isteklilerin ihale için istenilen belgeleri 2886 Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi uyarınca hazırlayıp İhale günü ihale saatine kadar Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
 2. İhaleye katılacak istekliler İdari Şartname ve Teknik Şartnamelerini Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler.
 3. İhale komisyonu 2886 Devlet İhale Kanununun 29. Maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

 

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.