Hasta Nakil Hizmeti

Sağlık Bakanlığınca belirlenen teknik ve tıbbi donanıma sahip olan Hasta Nakil aracımız ile mesai saatleri içerisinde belediyemiz sınırları içinde ikamet eden yatalak, düşkün ya da bir hastalık, kaza veya operasyon nedeniyle oturamayacak durumda olan vatandaşlarımızın evinden hastaneye ve hastaneden tekrar evine naklini sağlamaktayız.

Bu hizmetten faydalanmak için en az 48 saat öncesinden belediyemiz Sağlık İşleri Birimi’ne başvuru yapmanız ve randevu almanız gerekmektedir.

 

Başvuru Şartları

1- Hasta nakil hizmeti sağlık kuruluşu ile evi arasında transfer gereken sedye ile taşınması zorunlu hastalara yönelik hizmettir ve Bolu Merkez’de ikamet ediyor ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

2- Hasta yakını veya hasta; 444 26 58 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak hastanın T.C. Kimlik Numarası, gideceği yeri ve randevu saatini belirterek talep oluşturur. Oluşturulan talep Hasta Nakil Birimine iletilir.

3- Nakil talepleri, sağlık kuruluşları randevularından 48 saat öncesine kadar yapılmalıdır.

4- Randevu dönüş saati kesin değil ise dönüş vakalar için hasta işlemlerinin bitiminin kesinleşmesi durumunda 444 26 58 numaralı Çağrı Merkezimiz aranarak dönüş için Hasta Nakil Ambulansı talep edilir.

5- Sağlık kuruluşları arasında ve evler arasında hasta nakil gerçekleştirilmemektedir.

6- Bir günde, bir kişi için ikiden fazla nakil (taşıma) işlemi yapılmaz.

7- Taşıma yapılacak hastanın T.C. Kimlik Numarası doğruluğu ve ikametgahı kontrol edilerek randevu takviminin uygunluğuna göre randevu oluşturulur.

Not 1: Eksik ya da yanlış beyan veren hastalar tespit edildiğinde hasta nakil hizmetinden faydalanamamaktadır. Ambulansımız Hasta Nakil Ambulansı sınıfında olduğu için, Kanamalı hastalar, sara (Epilepsi) hastaları, havale, doğum, yanık, zehirlenme (gıda, ilaç, kimyasal atık- gaz), solunum sıkıntısı olan hastalar, ani solunum durması, ani bilinç kaybı, kalp krizi, trafik kazası, düşmeye bağlı kafa travması gibi durumlarda yönetmelik gereği mavi şerit hasta nakil ambulansı ile hizmet verememektedir.

Not 2: Taşımadan önce hasta yakını tarafından Hasta Nakil Formu’nun imzalanması gerekmektedir.

Not 3: Ambulanslarımız, hasta nakil ambulansı sınıfında olup acil vakaları taşıma yetkisi yoktur. Bu gibi durumlarda Sağlık Bakanlığı 112 Acil Yardım Hattı aranmalıdır.

Randevu ve her türlü sorunuz için 444 26 58  numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Bütün Evraklar Eksiksiz Teslim Edildikten Sonraki Hizmet Süresi: Çağrı Merkezinden gelen başvurular mesai içerisinde kontrol edilir. Hasta aynı gün içerisinde aranarak talebinin karşılanıp karşılanamayacağı ile ilgili bilgi verilir.

 

 

 

 

Hasta Nakliyle ilgili Esaslar

1- 07.12.2006 tarihli Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, Bolu Belediyesi Hasta Nakil Ambulansları, hiçbir suretle durumu stabil olmayan ve acil tıbbi müdahale gerektiren hastaların, yaralıların naklini gerçekleştiremez. Hastaneden eve ya da evden hastaneye nakli gereken yatalak veya normal bir araçla gidemeyecek durumda ve yatarak gitmesi gereken hastaların nakli yapılır.

2- Ambulans talepleri, Sağlık İşleri Birimine telefon ile bildirilir.

3- Hasta nakli talepleri, Ambulans Servisi çağrı karşılama personeli ve gerek duyulması halinde Ambulans Servisi sorumlusu tarafından değerlendirildikten sonra uygun olan talepler karşılanır.

4- Acil hasta olmamak koşuluyla evden sağlık kuruluşuna nakledilecek hastalar için gerektiğinde sağlık kuruluşu, aile hekimi veya ulaşabileceği bir hekimden alacağı “doktorsuz hasta nakil ambulansı ile taşınmasında sakınca yoktur” yazısını gösteren hastalar ile hastaneden evine götürülecek hastalar için “doktorsuz hasta nakil ambulansı ile taşınmasında sakınca yoktur” yazısı olması halinde nakil yapılır.

5- Hasta nakil ambulanslarında en az biri sağlık personeli olmak üzere iki personel görev yapar. Hasta nakli sırasında, gerektiği durumlarda en az bir sağlık personeli hasta kabininde bulunur.

6- Ambulanslar en erken 08.30’da görev yerinden ayrılacak ve en geç 17.00’de görev yerine dönecek şekilde hareket eder.

7- Hasta nakil ambulanslarında refakatçısı olmayan hasta taşınmaz. Ambulansa bir kişiden fazla refakatçi kabul edilmez.

8- Hastaneye nakledilen hastaların gün içinde hastanede olduğu süre boyunca, ambulanslar en yakın birimde bekler, hastanın kontrolünün tamamlandığı bilgisi verilince hastaneye giderek hasta nakli gerçekleştirilir.

9- Fizik tedavi, diyaliz, radyoaktif ışın tedavisi, kemoterapi, hiperbolik oksijen tedavisi gibi sık ve ardışık tedavi gerektiren hastalarda, öncelikle nakil işleminin, tedaviyi planlayan sağlık kuruluşu tarafından yapılması uygun olduğundan ve bu tür hastalara İdare Ambulans Servisinin uygunluğu ölçüsünde hizmet verileceğinden, öncelik hastaneden eve, evden hastaneye nakil edilecek diğer hastalara verilir.

10- Ambulanslar cenaze nakli amacıyla kullanılmaz.

11- İl dışına hasta nakli yapılmaz.

12- Bu sayılan maddeler arasında olmayan ve öngörülemeyen durumlarda, ilgili yönetmelik, yönerge ve genelgeler kapsamındaki genel hükümler uygulanır.