Devlet Arşivleri

Bolu Belediyesi tarafından Devlet Arşivleri Başkanlığı’ndan alınan ve Bolu Kent Müzesi Envanterine kaydedilen Bolu hakkında evrak, kayıt ve belgelerdir.

Yayımlanan belgeler Devlet Arşivleri Başkanlığı’ndan ham dizinlenmemiş halleridir. Belgelerin dizinlenmiş halleri www.bolukentmuzesi.com adresinde dizinlenmiş halde yayımlanacaktır.

* Kaynak gösterilmeden izinsiz kullanılması yasaktır.

Arşivlerde Bolu

 • 1400_40735

  Bab-ı Defteri Ceride

 • 1400-24235

  Bab-ı Defteri Ceride

 • 1400-09763

  Nüfus Defteri

 • 1400-09545

  Hazine-i Şahane Kaza-i Bolu Ermeniyan-ı Cedid Mahallesi Nüfus Defteri  

 • 1400-09543

 • 1400-09539

 • 1400-09538

 • 1400-09537

  Ermeniyan Nüfus defteri Ermeniyan-ı Cedid Mahallesi Nüfus defteri  

 • 1400-09534

 • 1400-09533

  BOA Nüfus Defteri Bolu mahalleleri nüfus defteri Debbağlar Karaçayır vs nüfus defteri

 • 1400-09527

  Bolu etrafındaki şehirler Liva-i Bolu etrafındaki karyeler Kozlu Aşağısoku Sarıcalar vs Taşoluk…

 • 1400-09526

  Mahalle-i Ermeniyan-ı Cedid

 • 1400-09523

  Kozlu Aşağısoku Salıbeyler vs karyeleri Hıdırşeyhler Taşoluk Seyidler Köprücüler vs karyeleri Bolu…

 • 1400-09522

  Bolu Karyelerinde Sakin nüfus Debbağlar Karaçayır vs

 • 1400-09511

  Kaza-i Bolu Kozlu Rüzgarlar Aşağısoku Dodurga vs karyeleri Kasaplar Ömerler Akçaalan Yenicefelakettin…

 • 1400-09497

  Nüfus Defteri Kaza-i Bolu Mahalat Debbağlar Karaçayır Akmescit vs mahalleleri Bolu mahallelerinde…

 • 1400-09494

  Nüfus Defteri Debbağlar Karaçayır Hocabey Akmescid Cami-i Kebir vs Mahalleleri Bolu Mahallelerinde…

 • 1400-09493

  Bolu Ermeni Mahallelerinde sakin nüfus Ermeniyan-ı Atik Cedid-i Ermeniyan mahalleleri

 • 1400-04638

  Kuvayi Bakiye tarafından şehid edilen Binbaşı Hayri Bey’e Kuvayı İnzibatiye kararıyla ailesine…

 • 1400-04631

  Kuvayı inzibatiye masrafının temini için gereken Bolu’da teşekkül edilecek olan Kuvayı İnzibatiye’nin…

 • 1400-04630

  Kastamonu ve Bolu’daki ormanlardan elde edilen ağaçların orman işleri şirketine ihaleleri ve…

 • 1400-04629

  Amasya Mardin Bolu Dersim mutasarrıflığına Osman Nuri Bey’in tayini hakkında

 • 1400-004588

  Bolu Ermeni Mahallesi belgeleri

 • 1400-04111

 • 1400-03831

  Şeriye Sicili

 • 1400-002778

  Bolu hükümet dairesi bahçesinde yapılacak ziraat bankası hakkında İrade-i seniyyesi verilmiştir.

 • 1400-02486

  Harita

 • 1400-01833

  Tamamlanan ve yapılacak şose yol haritası

 • 1400-1726

  Bolu Hastahanesinin Haricen görünüşü

 • 1400-01596

 • 1400-01576

 • 1400-01198

  Haritalar ve Orman Maden ve Ziraat Nezareti Celilesine

 • 1400-00871

 • 1400-00816

  Harita

 • 1400-00809

  Tapu Tahrir Defteri

 • 1400-00697

  Bolu Mahalle-i Ermeniyan Nüfus Defteri

 • 1400-00684

  Nüfus Defteri ; Kaza-i Dodurga Kaza-i Kıbrıscık

 • 1400-0672

  Notalar : Bolu Türküleri

 • 1400-00660

  Saz Semaisi kemal bolu Bestekarın tab edilecek eserleri

 • 1400-00654

  Nota ‘bana Türk derler’

 • 1400-00590

  HARİTA

 • 1400-00549

  Nota ‘karadeniz cosmuş derler coşmamış’

 • 1400-00429

  – Bolu’da kain Ermeni mahallesinde meydana gelen yangın hakkında – Bolu Göynük…

 • 1400-00421

  200 hane Kırım muhacirinin Bolu sancağına gelmesi

 • 1400-00409

  Bolu yanan dükkanlar için başkentten gönderilen beş yüz lira ve vilayette toplanan…

 • 1400-00383

  HARİTA

 • 1400-00378

  Bolu Yıldırım Bayezid Camii Şerifinin dağılan hitabeti ve Bolu Yıldırım Bayezid Camii…

 • 1400-00344

 • 1400-00324

  Kabarday Kabilesinin Yerleşmesi ve Makam-ı Valayı Hazreti vekalet penahiye ariza

 • 1400-00314

  Besni Kabilesinin İskanı

 • 1400-00311

 • 1400-00284

 • 1400-00277

  Telgraf İdaresi Bolu Hükümet Konağı teferruatı hakkında

 • 1400-00273

  – Bolu Gölyüzü Mahallesi Tavil Mehmed Paşa Dergahı – Tavil Mehmed Paşa…

 • 1400-00264

  Çırağan Sarayı İçin Bolu’dan Kereste

 • 1400-00263

  Çırağan Sarayı İçin Bolu’dan Kereste

 • 1400-00262

  Çırağan Sarayı için Bolu’dan kereste ve Çırağan Sarayının yapımında kullanılacak kereste nakli

 • 1400-00261

  Çırağan’a kereste nakli hakkında

 • 1400-00253

 • 1400-00246

  Bolu’ya tabib olarak tayin olan Baron hakkında

 • 1400-00236

 • 1400-00217

 • 1400-00216

  Meclis-i Vükela Mazbatalar

 • 1400-00207

  İnşaatı Askeriyece Lüzumlu Görülmüş olan Adapazarı Bolu Demiryolu hakkında

 • 1400-00204

  Bolu’da yeniden inşasına başlanan Yıldırım Bayezid Han Camii hakkında

 • 1400-00197

 • 1400-00194

  Muhacir İskanı

 • 1400-00188

  Bolu Kaymakamına Gönderilen Bir Emir – Alacak Verecek

 • 1400-00187

 • 1400-00177

 • 1400-00162

  Bolu Alacak Verecek

 • 1400-00152

  Meclis-i Vükela Mazbatalar

 • 1400-00141

 • 1400-00134

  Alacak Verecek Adapazarı

 • 1400-00127

 • 1400-00105

  Ahkam Hükümler Defterinden Bir Sayfa

 • 1400-00095

  5 Şevval 1263 Yangında Yanan Cami ve 83 Ev

 • 1400-090

 • 1400-00081

 • 1400-080

 • 1400-079

 • 1400-076

 • 1400-00069

 • 1400-00063_3

 • 1400-00063_2

 • 1400-00063

 • 1400-00057

 • 1400-00055

 • 1400-00053

 • 1400-00051

 • 1400-00046_2

 • 1400-00046

 • 1400-00043_3

 • 1400-00043_2

 • 1400-00043

  Ahkam Hükümler Defterinden Bir Sayfa

 • 1400-00042

  Ahkam Hükümler Defterinden Bir Sayfa

 • 1400-00039

 • 1400-00025

   

 • 1400-00019

  İzmid’e Emirname-i Resmi (Fransızca)

 • 1400-00016

 • 1400-00015

 • 1400-00014

  16 Safer 1262 ( Çalınan Rum ve Ermeni Kiliseleri Eşyaları)

 • 1400-00009

  Maktul Bolu Sancağı Mutasarrıfı Mustafa Paşanın kaftan ve defterleri hakkında  

 • 1400-00006

  “Ordu-yi Hümayun” Rediflerine Dair Belgeler

 • 1400-00005

  Ermeni Hapishanesi Evrakları

 • 1400-00004

 • 1400-00002

  Bolu Sancağı Seyyid Köyü Sakinlerinden Yardıma Muhtac Bir aile

 • 1400-00001

  Ahkam Hükümler Defterinden Bir Sayfa