Personel Öneri Sistemi (BOLÖS)

BOLU BELEDİYESİ ÖNERİ SİSTEMİ – BOLÖS

BOLU BELEDİYESİ Öneri Sistemi, BOLÖS, BOLU BELEDİYESİ çalışanlarının yapılan faaliyetler, kurum içi işleyiş, personel ve vatandaş memnuniyeti, kurum imajı ve tanıtımı, kaynakların kullanımı vb. konularda daha etkin ve verimli olabilmek amacı ile önerilerini sundukları bir sistemdir.

BOLÖS’ÜN AMACI

BOLÖS’ün amacı, kurumsal sürekli iyileşme sürecine fikir, görüş, öneri ve şikâyetleri ile merkezde çalışanından en uç noktada çalışanına kadar kazan/kazan çerçevesinde tüm personelin katılımını sağlamaktır.

BOLÖS’ÜN KOORDİNASYONU

BOLÖS’ün koordinasyonu Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır.

 

BOLÖS GENEL KURALLARI

– Bir kişi istediği kadar farklı öneride bulunabilir.

– Birden fazla öneri için farklı başvurular yapılacaktır.

– Öneri olarak yazılanlar şikâyet niteliğinde ise, öneri sahibi kişiden bu şikâyeti ortadan kaldıracak öneriyi de yazması istenecektir. Yalnızca şikâyet içerikli formlar değerlendirme dışı tutulacaktır.

– BOLU BELEDİYESİ üst yönetimi ve Başkan Yardımcıları da öneri de bulunabilirler, ancak bu öneriler ödül sisteminin dışında tutulacaktır.

– Öneri değerlendirme yapıldıktan sonra ödül alan ve uygulanmaya değer önerilerin hayata geçmesi ve bunların izlenmesi ve sonuçlandırılmasının koordinasyonunu Yazı İşleri Müdürlüğü yürütecektir.

– Yazı İşleri Müdürlüğü uygulanacak öneriler listesini üst yönetime sunarak görevlendirme yapılmasını ve sonuçların takibini yapacaktır.

– Uygulamaya geçen önerilerin duyurusu yapılacak ve uygulama sonuçları personelle paylaşılacaktır.

Dönemsel Değerlendirme

– Dönemsel değerlendirmeler 6 ayda bir yapılacaktır. Dönemler şu şekildedir;

1. Dönem : Ocak-Haziran Dönemi

2. Dönem : Temmuz-Aralık Dönemi

– En yüksek puana sahip önerilere ödül verilecektir.