2024 Dönemi Ocak Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

Askı Çıkış Tarihi: 15.01.2024 – Askı İniş Tarihi: 13.02.2024

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2024 DÖNEMİ OCAK AYI TOPLANTISI

II. BİRLEŞİM I. VE II. OTURUMA AİT BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

 

Bolu Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince,           08 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 17.30’da Belediye ve Meclis Başkanı Tanju ÖZCAN’ın Başkanlığında toplanmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır. 

KARAR NO: 27

Gündemin 3. maddesi, İmar Komisyonundan gelen raporun görüşülüp karara bağlanmasını kapsamaktadır.

Bolu ili, Merkez ilçesi, Alpağutbey Mahallesi, 109, 781, 965, 966, 973 ve 1082 numaralı parsellerin kuzeyinde bulunan 5 metre genişliğindeki imar yolunun genişliğinin 7 metre olarak ve 1082 parselin doğusundaki imar yolunun alan kullanım kararlarının “Park Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141042417 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine,  işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu ve MHP’li Üyeler’in çekimser oylarına karşılık CHP Grubu, İYİ Partili Üyeler ve Bağımsız Üye Mehmet KORKMAZ’ın kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 28

Bolu ili, Merkez ilçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin 18. ve 19. Maddelerinde yer alan “mimari estetik komisyonları görüşü doğrultusunda karar almaya belediye meclisi yetkilidir.” ibaresinin “karar almaya mimari estetik komisyonları yetkilidir.” olarak revize edilerek, Bolu ili, Merkez ilçesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin 18. Maddesinin “Uygulama imar planında kitle düzeni ile ölçülendirme yapılmamış veya bina cepheleriyle ilgili ayrıca bir hüküm bulunmayan, ayrık nizam yapılaşma nizamına tabi konut kullanımı bulunan alanlarda imar planında aksine bir hüküm bulunmuyorsa 40 metreden daha fazla cephe uzunluğu yapılabilmesine ilişkin karar almaya mimari estetik komisyonları yetkilidir. Konut kullanımı bulunmayan alanlarda bina cephesi şartı aranmayacaktır.” ve 19. Maddesinin Uygulama imar planında kitle düzeni ile ölçülendirme yapılmamış veya bina derinlikleriyle ilgili ayrıca bir hüküm bulunmayan, konut kullanımı bulunan alanlarda imar planında aksine bir hüküm bulunmuyorsa 40 metreden daha fazla bina derinliği yapılabilmesine ilişkin karar almaya mimari estetik komisyonları yetkilidir. Konut kullanımı bulunmayan alanlarda bina derinliği şartı aranmayacaktır.” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141042186 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu ve MHP’li Üyeler’in çekimser oylarına karşılık CHP Grubu, İYİ Partili Üyeler ve Bağımsız Üye Mehmet KORKMAZ’ın kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 29

Bolu ili, Merkez ilçesi, Kılıçarslan Mahallesi 667, 668, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779 ve 2112 parseller ile 1916, 1917, 2775, 2777, 2779, 2785 ve 2790 numaralı adaların bulunduğu alanda ada ayrım hatlarının kaldırılmasına yönelik hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141042187 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar  verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu ve MHP’li Üyeler’in çekimser oylarına karşılık CHP Grubu, İYİ Partili Üyeler ve Bağımsız Üye Mehmet KORKMAZ’ın kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 30

Bolu ili, Merkez ilçesi, Çıkınlar Mahallesi 2 ada 13 numaralı parselin “Taks:0.40- Kaks:2.00- 5 Kat- Konut Alanı ve Park Alanı” olan alan kullanım kararlarının “Emsal:1.20- Yençok:10.50- 3 Kat- Aile Sağlık Merkezi Alanı ve Park Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141038870 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 141038871 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar  verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 31

Bolu ili, Merkez ilçesi, Kasaplar Mahallesi 728, 729, 730, 732, 736, 739, 245 ve 246 numaralı parsellerin bulunduğu alanda imar adalarının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141042435 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve 141042420 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi,  Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar  verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu ve MHP’li Üyeler’in çekimser oylarına karşılık CHP Grubu, İYİ Partili Üyeler ve Bağımsız Üye Mehmet KORKMAZ’ın kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 32

Bolu ili, Merkez ilçesi, Yukarısoku Mahallesi 760, 761, 762, 763, 757 numaralı parsellerin bulunduğu alandaki “Park Alanının” alan kullanım kararlarının “Ayrık Nizam- 3 Kat- Taks:1.20- Kaks:0.40- Konut Alanı” olarak düzenlenmesine ve 638, 639, 640, 641, 643, 644, 767, 768, 781, 1365, 1722, 1869, 2024 numaralı parsellerin bulunduğu alanın “Ayrık Nizam – Yençok=15.50mt – Taks=0.30 – Emsal=1.50 – Konut Alanı” olan alan kullanım kararlarının ve alandaki imar yolunun “Park Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141042183 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve 141042181 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi,  Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar  verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu ve MHP’li Üyeler’in çekimser oylarına karşılık CHP Grubu, İYİ Partili Üyeler ve Bağımsız Üye Mehmet KORKMAZ’ın kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 33

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaçayır Mahallesi 3616 ada 3 numaralı parselin 3288 m2 lik kısmının “Belediye Hizmet Alanı (Belediye Sosyal Tesis Alanı) -Yençok=16.50m- Emsal=2.00” olan alan kullanım kararlarının “Ticaret Alanı – Yençok=16.50m – Emsal=2.00” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141042455 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve 141042419 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi,  Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu ve MHP’li Üyeler’in ret oyları ile CHP’li Üye Onur KOYUNOĞLU’nun çekimser oyuna karşılık CHP Grubu diğer Üyeleri, İYİ Partili Üyeler ve Bağımsız Üye Mehmet KORKMAZ’ın kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 34

T.C. Bolu İdare Mahkemesinin 30/11/2023 tarih ve 2023/432 E.-2023/1647 K. sayılı kararını yerine getirmek amacıyla Bolu Belediye Meclisinin 09.02.2023 tarih ve 2023/81 sayılı Meclis Kararının iptal edilerek, Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 120 Ada 9, 10, 11, 17, 19, 20, 27, 28 ve 29 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 09.02.2023 tarih ve 2023/81 sayılı Meclis Kararı öncesi yürürlükte bulunan plan kararlarına dönülmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141042413 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 141042412 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi,  Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 35

Bolu ili, Merkez ilçesi, Akpınar Mahallesi 179 ada 1, 2, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18 ve 19 numaralı parsellerin bulunduğu alanda ada kenarlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141042189 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği yapılması ve Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün onayına sunulması konusu, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup, talebin uygun görülmesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün onayına sunulmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu ve MHP’li Üyeler’in çekimser oylarına karşılık CHP Grubu, İYİ Partili Üyeler ve Bağımsız Üye Mehmet KORKMAZ’ın kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 36

Bolu ili, Merkez ilçesi, Alpağutbey Mahallesi 2 ada 1259 numaralı parselin “Taks:0.40- Kaks:1.60- 4 Kat- Konut Alanı” olan alan kullanım kararlarının “Park Alanı” olarak düzenlenmesine ve Çakmaklar Mahallesi 3 Ada  999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004 parsellerin “Taks:0.40- Kaks:2.00- 5 Kat- Konut + Ticaret Alanı –  Taks:0.40- Kaks:1.20- 3 Kat- Konut Alanı – Açık Pazar Alanı ve Park Alanı” olan alan kullanım kararlarının “Taks:0.40- Kaks:2.00- 5 Kat- Konut + Ticaret Alanı –  Taks:0.40- Kaks:1.20- 3 Kat- Konut Alanı – Açık Pazar Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141042185 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu ve MHP’li Üyeler’in çekimser oylarına karşılık CHP Grubu, İYİ Partili Üyeler ve Bağımsız Üye Mehmet KORKMAZ’ın kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.