2023 Kasım Ayı Değer Artış Payına Konu İmar Planı Değişikliği Meclis Kararının Askıya Çıkarılması

Askı Çıkış : 14.03.2024  –   Askı İniş : 15.04.2024

 

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2023 DÖNEMİ KASIM AYI TOPLANTISI

BİRLEŞİM I. ve II. OTURUMA AİT BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

 

Bolu Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 21 Kasım 2023 Salı günü saat 17.30’da Belediye ve Meclis Başkanı Tanju ÖZCAN’ın Başkanlığında toplanmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır. 

KARAR NO: 426

Bolu ili, Merkez ilçesi, Dodurga Mahallesi 3416 Ada 5 parselin bulunduğu alanda “Konut + Ticaret Alanı – Emsal:1.50 – TAKS:0.30 – Yençok:15.50m” alan kullanım kararların “Gelişme Konut Alanı – Emsal:1.50 – TAKS:0.30 – Yençok:15.50m” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141035974 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 141035972 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.