2023 Dönemi Mart Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

Askı Çıkış Tarihi: 13.03.2023 – Askı İniş Tarihi: 11.04.2023

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2023 DÖNEMİ MART AYI TOPLANTISI

 II. BİRLEŞİM II. VE III. OTURUMA AİT BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

 

Bolu Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 07 Mart 2023 Salı günü saat 17.30’da Belediye ve Meclis Başkanı Tanju ÖZCAN’ın Başkanlığında toplanmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır. 

KARAR NO: 133

Bolu ili, Merkez ilçesi, Dağkent(Paşaköy) Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinden 10. Maddenin düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141007616 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Partili Üye Hatice DİNÇ’in çekimser oyuna karşılık toplantıya katılan diğer Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

     

KARAR NO: 135

Bolu ili, Merkez ilçesi, Kasaplar Mahallesi, 809 ve 813 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapı ve nüfus yoğunluğunu artırmamak ve düzenleme ortaklık payı olarak ayrılan alanlardan azalmaya neden olmamak üzere imar hatlarının düzenlemesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141007622 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 136

Bolu ili, Merkez ilçesi, Alpağut Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 1,7 hektarlık alanda kadastral paftalarda belirtilen kanal/derelerin imar planında işlenmesi ve imar adalarında 18. Madde uygulamalarına esas parselasyonun yapılabilmesi amacı ile alan kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141007780 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 141007778 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu, MHP’li Üyeler, CHP’li Üyeler Ahmet FİDAN ve Cevat ÇATLADI’nın çekimser oylarına karşılık CHP Grubu  diğer Üyeleri ve İYİ Partili Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 137

Bolu ili, Merkez ilçesi, Alpağut Mahallesi, 863 nolu adanın kuzeyinde bulunan imar yolunun “Park Alanı ve Mezarlık Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141007609 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 138

Bolu ili, Merkez ilçesi, Paşaköy Mahallesi, 2170, 2171 ,2172, 2173, 4385, 4386, 4387 nolu parsellerde “BL-3 – TAKS:0.40 – KAKS:1.20”,  1899, 2261, 2262, 2263 nolu parsellerde “Ayrık Nizam – TAKS:0.40 – KAKS:1.20”,  4314, 4315, 4800, 4808 nolu parseller “Ayrık Nizam – TAKS:0.40 – KAKS:1.60”  bulunduğu alanda yapılaşma şartları, yapı yaklaşma mesafeleri ve imar hatlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141007610 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu, MHP’li Üyelerin ret oyları ve CHP’li Üye Onur KOYUNOĞLU’nun çekimser oyuna karşılık CHP Grubu diğer Üyeleri ve İYİ Partili Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 139

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaçayır Mahallesi, 773 ada 335, 336, 337, 338, 339 nolu parsel, 233 ada 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 nolu parsel, 452 ada 3, 4, 5, 12 nolu parsel 2036 ada 3, 4, 5, 6, 8 nolu parsel, 2037 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parsellerin bulunduğu alanda yapı yaklaşma mesafelerinin, kitle düzeni olan yapıların ölçülerinin ve yapılaşma koşullarının mevcut teşekkül doğrultusunda düzenlenmesine yönelik hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141007619 plan işlem numaralı  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 140

Bolu ili, Merkez ilçesi, Kılıçarslan Mahallesi ve Alpağut Mahallesi sınırları içerisinde kalan Kuvayi Milliye Bulvarından cephe alan parsellerin bir kısmını ve Alpağutbey Mahallesi, 3460 ada 4 nolu parseli kapsayan alanda plan notlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141007614 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Partili Üye Hatice DİNÇ’in çekimser oyuna karşılık toplantıya katılan diğer Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 141

Bolu İli, Merkez İlçesi, Gölyüzü Mahallesi 2581, 375, 3017 adanın bulunduğu alanda yapı yaklaşma mesafeleri, imar hatlarının düzenlenmesi ve yapılaşma koşullarının mevcut teşekkül doğrultusunda düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141007620 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Partili Üye Hatice DİNÇ’in çekimser oyuna karşılık toplantıya katılan diğer Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 142

Bolu ili, Merkez ilçesi, Yukarısoku Mahallesi 1373 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 Parseller  ve 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078 (eski 268) nolu parsellerin bulunduğu alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 141007612 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ıslah imar planı yapılması talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli ıslah imar planının aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 143

Bolu ili, Merkez ilçesi, Ömerler, Dereceören, Akçaalan ve Yolçatı köylerini kapsayan, yaklaşık 400 hektarlık alanda, karayolu kamulaştırma sınırlarının, imar yollarının, ada kenarı ve ada ayrım hatlarının, alan kullanım kararlarının ve yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 001005137 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 001005176 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerede de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu, MHP’li Üyeler ve CHP’li Üye Cihan TUTAL’ın çekimser oylarına karşılık CHP Grubu diğer Üyeleri ve İYİ Partili Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.