2023 Dönemi Mart Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

Askı Çıkış Tarihi: 15.03.2024 – Askı İniş Tarihi: 15.04.2024

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2024 DÖNEMİ MART AYI TOPLANTISI

2. BİRLEŞİM I. OTURUMA AİT BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

Bolu Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 07 Mart 2024 Perşembe günü saat 16.30’da Belediye ve Meclis Başkanı Tanju ÖZCAN’ın Başkanlığında toplanmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır. 

KARAR NO: 82

Gündemin 3. maddesi, İmar Komisyonundan gelen raporun görüşülüp karara bağlanmasını kapsamaktadır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.03.2024 tarih ve 828 sayılı yazısı ile Meclise, Meclisçe de İmar Komisyonuna havale edilen, Bolu ili, Merkez ilçesi, İhsaniye Mahallesi, 337 ada 1, 2, ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanın yapılaşma koşullarının “”Kitle Düzeni” olarak, İhsaniye Mahallesi 335 ada 20 nolu parselin kuzeyindeki 390 m² alanın alan kullanım kararlarının “Park Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141049664 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 141049652 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 84

Bolu ili, Merkez ilçesi, Akpınar Mahallesi, 179 ada 1, 2, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18 ve 19 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu onayına sunulması konusu 08/01/2024 tarih ve 2024/35 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylandıktan sonra Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu onayına sunulmuş olup Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 08.02.2024 tarih ve 4279 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Bolu ili, Merkez ilçesi, Akpınar Mahallesi, 179 ada 1, 2, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18 ve 19 nolu parsellerin bulunduğu alanda ada kenarlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141042189 plan işlem numaralı  1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar  verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oyçokluğuyla karar verildi.

 

KARAR NO: 85

Bolu ili, Merkez ilçesi, Doğancı köyü, 108 ada, 72 nolu parsel, 11 ada 2, 7 nolu parseller , 112 ada 1 nolu parsel, 113 ada 1, 2, 3, 4 nolu parseller, 114 ada 1, 2, 3 nolu parsellerin bulunduğu yaklaşık 16 hektar alanın alan kullanım kararlarının “Mezarlık Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14712544 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 14257879 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 86

Bolu ili, Merkez ilçesi, Kılıçarslan Mahallesi İmar Planı Revizyonu Plan Hükümlerinin yürürlükte bulunan 3194 sayılı İmar Kanunu ve bağlı Yönetmelik hükümlerine uygun olarak revize edilmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141049742 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar  verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 87

Bolu ili, Merkez ilçesi, Yukarısoku Mahallesi, 628, 639, 640, 641, 643, 1365, 1722, 2110  ve 2024 nolu parsellerin bulunduğu alanın “Taks:0.30- Emsal:1.50- Yençok:15.50 m- Gelişme Konut Alanı” olan alan kullanım kararları “Emsal: 2.00- Yençok:16.50m- Ortaokul Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141049676 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 141049677 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 88

Bolu ili, Merkez ilçesi, Salıbeyler ve Sarıcalar Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 17,1 hektarlık alanda; 2004/227 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan “İçme Suyu Arıtma Tesis Alanı” amaçlı uygulama imar planı, 2014/313 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan Sarıcalar Mahallesi 1183, 1185, 254, 256, 257, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 750 nolu parsellerin ve yakın çevresinin bulunduğu alanda “Yaşlı Bakımevi Alanı” amaçlı imar planı değişikliği, 2018/343 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan Salıbeyler Mahallesi, 1096 nolu parselin güneyinde kalan yaklaşık 8100 m²’lik alanda “Teknik Altyapı Alanı” amaçlı imar planı birleştirilerek, mevcut imar planı paftalarının revize edilmesi amacıyla alan kullanım kararlarının, ada kenarlarının ve imar yollarının düzenlenmesine  yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141049672 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 141049673 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 89

Bolu ili, Merkez ilçesi, Paşaköy Mahallesi, 1241 nolu parselin güneyinde bulunan 5.00 metre genişliğindeki imar yolunun genişliğinin 7.00 metre olarak ve 1495 nolu parselin bulunduğu alandaki yaklaşık 135 metrekare yüzölçümündeki imar yolunun alan kullanım kararlarının  “Park Alanı” olarak düzenlenmesine  yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141049688 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 91

Davacı Bolu Valiliği tarafından Bolu ili, Merkez ilçesi, Kürkçüler Mahallesinde Hazineye ait olan 120 ada 15 (eski 663) nolu parseli de kapsayan alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna ve 1/1000 ölçekli imar planı revizyonuna ilişkin 07.04.2022 tarih ve 2022/225 sayılı Bolu Belediye Meclisi kararı ile buna yapılan itirazın reddine ilişkin kararın İptali istemiyle açılan dava T.C Bolu İdare Mahkemesinin 13.04.2023 tarih ve 2022/778 Esas- 2023/499 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup 08/06/2023 tarih ve 2023/257 sayılı meclis kararı ile mahkeme kararını yerine getirmek amacıyla Bolu ili, Merkez ilçesi, Kürkçüler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 120 ada 15 nolu parsel (eski 663) ve yakın çevresinin bulunduğu alanda imar yollarının,  imar adalarının, yapılaşma koşullarının ve alan kullanım kararlarının “Konut Alanı- Ticaret + Konut Alanı- Teknik Alt Yapı Alanı-  Park Alanı ve E:1.20- Yençok: 12.50Sağlık Tesisi Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik plan değişikliğine yapılmıştır.Aynı zamanda T.C. Bolu İdare Mahkemesinin 13/04/2023 tarih ve 2022/778 E.- 2023/499 K. sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline verilen karara karşı tarafımızca istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin 28/12/2023 tarih ve 2023/1359 E.-2023/2290 K. sayılı kararı ile istinaf başvurumuzun KABULÜ ile alınan kararın KALDIRILMASINA, esastan incelenen davanın REDDİNE karar verilmiştir. Karar  kapsamında Kürkçüler Mahallesi, 120 ada 15 nolu parsel (eski 663) ve yakın çevresinin bulunduğu alanda 20 metre genişliğindeki imar yolunun, imar adalarının,  yapılaşma koşullarının ve alan kullanım kararlarının  “Konut Alanı- Ticaret + Konut Alanı, Teknik Alt Yapı Alanı ve Park Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141049669 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 141049668 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 92

Bolu ili, Merkez ilçesi, Semerkant Mahallesi, 2588 ada 2, 123, 138, 139, 140, 152, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 205, 206, 207, 208, 238, 240 nolu parsellerdeki bina kitlelerinin cephe ve derinlik ölçülerinin plan üzerinde gösterilmesi ve parsellerde tek başına yapılaşması mümkün olan kitlelerin, başka parsellerle birlikte işlem görmesi şartının plan notlarından kaldırılarak plan notlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141049671 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 93

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karacaağaç Mahallesi, 663 ve 664 parsellerin “Yerleşik Konut Alanı” olan alan kullanım kararının “ İmar Yolu” olarak planlanmasına, 10 metre genişliğindeki taşıt yoluna kaldırım çizgisi eklenmesine ve 662 ve 1017 numaralı parsellerin bulunduğu alanda ada kenarlarının düzenlenmesine yönelik  hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141049685 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 141049684 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 97

Bolu ili, Merkez ilçesi, Yukarısoku Mahallesi, 1372 parselin bulunduğu adanın bir kısmının “Park Alanı” olan alan kullanım kararlarının “TAKS:0.40 – KAKS:1.20 – Ayrık Nizam – 3 Kat-Konut Alanı” olarak, Devlet Su İşlerinin 08.02.2024 tarih ve E-77214799-754-4331851 sayılı yazısına istinaden Bolu ili, Merkez ilçesi, Yukarısoku Mahallesi, 2269 nolu parsel ve mülkiyeti Devlet Su İşlerine ait diğer yakın parsellerin “Dere Alanı” olan alan kullanım kararlarının 20 metre genişliğinde “İmar Yolu” olarak planlanması ve imar yoluna göre ada kenarlarının, alan kullanım kararlarının ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141049681 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 141049682 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 98

Bolu ili, Merkez ilçesi, Kılıçarslan Mahallesi 834 ada ve 825 ada arasında kalan “Kongre ve Sergi Alanı” olarak planlı alanın kuzeyindeki 1116 m²’lik alanın yapılaşma koşullarının ve alan kullanım kararlarının “Emsal:1.20 – Yençok:12.50m – Sosyal Tesis Alanı (Cemevi)” olarak düzenlenmesine yönelik  hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141049665 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.