2023 Dönemi Aralık Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

Askı Çıkış Tarihi: 13.12.2023 – Askı İniş Tarihi: 11.01.2024

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2023 DÖNEMİ ARALIK AYI TOPLANTISI

II. BİRLEŞİM I. OTURUMA AİT BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

 

Bolu Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince,           11 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 17.30’da Belediye ve Meclis Başkanı Tanju ÖZCAN’ın Başkanlığında toplanmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır. 

KARAR NO: 445

Bolu ili, Merkez ilçesi, Aşağısoku Mahallesi sınırları içerisinde kalan ve 491 nolu parsel ve çevresini kapsayan alanda Konut Alanı, Park Alanı ve imar yollarının düzenlemesi amacıyla, hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141038859 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu ve MHP’li Üyelerin çekimser oylarına karşılık CHP Grubu ve İYİ Partili üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 446

Bolu ili, Merkez ilçesi, Kılıçarslan Mahallesi, 3380, 3381, 3384, 3387, 3391 ada, Paşaköy Mahallesi 3361, 3362, 3363, 3364, 3365 ada ve 5590, 5591, 5592, 5593, 5594 parsellerin bulunduğu yaklaşık 4 hektarlık alanda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükmünün 1. Maddesinde belirtilen “Konut+Ticaret alanında zemin katlar ticaret, üst katlar ticaret veya konut olarak kullanılabilir.” değiştirilerek, “22 metrelik imar yolundan cephe alan konut+ticaret alanında zemin katlar ticaret, üst katlar ticaret veya konut olarak kullanılabilir. 22 metrelik imar yolundan cephe almayan arka yola cepheli ikinci bir bina yapılması durumunda zemin ve üst katlar ticaret veya konut olarak kullanılabilir.” olarak düzenlenmesi amacıyla hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141038861 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar  verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu, MHP’li Üyeler ve İYİ Partili Üye Mansur ŞEN’in çekimser oylarına karşılık CHP Grubu ve İYİ Partili diğer Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

 

KARAR NO: 447

Bolu ili, Merkez ilçesi, Dereceören köyü, 113 ada 15 nolu parsel ve çevresini kapsayan alanda alan kullanım kararlarının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141038862 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 141038863 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar  verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu ve MHP’li Üyelerin çekimser oylarına karşılık CHP Grubu ve İYİ Partili üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 448

Bolu ili, Merkez ilçesi, Ağaççılar ve Pirahmetler köyü sınırları içerisinde kalan yaklaşık 3 hektarlık alanda alan kullanım kararlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141038855 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 141038857 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar  verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu ve MHP’li Üyelerin çekimser oylarına karşılık CHP Grubu ve İYİ Partili üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi. Üyelerin ret oylarına karşılık CHP Grubu ve İYİ Partili üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 450

Bolu ili, Merkez ilçesi, Çıkınlar Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 4.5 hektarlık alanda  ada ayrım hatlarının ve imar hatlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141038860 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar  verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu, MHP’li Üyeler ve CHP’li Üye Cihan TUTAL’ın çekimser oylarına karşılık CHP Grubu diğer Üyeleri ve İYİ Partili üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 451

Bolu ili, Merkez ilçesi, Kürkçüler Mahallesi 111 Ada 33 parselin bulunduğu alanda “Devlet Ormanı Dini Tesis Alanı” alan kullanım kararlarının 11966.385m2 alanda “Resmi Kurum Alanı (Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Eğitim Tesisi)  – Emsal:1.20 – Yençok:12.50m” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141035970 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 141035969 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar  verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 452

Bolu ili, Merkez ilçesi, Çivril Mahallesi, 3352 ada 1 ve 2 nolu parsel, 3360 ada 1 nolu parsel, 660, 661, 882, 1004 ve 1000 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar hatlarının ve alan kullanım kararlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141038867 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 141038865 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu ve MHP’li Üyelerin çekimser oylarına karşılık CHP Grubu ve İYİ Partili üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.