2023 Dönemi Eylül Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

Askı Çıkış Tarihi: 15.09.2023 – Askı İniş Tarihi: 16.10.2023

 

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2023 DÖNEMİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI

II. BİRLEŞİM I. OTURUMA AİT KARARLARI

 

Bolu Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince,      08 Eylül 2023 Cuma günü saat 17.30da Belediye ve Meclis Başkanı Tanju ÖZCAN’ın Başkanlığında toplanmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır. 

 

KARAR NO: 364 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Ösenek Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 11.5 hektar alanda kitle düzeni olan yapıların ölçülerinin imar planına işlenmesi, ada ayrım  hatlarının ve yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141027021 plan işlem numaralı  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubunun çekimser oylarına karşılık CHP Grubu, İYİ Partili Üyeler ve MHP’li Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 365 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karamanlı Mahallesi, 739 Ada 428, 429, 214, 215, 216 nolu parsellerin bulunduğu alanda kitle düzeni olan yapıların ölçülerinin imar planına işlenmesi, ada ayrım  hatlarının ve yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141027038 plan işlem numaralı  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile  3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu diğer Üyelerinin çekimser oylarına karşılık CHP Grubu, İYİ Partili Üyeler, MHP’li Üyeler ve AK Partili Üye Semih DİMİCİOĞLU’nun kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 368 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Berk köyü, 1133 nolu parsel ve çevresini kapsayan alanda alan kullanım kararlarının ve imar yollarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141027034 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu ve MHP’li Üyelerin çekimser oylarına karşılık CHP Grubu ve İYİ Partili Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 369 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karamanlı Mahallesi, 278 ada 28 parsel, 312 ada 23, 24, 25, 26 parseller, 783 ada 69, 70, 72  nolu parseller,  274 ada 28, 38, 39 parseller, 273 ada 55, 56 nolu parseller ve 15 ada 10, 344, 351, 354, 356 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapı yaklaşma mesafelerinin mevcut teşekkül doğrultusunda (ön bahçesiz nizam) düzenlenmesine yönelik hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141027040 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu ve MHP’li Üyelerin çekimser oylarına karşılık CHP Grubu ve İYİ Partili Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 370 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Okçular köyü sınırları içerisinde kalan yaklaşık 3.1 hektar alanda 3194 sayılı İmar Kanunu 15 ve 16. Madde uygulamaları sonucu oluşan kadastro hatları dikkatte alınarak, ada kenarlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 141027036 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu ve MHP’li Üyelerin çekimser oylarına karşılık CHP Grubu ve İYİ Partili Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 372 

Bolu ili, Merkez ilçesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin 18. Maddesinin “Uygulama imar planında kitle düzeni ile ölçülendirme yapılmamış veya bina cepheleriyle ilgili ayrıca bir hüküm bulunmayan, ayrık nizam yapılaşma nizamına tabi konut kullanımı bulunan alanlarda imar planında aksine bir hüküm bulunmuyorsa 40 metreden daha fazla cephe uzunluğu yapılabilmesine ilişkin karar almaya mimari estetik komisyonları yetkilidir. Konut kullanımı bulunmayan alanlarda bina cephesi şartı aranmayacaktır.” ve 19. Maddesinin  Uygulama imar planında kitle düzeni ile ölçülendirme yapılmamış veya bina derinlikleriyle ilgili ayrıca bir hüküm bulunmayan, konut kullanımı bulunan alanlarda imar planında aksine bir hüküm bulunmuyorsa 40 metreden daha fazla bina derinliği yapılabilmesine ilişkin karar almaya mimari estetik komisyonları yetkilidir. konut kullanımı bulunmayan alanlarda bina derinliği şartı aranmayacaktır.”  olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141027043 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de; Bolu ili, Merkez ilçesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin 18. Maddesinin “Uygulama imar planında kitle düzeni ile ölçülendirme yapılmamış veya bina cepheleriyle ilgili ayrıca bir hüküm bulunmayan, ayrık nizam yapılaşma nizamına tabi konut kullanımı bulunan alanlarda imar planında aksine bir hüküm bulunmuyorsa 40 metreden daha fazla cephe uzunluğu yapılabilmesine ilişkin mimari estetik komisyonları görüşü doğrultusunda karar almaya Belediye Meclisi yetkilidir. Konut kullanımı bulunmayan alanlarda bina cephesi şartı aranmayacaktır.” ve 19. Maddesinin  Uygulama imar planında kitle düzeni ile ölçülendirme yapılmamış veya bina derinlikleriyle ilgili ayrıca bir hüküm bulunmayan, konut kullanımı bulunan alanlarda imar planında aksine bir hüküm bulunmuyorsa 40 metreden daha fazla bina derinliği yapılabilmesine ilişkin mimari estetik komisyonları görüşü doğrultusunda karar almaya Belediye Meclisi yetkilidir. konut kullanımı bulunmayan alanlarda bina derinliği şartı aranmayacaktır.” olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planının kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu diğer Üyelerinin çekimser oylarına karşılık CHP Grubu, İYİ Partili Üyeler, MHP’li Üyeler ve AK Partili Üye Semih DİMİCİOĞLU’nun kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 374 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Berk Köyü 2465 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 3571 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parseller, 949, 945 ve 946 parseller ile yakın çevresini kapsayan yaklaşık 3.5 hektarlık alanda ada kenarlarının ve imar yollarının kadastral hatlara göre düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141021016 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 141021006 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine;

14.08.2023 tarih ve 4713 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe,

ile itiraz edilmiştir. Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin kısmen uygun görülmesine karar verilmiştir. Kısmen kabul edilen itiraz doğrultusunda Berk Köyü 543 parselin bulunduğu alanda Alan kullanım kararlarının, ada kenarlarının ve imar yollarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141021016 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 141021006 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu ve MHP’li Üyelerin çekimser oylarına karşılık CHP Grubu ve İYİ Partili Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 376 

Bolu Belediye Meclisinin 01.09.2023 tarih ve 2023/343 sayılı kararı ile onaylanan Meclis Kararında değişiklik yapılaması ile T.C. Bolu İdare Mahkemesinin 19/07/2023 tarih ve 2022/457 Esas sayılı Yürütmeyi Durdurma kararını yerine getirmek amacıyla Bolu ili, Merkez ilçesi, Yuva Köyü, 112 ada 117 nolu parselin bulunduğu alanda alan kulanım kararları “Sanayi”, “Belediye Hizmet Alanı” ve “Teknik Altyapı alanı”  olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141026421 plan işlem numaralı  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 141026420 plan işlem numaralı  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.