2023 Dönemi Ağustos Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

Askı Çıkış Tarihi: 14.08.2023 – Askı İniş Tarihi: 12.09.2023

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2023 DÖNEMİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI

II. BİRLEŞİM I. VE II. OTURUMA AİT KARARLARI

Bolu Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince,      09 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 17.30da Belediye ve Meclis Başkanı Tanju ÖZCAN’ın Başkanlığında toplanmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır. 

KARAR NO: 324 

Gündemin 4. maddesi, İmar Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülüp karara bağlanmasını kapsamaktadır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.07.2023 tarih ve 3112 sayılı yazıları ile Meclise, Meclisçe de İmar Komisyonuna havale edilen, Bolu ili, Merkez ilçesi, Doğancı köyü, 121 ada 128 nolu parselin bulunduğu alanda alan kullanım kararlarının “İlkokul Alanı-E:1.20-3 Kat-Yençok:13.50 metre” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141023957 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 141023956 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 328 

Bolu ili, Merkez ilçesi, 1/25000 Ölçekli Kent Bütünü Nazım İmar Planı Plan Hükümlerinin 1- Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır., 2-3194 Sayılı İmar Kanunu ve Bağlı Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır, 3- Bolu ili 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerine uyulacaktır.” hükümleri şeklinde düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 141023959 plan işlem numaralı 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu ve MHP’li Üyelerin çekimser oylarına karşılık CHP Grubu ve İYİ Partili Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 329 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Akçaalan köyü sınırları içerisinde bulunan Hitit Otelcilik Turizm Organizasyon Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. uhdesindeki İR:2022/01 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahasına ait Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporunun, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alındıktan sonra, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 14. Maddesi ile Uygulama Yönetmeliğinin 23. Maddesi hükümlerince Bolu İl Özel İdaresince onaylandığı, Bolu İl Özel İdaresinin 01.06.2023 tarih 3279 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıtlı yazısıyla tarafımıza bildirilmiştir.

Bolu İl Özel İdaresinin 01.06.2023 tarih ve 3279 sayılı yazısına ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 14. Maddesi ile Uygulama Yönetmeliğinin 23. Maddesinin 5. Fıkrası “Koruma Alanları Etüt Raporunda belirlenmiş olan koruma alan sınırlarının, mevcut imar planı içerisine düşen kısımları plan üzerine işlenir.” hükmüne istinaden etüt raporunda onaylanan koruma alan sınırlarının imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141020964 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 330 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Gölyüzü Mahallesi, 404 ada 83 nolu parselin bulunduğu alanda imar yolunun düzenlenmesi ve batısında bulunan park alanının alan kullanım kararlarının “Rekreasyon Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141023949 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve 141023951 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Partili Üye Semih DİMİCİOĞLU’nun ret oyuna karşılık toplantıya katılan diğer Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 333 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaköy Mahallesi sınırları içerisinde kalan 2933 ve 2935 nolu adaların bulunduğu alanda  imar hatlarının uygulama görmüş kadastral hatlara göre düzenlenmesine yönelik hazırlanan, , Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 141023960 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu ve MHP’li Üyelerin çekimser oylarına karşılık CHP Grubu ve İYİ Partili Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.