2022 Dönemi Temmuz Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

Askı Çıkış Tarihi: 25.07.2022 – Askı İniş Tarihi: 23.08.2022

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2022 DÖNEMİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI

2. BİRLEŞİM I. OTURUMA AİT KARARLARI

Bolu Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 07 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 17.30da Belediye ve Meclis Başkanı Tanju ÖZCAN’ ın Başkanlığında toplanmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır. 

KARAR NO: 380   

16.05.2022 tarih ve 2022/300 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan Bolu ili, Merkez ilçesi, Yeniköy, Yakuplar Köyü ve Yukarısoku Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 58 hektarlık alanda imar hatlarının ve yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14730162 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14744941 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği+ilave plana;

08.06.2022 tarih ve 6570 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe ile itiraz edilmiştir. Bahse konu itiraz, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup itirazın uygun görülmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda 110 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 nolu parsellerin ve 111 ada 11, 12, 15 nolu parsellerin bulunduğu alanda ada kenarı, ada ayrım hatları, alan kullanım kararları ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine, 110 ada 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 33 nolu parsellerin bulunduğu alanda ve 109 ada 28, 29, 30, 31 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar yollarının ve ada kenarlarının düzenlenmesine ayrıca Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünün 05.07.2022 tarih ve 872033 sayılı görüşüne göre Karayolu Kamulaştırma Sınırının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14730162 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14744941 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği+ilave talebi Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine Komisyonumuzca karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek,

16.05.2022 tarih ve 2022/300 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararına yapılan itirazın kabulüne, bu kapsamda 110 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 nolu parsellerin ve 111 ada 11, 12, 15 nolu parsellerin bulunduğu alanda ada kenarı, ada ayrım hatları, alan kullanım kararları ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi, 110 ada 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 33 nolu parsellerin bulunduğu alanda ve 109 ada 28, 29, 30, 31 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar yollarının ve ada kenarlarının düzenlenmesinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği+ilave talebinin aynen kabul ve tasdikine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 384  

Bolu ili, Merkez ilçe, Seyitafşar Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 53 hektarlık alanda imar yollarının, alan kullanım kararlarının, ada kenarı ve ada ayrım hatlarının, yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14490189 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 14106317 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde söz konusu imar değişikliği talebi uygun görüldüğünden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun aynen kabul ve tasdikine, 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu ve MHP’li Üye Fatih SİLİN’in çekimser oylarına karşılık, CHP Grubu ve İYİ Partili Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 385   

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaçayır Mahallesi, 245 ada 2 nolu parsel, 258 ada 1, 10, 11 ve 12 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar hatları, ada ayrım hatları, alan kullanım kararları, yapı yaklaşma mesafeleri ve yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14585933 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14664496 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini içeren Belediye teklifi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de, Meclis Başkanı’nın verdiği sözlü öneriyle, Belediye Başkanlığımız ile ilgili Kurum arasında protokolün imzalanmasına müteakip yürürlüğe girmesi kaydıyla, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabul ve tasdikine, 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, protokolün imzalanmasına müteakip “Okul Alanı” olarak kullanılmak üzere 10 yıl süreyle ilgili Kuruma tahsisine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Partili Üyeler Semih DİMİCİOĞLU ve Burak BALABAN’ın çekimser oylarına karşılık, CHP Grubu, AK Parti Grubu diğer Üyeleri, İYİ Partili Üyeler ve MHP’li Üye Fatih SİLİN’in kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 388

Bolu ili, Merkez ilçesi, Dağkent 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14654017 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde söz konusu imar değişikliği talebi uygun görüldüğünden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabul ve tasdikine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Partili Üye Semih DİMİCİOĞLU’nun ret oyu ve AK Partili Üye Şaziye TURAN’ın çekimser oyuna karşılık, toplantıya katılan diğer Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.