2022 Dönemi Mayıs Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

Askı Çıkış Tarihi: 25.05.2022 – Askı İniş Tarihi:23.06.2022

 

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2022 DÖNEMİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI

 2. BİRLEŞİM I. OTURUMA AİT KARARLARI

 

Bolu Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 17.30da Belediye ve Meclis Başkanı Tanju ÖZCAN’ ın Başkanlığında toplanmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır. 

KARAR NO: 287

Bolu ili, Merkez ilçesi, Dodurga Mahallesi ve Çömlekçiler köyü sınırları içerisinde kalan yaklaşık 4.2 hektarlık alanda yapılaşma koşullarının ve imar adalarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14929134 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14238314 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonumuz tarafından incelenerek talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe yapılan müzakerelerde söz konusu imar değişikliği talebi uygun görüldüğünden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yapılmasına, 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 290  

Bolu ili, Merkez ilçesi, Yukarısoku Mahallesi, yaklaşık 2.5 hektarlık alanda alan kullanım kararlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14659742 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14810770 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe yapılan müzakerelerde söz konusu imar değişikliği talebi uygun görüldüğünden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yapılmasına, 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Partili Üye Semih DİMİCİOĞLU’nun çekimser oyuna karşılık, toplantıya katılan diğer üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 291  

Bolu ili, Merkez ilçesi, Çıkınlar Mahallesi 659 ada 23 nolu parselin bulunduğu alanda alan kullanım kararlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14807815 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14434061 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe yapılan müzakerelerde söz konusu imar değişikliği talebi uygun görüldüğünden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yapılmasına, 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 293 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Yuva köyü, 1524, 1525, 1526 nolu parsellerin bulunduğu alanda alan kullanım kararlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14354579 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14465915 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği talebi uygun görüldüğünden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yapılmasına, 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu diğer Üyeleri ve MHP’li Üye Necdet ÇAKIR’ın çekimser oyuna karşılık, CHP Grubu, İYİ Partili Üyeler, AK Partili Üye Kamuran AVCI ve MHP’li Üye Fatih SİLİN’in kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 297 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Paşaköy Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık  1 hektarlık alanda mevcut kanalların imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14929134 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14238314 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği talebi uygun görüldüğünden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yapılmasına, 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 298

Bolu ili, Merkez ilçesi, Alpağut Mahallesi, 848, 900, 974 nolu parsellerin bulunduğu alanda mevcut kanalların imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14181163 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği talebi uygun görüldüğünden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yapılmasına ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 300

Bolu ili, Merkez ilçesi, Yeniköy, Yakuplar Köyü ve Yukarısoku Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 58 hektarlık alanda imar hatlarının ve yapılaşma koşullarının düzenlenmesine düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14730162 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14744941 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği+ilave talebi Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği talebi uygun görüldüğünden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği+ilavenin yapılmasına, 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Partili Üye Semih DİMİCİOĞLU’nun çekimser oyuna karşılık, toplantıya katılan diğer Üyelerin kabul oylarıyla,  oyçokluğuyla karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.