2022 Dönemi Kasım Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

Askı Çıkış Tarihi: 02.12.2022 – Askı İniş Tarihi: 02.01.2023

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2022 DÖNEMİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI

2. BİRLEŞİM II. OTURUMA AİT KARARLARI

Bolu Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 21 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 17.30’da Belediye ve Meclis Başkanı Tanju ÖZCAN’ ın Başkanlığında toplanmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır.

 

KARAR NO: 564 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Tabaklar Mahallesi, 238 ada 36, 55, 58 ve 63 nolu parsellerin bulunduğu alandaki imar yolunun düzenlenmesi amacıyla hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14490151  plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 565 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaçayır Mahallesi, 2052 adanın batısındaki alanın “Park Alanı” olan alan kullanım kararının “ Belediye Hizmet Alanı, Yençok:5.50m, İmar Hattı” olarak,  Karaçayır Mahallesi 451 adanın batısındaki alanın “Genel Park Alanı” olan alan kullanım kararlarının “Park ve Trafo Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14511625 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14274916 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu, MHP’li Üyeler ve İYİ Partili Üye Mansur ŞEN’in ret oylarına karşılık CHP Grubu ve İYİ Partili diğer Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 567

Bolu ili, Merkez ilçesi, Aşağısoku Mahallesi, 1652 nolu parselin “Emsal:2.00, Yençok:16.50m, Lise Alanı” olan yapılaşma koşullarının ve alan kullanım kararlarının “Emsal:2.00, Yençok:16.50m, Anaokulu Alanı” olarak düzenlenmesine ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14291616 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Partili Üye Semih DİMİCİOĞLU ve MHP’li Üye Necdet ÇAKIR’ın çekimser oylarına karşılık toplantıya katılan diğer Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 569

Bolu ili, Merkez ilçesi, 1/1000 Ölçekli Bolu Merkez Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinden 16., 19., Maddelerin  kaldırılmasına ve 14.ve 17. Maddenin düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14129290 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar  verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu, MHP’li Üyeler, CHP’li Üye Cihan TUTAL ve İYİ Partili Üye Mansur ŞEN’in çekimser oylarına karşılık CHP Grubu diğer Üyeler ve İYİ Partili diğer Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 570

Bolu ili, Merkez ilçesi, Seyitafşar Mahallesi 792 nolu parselin bulunduğu alanın “Konut Alanı” olan alan kullanım kararlarının bir kısmının yapılaşma koşullarının “Emsal:1.20, Yençok: Serbest” ve “Cami” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14362579 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14505389 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar  verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 572

Bolu ili, Merkez ilçesi, Aşağısoku Mahallesi 578, 581 ve 597 parsellerin bulunduğu alanda alan kullanım kararlarının ve imar yollarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14823589 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14977887 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar  verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 575

Bolu ili, Merkez ilçesi, Paşaköy Mahallesi, 1458, 1466, 1467 ve 1468  parsellerin bulunduğu alanın alan kullanım kararlarının “Genel Otopark Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik  hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14633505 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda AK Parti Grubu ve MHP’li Üyelerin çekimser oylarına karşılık CHP Grubu ve İYİ Partili Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 576

Bolu ili, Merkez ilçesi, Paşaköy Mahallesi, 3399, 2807, 3400, 5069, 3402, 3403, 3404, 2808, 3405, 2809, 2810, 3406, 3407, 2811, 3408, 3409 ve 3410 parsellerin bulunduğu yaklaşık 6 hektarlık alanda alan kullanım kararlarının, ada kenarlarının ve imar yollarının düzenlenmesine yönelik  hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14052062 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14023980 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 577

Bolu ili, Merkez ilçesi, Alpağutbey Mahallesi 3460 adanın kuzeyinde alan kullanım kararları “Park Alanı” olan adanın, alan kullanım kararlarının “Rekreasyon Alanı “olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14787823 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu ve MHP’li Üyelerin ret oylarına karşılık CHP Grubu ve İYİ Partili Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 578

Bolu ili, Merkez ilçesi, Yuva Köyü, 1524, 1525 ve 1526 nolu parsellerin bulunduğu alanın “ Emsal:2.00, Yençok: 7.50, Belediye Hizmet Alanı” olan alan kullanım kararının “Sanayi Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14172042 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14942152 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu diğer Üyelerinin çekimser oylarına karşılık CHP Grubu, İYİ Partili Üyeler, MHP’li Üyeler, AK Partili Üyeler Semih DİMİCİOĞLU ve İsmail YERLİKAYA’nın kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 579

Bolu ili, Merkez ilçesi, Yukarısoku Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 4.5 hektarlık alanın yapılaşma koşullarının”Emsal:1.20, Yençok:9.50m” olarak düzenlenmesine ve “Ticaret-Konut alanında emsalin %75 ine kadarı konut amaçlı kullanılabilir.” plan notunun eklenmesine  yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14717352 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 580

Bolu ili, Merkez ilçesi, Vakıfgeçitveren köyü, 103 ada 30, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 129, 131, 133 ve Bolu ili, Merkez ilçesi, Yeniakçakavak Köyü 144 ada 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 ve 19 nolu parsellerin bulunduğu yaklaşık 8.2 hektarlık alanın yapılaşma koşullarının ve alan kullanım kararlarının “Emsal: 1.00, Yençok:Serbest, Sanayi Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14953042 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının aynen kabulü ve tasdiki ile  3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 581

Bolu ili, Merkez ilçesi, Aşağısoku Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 4 hektarlık alanın alan kullanım kararlarının, ada kenarlarının ve imar yollarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14741198 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14286424 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.