2022 Dönemi Aralık Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

Askı Çıkış Tarihi: 13.12.2022 – Askı İniş Tarihi: 11.01.2022

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2022 DÖNEMİ ARALIK AYI TOPLANTISI

III. OTURUMA AİT BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

Bolu Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince,  07 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 17.30’da Belediye ve Meclis Başkanı Tanju ÖZCAN’ın Başkanlığında toplanmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır. 

KARAR NO: 604 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaçayır Mahallesi, 1355 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda doğu cephesindeki Yapı Yaklaşma Mesafesinin 10 metreden 5 metreye düşürülmesi ve Yençok:6 Kata yükseltilmesi “amaçlı hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14360125 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, MHP’li Üyelerin ret oyları ve AK Parti Grubunun çekimser oylarına karşılık CHP Grubu ve İYİ Partili Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 606 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Paşaköy Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 2.5 hektarlık alanda imar yollarının ve alan kullanım kararlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14443524 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14120153 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görüldüğünden,

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, CHP’li Üye Cihan TUTAL’ın ret oyu, AK Parti Grubu, CHP’li Üye Hasan Cumhur BANDAKÇIOĞLU ve MHP’li Üyelerin çekimser oylarına karşılık CHP Grubu diğer Üyeleri ve İYİ Partili Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 607

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaçayır Mahallesi, 773 ada, 335, 336, 337, 338, 339 nolu parsellerin bulunduğu alanda “Bitişik Nizam – 5 Kat – Kütle Düzeni” oluşturulmasına yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14869796 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 608

Bolu ili, Merkez ilçesi, Vakıfgeçitveren köyü, 105 ada 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 nolu parsellerin bulunduğu alanda “İmar Yolu, Park Alanı ve Sanayi Alanı”  olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14649641 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve 14519761 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar  verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Partili Üye Semih DİMİCİOĞLU ve MHP’li Üyelerin ret oyları, AK Parti Grubu diğer Üyeleri, CHP’li Üyeler Feridun YILMAZ ve Mustafa GÜLDAL’ın çekimser oylarına karşılık CHP Grubu diğer Üyeleri ve İYİ Partili Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 609

Bolu ili, Merkez ilçesi, Yukarısoku Mahallesi, yaklaşık 27 hektarlık alanda alan kullanım kararlarının ve yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14475424 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı değişikliği ve 14327797 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar  verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu ve MHP’li Üyelerin çekimser oylarına karşılık CHP Grubu ve İYİ Partili Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 610

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaçayır, Paşaköy ve Sandallar Mahallesi, yaklaşık 7.7 hektarlık alanda ada ayrım hatlarının düzenlenmesi ve kaldırılmasına yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14552552 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar  verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, CHP’li Üye Naci PARLAK ve İYİ Partili Üye Mansur ŞEN’in ret oyları, AK Parti Grubu ve MHP’li Üye Necdet ÇAKIR’ın çekimser oylarına karşılık CHP Grubu diğer Üyeleri, İYİ Partili diğer Üyeler ve MHP’li Üye Fatih SİLİN’in kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 611

Bolu ili, Merkez ilçesi, 1/25000 Ölçekli Kent Bütünü Nazım İmar Planı Plan Notlarının 1. Maddesinin kaldırılmasına yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14364052 plan işlem numaralı 1/25000 ölçekli kent bütünü nazım imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar  verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/25000 ölçekli kent bütünü nazım imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Partili Üye Semih DİMİCİOĞLU’nun ret oyu, AK Parti Grubu diğer Üyeleri ve MHP’li Üye Necdet ÇAKIR’ın çekimser oylarına karşılık CHP Grubu, İYİ Partili Üyeler ve MHP’li Üye Fatih SİLİN’in kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 613

Bolu ili, Merkez ilçesi, Aşağısoku Mahallesi 419, 420, 421, 1137, 1138 ve 1139 nolu parsellerin bulunduğu alanda 10 metre genişliğindeki imar yolunun düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14898823 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar  verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 614

Bolu ili, Merkez ilçesi, Yuva Köyü, 112 ada 117, 128, 129 (eski 1524, 1525 ve 1528) nolu parsellerin bulunduğu alanın “Sanayi Alanı” olan alan kullanım kararının “Emsal:2.00, Yençok: 7.50, Belediye Hizmet Alanı ve Orman Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14488250 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14608251 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilerek Meclis görüşüne sunulmuştur.

Meclisçe de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabulü ve tasdiki ile 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, AK Parti Grubu ve MHP’li Üye Necdet ÇAKIR’ın çekimser oylarına karşılık CHP Grubu, İYİ Partili Üyeler ve MHP’li Üye Fatih SİLİN’in kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

 

BOLU BELEDİYESİ

2022 DÖNEMİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI

2. BİRLEŞİM I. OTURUMA AİT KARARLARI

Bolu Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 17.30da Belediye ve Meclis Başkanı Tanju ÖZCAN’ ın Başkanlığında toplanmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır. 

KARAR NO: 289 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Akçaalan köyü, 132 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14573525 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup talebin uygun görülmesine ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesine karar verilmiş olup,

Meclisçe yapılan müzakerelerde söz konusu imar değişikliği talebi uygun görüldüğünden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yapılmasına ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda AK Partili Üyeler Kamuran AVCI ve Semih DİMİCİOĞLU’nun ret oyuna karşılık; Toplantıya katılan diğer Üyelerin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.