2021 Dönemi Temmuz Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

Askı Çıkış Tarihi: 16.07.2021 – Askı İniş Tarihi: 17.08.2021

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2021 DÖNEMİ TEMMUZ AYI TOPLANTISI

2. BİRLEŞİM 2. OTURUMA AİT BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

KARAR NO: 284 

Gündemin 6. maddesi, İmar Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülüp karara bağlanmasını kapsamaktadır.

24.05.2021 tarih ve 2021/190 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan Bolu ili, Merkez ilçesi, Çakmaklar, Salıbeyler, Sarıcalar, Dodurga, Çömlekçiler Mahalleleri sınırı içinde kalan yaklaşık 180 hektarlık Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14128706 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 14674052 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna;

29.06.2021 tarih ve 8530 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe,

29.06.2021 tarih ve 8532 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe,

01.07.2021 tarih ve 8686 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe ile itiraz edilmiştir. Bahse konu itiraz, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup itiraz uygun görülerek, Sarıcalar Mahallesi 545 ve 594 nolu parsellerin bulunduğu alanın kuzeyinde ve güneyinde imar yollarının, ada kenarlarının düzenlenmesi ve Salıbeyler Mahallesi 158 nolu parselin bulunduğu alanın doğusunda 10 metrelik imar yolu düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi incelenerek Komisyonca uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu itirazlar uygun görülerek, Sarıcalar Mahallesi 545 ve 594 nolu parsellerin bulunduğu alanın kuzeyinde ve güneyinde imar yollarının, ada kenarlarının düzenlenmesi ve Salıbeyler Mahallesi 158 nolu parselin bulunduğu alanın doğusunda 10 metrelik imar yolu düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 286

24.05.2021 tarih ve 2021/207 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan Bolu ili, Merkez ilçesi, Salıbeyler Mahallesi, 1084 nolu parsel ve 1967 ada 2 nolu parselin güneyinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14695450 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14619688 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine 07.06.2021 tarih ve 7366 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe ile itiraz edilmiştir. Bahse konu itiraz Komisyonumuz tarafından incelenerek uygun görülmüş olup ve 5 metrelik imar yolunun otopark girişi bulunan 1967 ada 2 parselin güneyinde ve 1084 nolu parselin güneyindeki 5 metre imar yolunun yeniden işlenmesine yönelik         1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi incelenerek uygun görülmüş ve  3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 289

Bolu ili, Merkez ilçesi, Alpağut Mahallesi, 1369 nolu parselin bulunduğu alanın güneyinde bulunan kanalın imar planına işlenmesine ve yapı yaklaşma mesafelerin düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14251634 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca incelenerek uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 290

Bolu ili, Merkez ilçesi, Alpağutbey Mahallesi, 3132 ada 4, 5, 6, 7 nolu parsellerin tevhit edilmesine ve yapılaşma ayırma hattı olarak belirlenen hatta göre yapılaşılmasına yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14118270 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca incelenerek uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda AK Parti Meclis Üyesi Semih DİMİCİOĞLU’nun Çekimser oyuna karşılık; AK Partili diğer Meclis Üyeleri, CHP Grubu, İYİ Partili ve MHP’li üyelerin Kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 291

Bolu ili, Merkez ilçesi, Çıkınlar Mahallesi, 25 ada 6 nolu parsel ve 26 ada 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 43, 52, 55 parsellerin bulunduğu alanda ada kenarları ve ada ayrım hatlarının kadastro hatları ve mevcut duvara göre düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 14016888 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca incelenerek uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 295

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaçayır Mahallesi, 244 ada 1 nolu parsel, 245 ada 12, 14, 16, 17, 18 nolu parsellerin bulunduğu alanda ada kenarı, ada ayrım hatlarının ve alan kullanım kararlarının düzenlenmesine ve 245 ada 12, 14, 17, 18 nolu parsellerin güneyinde imar yolu düzenlenmesi yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14264932 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14870624 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ve 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması yapılması konusu Komisyonca incelenerek uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği ve 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması yapılması konusu uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 296

Bolu ili, Merkez ilçesi, Çanşaberk Mahallesi 310, 311, 391, 392, 393, 394, 395 nolu parseller ve yakın çevresinde imar yollarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14421161 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14560697 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca incelenerek uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 297

Bolu ili, Merkez ilçesi, Dodurga Mahallesi 1327, 1328, 1329, 1330, 1331 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar hatlarının düzenlenmesine ve söz konusu parsellerin kuzeyinde otopark alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14936888 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca incelenerek uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 298

Bolu ili, Merkez ilçesi, İhsaniye Mahallesi, 264 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda ada kenarının düzenlenmesi suretiyle imar yolunun 12 metreye çıkarılmasına yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14094425 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca incelenerek uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 299

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaçayır Mahallesi, 166 ada 28 nolu parselin bulunduğu alanda “Trafo Alanı” düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 14824090 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca incelenerek uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 300

Bolu ili, Merkez ilçesi, Yukarısoku Mahallesinde katı atık depolama alanında Sağlık Koruma Bandı düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 14448787 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca incelenerek uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 301

Bolu ili, Merkez ilçesi, Yeniakçakavak köyünde bulunan İzzet Baysal Küçük Sanayi Alanının bulunduğu yaklaşık 12 hektar alanda yapı yaklaşma mesafelerinin ve plan notlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14367825 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca incelenerek uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO: 302

Bolu ili, Merkez ilçesi, Büyükcami Mahallesi, 80 ada 30 nolu parselin bulunduğu alanda “Trafo Alanı” düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14234054 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca incelenerek uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 303

Bolu ili, Merkez ilçesi, Aşağısoku Mahallesi, 360, 2828 nolu parseller ve kuzeyinde, 22 ada 11, 19, 104, 109 nolu parsellerin bulunduğu alanda ada ayrım hatları, alan kullanım kararları, yapı yaklaşma mesafeleri ve yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14370162 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli ilave+değişiklik nazım imar planı ve 14588750 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave+değişiklik uygulama imar planı talebi Komisyonca incelenerek uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 304

Bolu ili, Merkez ilçesi, Kasaplar Mahallesi, 641, 647 nolu parsellerin bulunduğu alan imar yolunun kaldırılması 258 nolu parselin batısında imar yolunun kadastral yola göre düzenlenmesi ve park alanının düzenlenmesi, 59, 60, 61 nolu parsellerin bulunduğu alanda park alanı düzenlenmesi ve söz konusu parsellerin doğusunda fiilen bulunan kadastral yolun imar planına işlenmesi, 192, 200, 202 nolu parsellerin bulunduğu alanda konut alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14944906 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14317824 plan işlem numaralı  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca incelenerek uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 305

Bolu ili, Merkez ilçesi, Berk köyü, 498, 634, 635, 924, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1214, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251 nolu parsellerin bulunduğu adaların kuzeyinde derelerin işlenmesine ve konut alanlarından 3 metre yapı yaklaşma mesafesi uygulanmasına yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14791588 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca incelenerek uygun görülmüş ve          3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 306

Bolu ili, Merkez ilçesi, Seyitafşar Mahallesi sınırı içinde kalan yaklaşık 70 hektarlık alanda imar yollarının, alan kullanım kararlarının, ada kenarı ve ada ayrım hatlarının, yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14158244  plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14613551 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması talebi Komisyonca incelenerek uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 307

Bolu ili, Merkez ilçesi, Akçaalan ve Dereceören köyü sınırları içerisinde kalan yaklaşık 74 hektarlık alanda imar yollarının, ada kenarı ve ada ayrım hatlarının kadastro hatlarına göre düzenlenmesine, alan kullanım kararlarının, yapılaşma koşullarının ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14290107 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14978815 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca incelenerek uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 308

1/1000 Ölçekli Bolu Merkez Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinde 22.1 nolu maddesine; “16. Madde kapsamında bulunan imar adalarında mevcut yapı istikametinin bozulmaması amacıyla bu formül uygulanmaz.” hükmünün eklenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14058888 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca incelenerek uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu Komisyon Raporunun aynen kabul ve tasdik edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda AK Parti Meclis Üyesi Semih DİMİCİOĞLU’nun Red oyuna karşılık; AK Partili diğer Meclis Üyeleri, CHP Grubu, İYİ Partili ve MHP’li üyelerin Kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.