2021 Dönemi Ağustos Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

Askı Çıkış Tarihi: 19.08.2021 – Askı İniş Tarihi: 20.09.2021

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2021 DÖNEMİ AĞUSTOS AYI TOPLANTISI

2. BİRLEŞİM 2. OTURUMA AİT BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

 

Bolu Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 06 Ağustos 2021 Cuma günü saat 17.30’da Belediye ve Meclis Başkanı Tanju ÖZCAN’ ın Başkanlığında toplanmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır. 

KARAR NO: 338 

Gündemin 4. maddesi, İmar Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülüp karara bağlanmasını kapsamaktadır.

08/04/2021 tarih ve 2021/152 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararının iptal edilmesine, Bolu ili, Merkez ilçesi, Alpağutbey Mahallesinde 3139 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar yolunun, yapılaşma şartlarının ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14314553 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi incelenerek Komisyonca uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda Oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 339 

Bolu ili, Merkez ilçesi,  Çıkınlar Mahallesi 19 ada 26 nolu parselin güneyinde ve Karacaağaç Mahallesi 769 nolu parselin doğusunda, Paşaköy Mahallesi 2443 ada 2 nolu parselin kuzeydoğusunda, Paşaköy Mahallesi 4671 nolu parselin doğusunda bulunan alanlarda “Trafo Alanı” düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14757315  plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda AK Parti Grubu ve MHP’li üyenin Çekimser oyuna karşılık; CHP Grubu ve  İYİ Partili üyelerin Kabul oylarıyla, Oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 341

Bolu ili, Merkez ilçesi, Paşaköy Mahallesi, 757, 758, 4796, 4797, 4618, 4619, 4620, 5334, 5335, 5336, 5337 nolu parsellerin ve 1768 ve 2610 nolu adaların bulunduğu alanda “6 Kat  -Kütle Düzeni” düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14069798 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda Oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 342

Bolu ili, Merkez ilçesi, Tabaklar Mahallesi, 424 ada 99 ve 100 nolu parsellerin bulunduğu alanda alan kullanım kararının “Park+Açık ve Kapalı Otopark Alanı ” olarak, Kapalı Otopark Alanının yapılaşma koşullarının “Emsal:1.00 – Yençok:6.50 m.” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14558344 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14640725 plan işlem numaralı  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda AK Parti Grubu ve MHP’li üyenin Red oyuna karşılık; CHP Grubu ve İYİ Partili Üyelerin Kabul oylarıyla, Oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 344

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaçayır Mahallesi, 246 ada 37 nolu parselin bulunduğu alanda ada kenarı, imar yolu ve alan kullanım kararlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14069798 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda Oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 345

Bolu ili, Merkez ilçesi, Ösenek Mahallesi, 1560 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nolu parsellerin bulunduğu alanda kütle düzeni oluşturulmasına yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14895941 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda Oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 347

08/07/2021 tarih ve 2021/305 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan Bolu ili Merkez ilçesi, Berk köyü, 498, 634, 635, 924, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1214, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251 nolu parsellerin bulunduğu adaların kuzeyindeki dereden ve güneyindeki imar yollarından yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14791588 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda Oybirliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.