2021 Dönemi Şubat ve Eylül Ayı Değer Artış Payına Konu İmar Planı Değişikliği Meclis Kararlarının Askıya Çıkarılması

Askı Çıkış Tarihi: 24.11.2021 – Askı İniş Tarihi: 23.12.2021

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2021 DÖNEMİ ŞUBAT VE EYLÜL AYI TOPLANTILARI

2. BİRLEŞİM 1. OTURUMA AİT BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

KARAR NO: 71

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karacaağaç Mahallesi, 1089, 1114, 1115, 1154, 1170 nolu parsellerin bulunduğu alan ve yakın çevresinde imar yollarının, alan kullanım kararlarının ve yapılaşma şartlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 14183408 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14896333 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonca incelenerek 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüş olup,

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu parsellerde yapılacak imar planı değişikliği talebi 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda AK Parti Grubunun Red oylarına karşılık; CHP Grubu, İYİ Partili ve  MHP’li Üyelerin Kabul oylarıyla oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 389

Bolu ili, Merkez ilçesi, Salıbeyler Mahallesi, 1310 nolu parselin bulunduğu alanda “Emsal: 1.20 – Yençok:10.50 m. – 3 Kat – Özel Yurt Alanı” düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14025308 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14115989 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi incelenerek Komisyonca uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği talebi uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda Oybirliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.