2021 Dönemi Şubat Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

Askı Çıkış Tarihi: 17.02.2021 – Askı İniş Tarihi: 19.03.2021

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2021 DÖNEMİ ŞUBAT AYI TOPLANTISI

2. BİRLEŞİM 1. OTURUMA AİT BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

KARAR NO: 66

07.12.2020 tarih ve 2020/384 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14952543 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 14361189 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna, Milli Emlak Müdürlüğünün 05.01.2021 tarih ve 10502 sayılı yazısı ve Milli Emlak Müdürlüğünün 11.01.2021 tarih ve 57387 sayılı yazısı ile itiraz edilmiştir. Bahse konu itirazlar, Komisyonca incelenerek uygun görülmüş ve revizyon alanında 30 metrelik imar yolu ve 22 metrelik imar yolunda yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine, “Emsal:1.20 – Yençok: Serbest – Dini Eğitim Tesis Alanının” alan kullanım kararı ve yapılaşma koşullarının “Emsal:1.20 – Yençok: 4 Kat – İlkokul Alanı + Ortaokul Alanı + Lise Alanı” olarak düzenlenmesine, Kasaplar Mahallesi 849 nolu parselin bulunduğu alanda ada ayrım hattının kadastro hattına göre düzenlenmesine, Belediye Hizmet Alanının içerisinde ada ayrım hattının oluşturulmasına ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine, Paşaköy Mahallesinde Ada kenarları ve ada ayrım hatlarının yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

KARAR NO: 68

07.12.2020 tarih ve 2020/382 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine, 04.10.2021 tarih ve 30 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe ile itiraz edilmiştir. Bahse konu itiraz, Komisyonca incelenerek uygun görülmüş ve söz konusu alanda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ve kütleler üzerine cephe uzunluklarının işlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 14979242 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO: 70

23.11.2020 tarih ve 2020/361 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna, 07.12.2020 tarihli ve 15337 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe ile askı süreci içerisinde itiraz edilmiştir. Bahse konu itiraz, Komisyonca incelenerek uygun görülmüş ve söz konusu alanda imar yollarının, alan kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 14777296 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 14476861 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı revizyonu uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda AK Parti Grubunun Red oylarına karşılık; CHP Grubu, İYİ Partili ve  MHP’li Üyelerin Kabul oylarıyla oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 71

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karacaağaç Mahallesi, 1089, 1114, 1115, 1154, 1170 nolu parsellerin bulunduğu alan ve yakın çevresinde imar yollarının, alan kullanım kararlarının ve yapılaşma şartlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 14183408 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14896333 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonca incelenerek 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüş olup,

Meclisçe yapılan müzakerelerde de söz konusu parsellerde yapılacak imar planı değişikliği talebi 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda AK Parti Grubunun Red oylarına karşılık; CHP Grubu, İYİ Partili ve  MHP’li Üyelerin Kabul oylarıyla oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 72

Bolu ili, Merkez ilçesi, Ösenek Mahallesi, 2023 ada 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda ada kenarlarının kadastroya uygun olarak düzenlenmesine ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 14375416 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 73

Bolu İdare Mahkemesinin 2020/176 Esas Nolu, 2020/899 Karar Nolu kararının yerine getirilmesi amacıyla Bolu ili, Merkez ilçesi, Yukarısoku Mahallesi, 996 nolu parsellerin bulunduğu alan ve yakın çevresinde imar yolunun düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14439660 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 74

Bolu ili, Merkez ilçesi, Kılıçarslan Mahallesi, 1932 nolu parselin doğusunda alan kullanım kararının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 14566389 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14177215 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 75

06.10.2020 tarih ve 2020/310 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptal edilmesine ve Bolu ili, Merkez ilçesi, Yeniakçakavak Köyü, 101 ada        234 nolu parselin bulunduğu alan ve yakın çevresinde imar yolunun ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14501617 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14807779 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş,

Meclisçe de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek Belediyemiz Meclisinin 06.10.2020 tarih ve 2020/310 Sayılı Kararının iptal edilmesine ve İlimiz Merkez Yeniakçakavak Köyü, 101 ada 234 nolu parselin bulunduğu alan ve yakın çevresinde imar yolunun ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14501617 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14807779 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 76

Bolu ili, Merkez ilçesi, Yukarısoku Mahallesi, 2302 nolu parselin güneyinde yapı yaklaşma mesafesinin 3 metre düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 14066824 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.