2021 Dönemi Nisan Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

Askı Çıkış Tarihi: 19.04.2021 – Askı İniş Tarihi: 20.05.2021

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2021 DÖNEMİ NİSAN AYI TOPLANTISI

2. BİRLEŞİM 1. VE 2. OTURUMA AİT BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

KARAR NO: 142

Gündemin 5. maddesi, İmar Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülüp karara bağlanmasını kapsamaktadır.Bolu ili, Merkez ilçesi, Yukarısoku Mahallesinde yaklaşık 20 hektar alanda imar yollarının, alan kullanım kararlarının ve yapılaşma şartlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14360633 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 14669278 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı revizyonu uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 143

1/1000 Ölçekli Bolu Merkez Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerine;

“27- Yürürlükte bulunan Bolu ili, Merkez ilçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği Madde-5’de mekânsal kullanım tanımları ve alan kullanım esasları belirtilen; belediye hizmet alanı, resmi kurum alanı, sosyal tesis alanı, kültürel tesis alanı, sosyal altyapı alanları, teknik altyapı alanları, terminal (otogar), çalışma alanları ve toplu işyerlerinde kalan kamu mülkiyetindeki taşınmazlarda yapılacak olan yapıların tabi zeminden kodlandırılması konusunda Bolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir.” hükmünün eklenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14981560 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş olup;

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görülerek,  1/1000 Ölçekli Bolu Merkez Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerine (Madde 27) yukarıdaki Komisyon raporunda belirtilen hükmün eklenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 144

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaçayır Mahallesi, 237 ada 4 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14230752 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş olup;

Meclisçe yapılan değerlendirmelerde de, söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden bahse konu alanda ruhsata esas tadilat veya yeni yapı yapılması durumunda Mimari Estetik Komisyonunun Kararı alınarak yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 145

Bolu ili, Merkez ilçesi, Alpağut, Alpağutbey, Salıbeyler Mahallesinde yaklaşık 45 hektar alanda 18. Madde uygulamasına istinaden ada ayrım hatlarının, ada kenarlarının düzenlenmesine, park alanı düzenlenmesine ve 3121 ada 1,2 ve 3 nolu parsellerin alan kullanım kararı ve yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14439725 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 146

Bolu ili, Merkez ilçesi, Berk köyü, 634, 635 ve 924 nolu parselin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanunu Geçici Madde-20 kapsamında bina yüksekliğinin “Yençok:30,50 metre” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14774470 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 147

Bolu ili, Merkez ilçesi, Doğancı köyü, 121 ada 54 ve 55 nolu parsellerin bulunduğu alandaki imar yolunun mevcut yapılar dikkate alınarak 7 metre olarak düzenlenmesine ve 121 ada 55 parselin kuzeyinde “Park Alanı” düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14232026 İşlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 148

Bolu ili, Merkez ilçesi, Yumrukaya köyü 865, 1139, 1407, 1408 nolu parsellerin bulunduğu alanda “Ticaret Alanı”, “İlkokul+Ortaokul Alanı” ve “Cami Alanı” düzenlenmesine esas Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14401662 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 14064916 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylanması talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 149

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaçayır Mahallesi, 439, 441, 442, 443, 561 ve 563 nolu adaların bulunduğu alanda alan kullanım kararının ve yapılaşma şartlarının düzenlenmesine, 1014 ve 1015 nolu adalarda kütle düzeni oluşturulmasına, 1599 ve 1274 nolu adalarda yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ve 3032 ada 1 nolu parselin güneyinde park alanının arttırılmak suretiyle düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14759233 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14684099 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 150

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaçayır Mahallesi, 258 adanın bulunduğu alanda alan kullanım kararının ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine, 244 ada 1 nolu parselin güneyinde ve 451 nolu adanın güneyinde “Park Alanı” düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14891179 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14090697 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.