2021 Dönemi Mayıs Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

Askı Çıkış Tarihi: 01.06.2021 – Askı İniş Tarihi: 01.07.2021

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2021 DÖNEMİ MAYIS AYI TOPLANTISI

2. BİRLEŞİM 2. OTURUMA AİT BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

KARAR NO: 190

Bolu ili, Merkez ilçesi, Çakmaklar, Salıbeyler, Sarıcalar, Dodurga, Çömlekçiler Mahalleleri sınırı içinde kalan yaklaşık 180 hektarlık alanda imar yollarının, alan kullanım kararlarının, ada kenarı ve ada ayrım hatlarının, yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14128706 plan işlem numaralı       1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 14674052 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun onaylanması talebi Komisyonca uygun görülmüş olup;

Meclisçe de söz konusu İmar Planı revizyonu uygun görüldüğünden, söz konusu alanda imar yollarının, alan kullanım kararlarının, ada kenarı ve ada ayrım hatlarının, yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun onaylanmasına aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 191

T.C. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin 2020/1166 Esas Nolu, 2021/442 Karar Nolu kararının yerine getirilmesi amacıyla Bolu ili, Merkez ilçesi, Gölyüzü Mahallesi, 757 ada 95 nolu parselin bulunduğu alanda alan kullanım kararının “Park Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14477279 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14792424 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 192

Bolu ili, Merkez ilçesi, Alpağut Mahallesi, 81 nolu parselin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanunu Geçici Madde-20 kapsamında bina yüksekliğinin “Yençok: 30,50 metre” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14655924 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 193

Bolu ili, Merkez ilçesi, Gölyüzü Mahallesi, 2559 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanunu Geçici Madde-20 kapsamında bina yüksekliğinin “Yençok: 40,50 metre” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14991641 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 194

Bolu ili, Merkez ilçesi, Aşağısoku Mahallesi, 3451 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanunu Geçici Madde-20 kapsamında bina yüksekliğinin ve yapılaşma koşulunun “Emsal:1,20 – Yençok: 30,50 metre”  ve 1067, 3103 parsel ve 2919 ada 1, 2, 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanunu Geçici Madde-20 kapsamında bina yüksekliğinin “Yençok: 30,50 metre” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14239225 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 195

Bolu ili, Merkez ilçesi, Aşağısoku Mahallesi, 1003 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanunu Geçici Madde-20 kapsamında bina yüksekliğinin        “Yençok: 15,50 metre” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14390243 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 196

Bolu ili, Merkez ilçesi, Kılıçarslan Mahallesi, 1689, 1697, 1701, 1714 nolu parseller ve yakın çevresinde, Kürkçüler Mahallesi, 1364 ada 3 nolu parsel, 1365 ada 3 nolu parsel, 1366 ada 2 nolu parsel, 1370 ada 2 nolu parsel, 1921 ada 1 nolu parsel ve yakın çevresinde 3194 sayılı İmar Kanunu Geçici Madde-20 kapsamında bina yüksekliğinin “Yençok: 35,50 metre” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14292625 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 197

Bolu ili, Merkez ilçesi, Tabaklar Mahallesi, 351 nolu adada emsal artışı yapılmaksınız yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ve kütle düzeni oluşturulmasına yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14762515 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 198

Bolu ili, Merkez ilçesi, Paşaköy Çanşaberk Mahallesi ve Çayırköy köyünün bulunduğu yaklaşık 23 hektar alanda imar yollarının ve alan kullanım kararlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14184017 plan işlem numaralı 1/25000 ölçekli kent bütünü nazım imar planı değişikliği, 14014952 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14092516 plan işlem numaralı  1/1000 ölçekli ilave+değişiklik uygulama imar planı talebi işaretle yapılan oylama sonucunda  MHP’li Üyelerin ve AK Parti Meclis Üyesi Semih DİMİCİOĞLU’nun Red oyları; AK Parti Grubu diğer üyeleri ve CHP’li Meclis Üyesi Cihan TUTAL’ın Çekimser oylarına karşılık, CHP Grubu diğer üyeleri ve İYİ Partili Meclis Üyelerinin Kabul oylarıyla oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 199

Bolu ili, Merkez ilçesi, İhsaniye Mahallesi, 487 ada 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 43, 44 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılaşma şartlarının ve alan kullanım kararının     “Emsal: 1.00 – Yençok:9.50 – Pazar Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14764089 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 14527380 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği talebi talebi İmar Komisyonu tarafından incelenerek uygun görülmüş ve Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiş olup;

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği teklifi uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdiki ile Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 201

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karamanlı Mahallesi, 492 ada 141, 205, 232, 245 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılaşma koşulu ve alan kullanım kararının “Emsal: 2.00 – Yençok: 5 Kat – Ortaokul Alanı” ve “Park Alanı” olarak düzenlenmesine ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14982541 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14979233 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 203

Bolu ili, Merkez ilçesi, Çivril Mahallesi, 481, 534, 537, 983, 984 nolu parsellerin ve 1307. sokağın bulunduğu alanda imar yolu düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14114470 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14799224 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 204

Bolu ili, Merkez ilçesi, Kılıçarslan Mahallesi, 1202 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda kütle düzeni oluşturulmasına ve imar yolunun “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14767815 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda AK Parti Grubu ve MHP’li Üyelerin Red oylarına karşılık; CHP Grubu ve İYİ Partili Üyelerin Kabul oylarıyla oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 205

Bolu ili, Merkez ilçesi, Alpağutbey Mahallesi, 1145 ada 1 nolu parselin güneydoğusunda bulunan imar yolunun “Park Alanı” olarak düzenlenmesine ve park alanlarının imar hatlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14928224 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14164915 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 206

Bolu ili, Merkez ilçesi, Kılıçarslan Mahallesi, Özgecan Aslan Caddesi ve 160. sokağın kuzeyinde bulunan alanda imar yolunun “Park Alanı” olarak düzenlenmesine ve park alanlarının imar hatlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14989287 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14053579 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 207

Bolu ili, Merkez ilçesi, Salıbeyler Mahallesi, 1084 nolu parsel ve 1967 ada 2 nolu parselin güneyinde bulunan alanda imar yolunun “Park Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14695450 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14619688 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 208

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karamanlı Mahallesi, 470 ada 197 nolu parselin batısında bulunan alanda park alanının imar hatlarının düzenlenmesine ve kanalın imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14383523 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 210

Bolu ili, Merkez ilçesi, Büyükcami Mahallesi, 78 ada 13, 15, 17, 18, 19 nolu parsellerin bulunduğu alanda alan kullanım kararının “Meydan” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14481115 plan işlem numaralı          1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 14090752 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği talebi İmar Komisyonu tarafından incelenerek uygun görülmüş ve Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiş olup;

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği teklifi uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdiki ile Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 211

Bolu ili, Merkez ilçesi, Paşaköy Mahallesi, 5265 nolu parselin bulunduğu alanda yapılaşma şartlarının ve alan kullanım kararının “Emsal: 3.00 – Yençok: 45.00 metre – Ticaret+ Konut Alanı” ve “Emsal: 3.00 – Yençok: 45.00 metre – Otel Alanı” olarak düzenlenmesine, 419, 420, 421, 422, 427, 428, 429, 434, 2808, 2809, 2810, 2811, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410 nolu parsellerin bulunduğu alanda alan kullanım kararının            “Park Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14619226 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14521625 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda AK Parti Grubu ve MHP’li Üyelerin Red oylarına karşılık; CHP Grubu ve İYİ Partili Üyelerin Kabul oylarıyla oyçokluğuyla karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.