2021 Dönemi Mart Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

Askı Çıkış Tarihi: 22.03.2021 – Askı İniş Tarihi: 21.04.2021

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2021 DÖNEMİ MART AYI TOPLANTISI

2. BİRLEŞİM 2. OTURUMA AİT BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

KARAR NO: 104

Gündemin 5. maddesi, İmar Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülüp karara bağlanmasını kapsamaktadır.

07.12.2020 tarih ve 2020/384 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan Paşaköy, Sandallar, Kasaplar, Karaköy Mahallesi sınırı içinde kalan yaklaşık 513 hektarlık alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14952543 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 14361189 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna;

28.12.2020 tarih ve 16366 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe,

29.12.2020 tarih ve 16494 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe,

29.12.2020 tarih ve 16497 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe,

29.12.2020 tarih ve 16508 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe,

04.01.2021 tarih ve 36 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe,

05.01.2021 tarih ve 104 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe,

06.01.2021 tarih ve 160 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe,

12.01.2021 tarih ve 344 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe,

19.01.2021 tarih ve 773 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe ile itiraz edilmiştir. Bahse konu itirazlar Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup itirazların (kısmen) uygun görülerek, itirazlara konu yaklaşık 3 hektar alanda yapılaşma koşulları ve alan kullanım kararının “Ayrık Nizam – TAKS:0.40 – KAKS:1.60 – 4 Kat – Ticaret+Konut Alanı (TİCK)” olarak düzenlenmesine ve plan notlarında değişiklik yapılmasına esas 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş olup;

Meclisçe de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek, itirazlara konu yaklaşık   3 hektar alanda yapılaşma koşulları ve alan kullanım kararının “Ayrık Nizam – TAKS:0.40 – KAKS:1.60 – 4 Kat – Ticaret+Konut Alanı (TİCK)” olarak düzenlenmesine ve plan notlarında değişiklik yapılmasına esas 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 107

Bolu ili, Merkez ilçesi, Salıbeyler Mahallesi, 3179 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılaşma şartlarının düzenlenmesine ve 9 nolu parselde yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 14117707 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 108

Bolu ili, Merkez ilçesi, Yukarısoku Mahallesi, 2335 nolu parselin bulunduğu alanda Sağlık Koruma Bandı düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 14313098 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 112

1/1000 Ölçekli Bolu Merkez Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerine; “26- Farklı yollardan cephe alması nedeniyle birden fazla yapılaşma şartına haiz, ada ayrım hattı ile ayrılmamış imar adalarında, planlı alanlar imar yönetmeliğinde belirtilen asgari parsel büyüklüğünde, farklı yapılaşma şartlarının gerektirdiği birden fazla parsel oluşturulamaması durumunda, farklı yüksekliklerde kademe uygulanmadan, parselin tamamının geniş yoldan cephe aldığı kabul edilerek, parselin tamamında, planda belirtilen yüksek katlı yapılaşma şartı uygulanır.” hükmünün eklenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 14387724 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup;

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görülerek; 1/1000 Ölçekli Bolu Merkez Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerine; “26- Farklı yollardan cephe alması nedeniyle birden fazla yapılaşma şartına haiz, ada ayrım hattı ile ayrılmamış imar adalarında, planlı alanlar imar yönetmeliğinde belirtilen asgari parsel büyüklüğünde, farklı yapılaşma şartlarının gerektirdiği birden fazla parsel oluşturulamaması durumunda, farklı yüksekliklerde kademe uygulanmadan, parselin tamamının geniş yoldan cephe aldığı kabul edilerek, parselin tamamında, planda belirtilen yüksek katlı yapılaşma şartı uygulanır.” hükmünün eklenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 14387724 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 113

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karamanlı Mahallesi, 734 ada 11, 247, 405 nolu parsellerin bulunduğu alanda alan kullanım kararları, yapılaşma şartlarının ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 14794098 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14248733 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.