2021 Dönemi Eylül Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

Askı Çıkış Tarihi: 14.09.2021 – Askı İniş Tarihi: 13.10.2021

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2021 DÖNEMİ EYLÜL AYI TOPLANTISI

2. BİRLEŞİM 1. OTURUMA AİT BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

 

Bolu Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 07 Eylül 2021 Salı günü saat 17.30’da Belediye ve Meclis Başkanı Tanju ÖZCAN’ın Başkanlığında toplanmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır. 

KARAR NO: 387 

08/07/2021 tarih ve 2021/296 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan Bolu ili, Merkez ilçesi, Çanşaberk Mahallesi, 310, 311, 391, 392, 393, 394, 395 nolu parseller ve yakın çevresinde imar yollarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14421161 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14560697 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine; 12.08.2021 tarih ve 10287 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe ile itiraz edilmiştir. Bahse konu itiraz, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup itiraz uygun görülerek,  311 ve 391 nolu parsellerin bulunduğu alanda 10 metrelik imar yolunun yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14421161 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14560697 plan işlem numaralı  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi incelenerek Komisyonca uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği talebi uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda Oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 388 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaköy Mahallesi, 36 nolu parselin bulunduğu alanda “Emsal:1.20 – Yençok:4 Kat – Sosyal Tesis Alanı” ve “Park Alanı” düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14064489 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14155089 plan işlem numaralı  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi incelenerek Komisyonca uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği talebi uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda Oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO: 396

Bolu ili, Merkez ilçesi, Alpağutbey Mahallesi 1227 ada 1, 2 nolu parseller ve            445, 1098 nolu parselin bulunduğu alanın “Emsal:2.00 – Yençok:12 m. – Açık ve Kapalı Pazar Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14569614 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği talebi uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda Oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 397

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaçayır Mahallesi 166 ada 28 nolu parselin bulunduğu alanda yapılaşma koşullarının “Emsal:2.00 – Yençok:15.50 m.” olarak düzenlenmesine ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14269289 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği talebi uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda Oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 398

Bolu ili, Merkez ilçesi, Tabaklar Mahallesi 241 ada 18, 20, 21 nolu parsellerin bulunduğu alanda 7 metrelik imar yolu düzenlenmesine ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14995460 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği talebi uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda Oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 399

Bolu ili, Merkez ilçesi, Tabaklar Mahallesi 240 ada 13 nolu parsel ve 805 ada 46, 51 ve 64 nolu parsellerin bulunduğu alanda kadastral yolun imar yoluna dönüştürülmesi amacıyla 12.5 metrelik imar yolu düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14570635 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği 14416325 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği talebi uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda Oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 400

Bolu ili, Merkez ilçesi, Çıkınlar Mahallesi, 38 Ada 44, 45, 46, 86, 112, 115, 116, 117, 129, 130, 131 nolu parsellerin bulunduğu alanda ada kenarlarının, imar yollarının ve alan kullanım kararlarının düzenlenmesi yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14149787 plan işlem numaralı  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14695023 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği talebi uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda Oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 401

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karacaağaç ve Dadıç Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 15 hektarlık alanda imar yollarının, alan kullanım kararlarının, ada kenarı ve ada ayrım hatlarının, yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14416952 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14950143 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği talebi uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda Oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 402

T.C. Bolu İdare Mahkemesi 2020/917 Esas Nolu, 2021/764 Karar Nolu kararın yerine getirilmesi amacıyla 12.06.2020 tarih ve 2020/177 nolu Bolu Belediyesi Meclis Kararının iptal edilmesi ve Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaçayır ve Çanşaberk Mahallesi, 428 ve 430 nolu parsellerin bulunduğu alanda Çelik Sokak ile Murat Canbaş Caddesi arasında hazırlanan bağlantının kaldırılmasına yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14091660 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu Komisyon Raporu uygun görülerek T.C. Bolu İdare Mahkemesi 2020/917 Esas Nolu, 2021/764 Karar Nolu kararın yerine getirilmesi amacıyla 12.06.2020 tarih ve 2020/177 nolu Bolu Belediyesi Meclis Kararının iptal edilmesine ve Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaçayır ve Çanşaberk Mahallesi, 428 ve 430 nolu parsellerin bulunduğu alanda Çelik Sokak ile Murat Canbaş Caddesi arasında hazırlanan bağlantının kaldırılmasına yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14091660 plan işlem numaralı         1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin aynen kabul edilerek 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda Oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 404

Bolu ili, Merkez ilçesi, Alıçören, Yeniçaydurt, Bürnük köyleri sınırı içinde kalan yaklaşık 24 hektarlık alanda imar yollarının, alan kullanım kararlarının, ada kenarı ve ada ayrım hatlarının, yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14999742 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14953579 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği talebi uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda Oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 406

Bolu ili, Merkez ilçesi, Alıçören köyü, 126 ada 16 ve 17 nolu parsellerin bulunduğu alanda “TAKS:0.40 – KAKS:0.80 – 2 Kat – Konut Alanı” düzenlenmesine 121 ada 21 nolu parselin bulunduğu alanda “Park Alanı” düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14506906 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14137370 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Komisyonca uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiş olup,

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği talebi uygun görüldüğünden aynen kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda Oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.