2020 Dönemi Temmuz Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

Askı Çıkış Tarihi: 23.07.2020 - Askı İniş Tarihi: 25.08.2020

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2020 DÖNEMİ TEMMUZ AYI TOPLANTISI

II. BİRLEŞİM I. OTURUMA AİT BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

KARAR NO: 196 

Gündemin 4. maddesi, İmar Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülüp karara bağlanmasını kapsamaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 14419842 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 Ölçekli Bolu Merkez Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin 20. Maddesinin “Uygulama imar planında kitle düzeni ile ölçülendirme yapılmamış veya bina cepheleriyle ilgili ayrıca bir hüküm bulunmayan, ayrık nizam yapılaşma nizamına tabi konut kullanımı bulunan alanlarda yapılacak yapıların bina cephesi en çok 40.00 metredir. Konut kullanımı bulunmayan alanlarda bina cephesi şartı aranmayacaktır.” olarak, 21. Maddesinin “Uygulama imar planında kitle düzeni ile ölçülendirme yapılmamış veya bina derinlikleriyle ilgili ayrıca bir hüküm bulunmayan, konut kullanımı bulunan alanlarda yapılacak yapıların bina derinlikleri en çok 40.00 metredir. Konut kullanımı bulunmayan alanlarda bina derinliği şartı aranmayacaktır.” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 197

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 14609807 Plan İşlem Numaralı, Bolu ili, Merkez ilçesi, Paşaköy Mahallesi, 1773 ada 3, 6 nolu parsellerin bulunduğu alanda kitle düzeni oluşturulmasına ve 1773 ada 1, 2, 4, 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda kitle düzeninin yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 198

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Nazım İmar Planı 14107136 Plan İşlem Numaralı ve Uygulama İmar Planı 14291380 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Okçular Mahallesi, 1636 ada 7, 8, 9 nolu parsellerin bulunduğu alanda park alanı düzenlenmesine ve Karaçayır Mahallesi, 3032 ada 1 nolu parselin güneyinde “Yençok: 4 Kat – Ticaret Alanı” düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmemiş olup, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görülmediğinden teklifin reddedilmesine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 199

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 14751861 Plan İşlem Numaralı, Bolu ili, Merkez ilçesi, Çıkınlar Mahallesi, 603 ada 140 nolu parsel ve 607 ada 45 nolu parselin bulunduğu alanda imar hattının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 200

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 14968516 Plan İşlem Numaralı, Bolu ili, Merkez ilçesi, Gölyüzü Mahallesi, 457 ada 64, 138, 139, 140 nolu parseller ve 433 ada 52 nolu parselin bulunduğu alanın doğusunda imar hatlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 201

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Nazım İmar Planı 14545970 Plan İşlem Numaralı ve Uygulama İmar Planı 14602717 Plan İşlem Numaralı, Bolu ili, Merkez ilçesi, Dodurga Mahallesi, 401, 402 nolu parsellerin bulunduğu alan ve yakın çevresinde imar yollarının ve alan kullanım kararlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 202

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Nazım İmar Planı 14542526 Plan İşlem Numaralı Uygulama İmar Planı 14595699 Plan İşlem Numaralı, Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaköy Mahallesi, G27D01C2A, G27D01C2B, G27D01C2D, G27D01B3C nolu paftalarda 9,5 hektarlık alanda imar hatlarının, imar yollarının ve alan kullanım kararlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 203

Bolu İdare Mahkemesinin 19.03.2020 tarih ve 2019/552 E. sayılı kararının yerine getirilmesi amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Nazım İmar Planı 14535126 Plan İşlem Numaralı ve Uygulama İmar Planı 14975625 Plan İşlem Numaralı, Bolu ili, Merkez ilçesi, Alpağut Mahallesi, 985 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında alan kullanım kararının “Kamu Hizmet Alanı” olarak, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında yapı yaklaşma mesafelerinin ve yapılaşma şartlarının düzenlenerek alan kullanım kararının “Resmi Kurum Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 204

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 14242099 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 Ölçekli Bolu Abant Yolu ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerine “Plan kapsamında yeni inşa edilecek yapılar için mimari proje ön onay aşamasından önce Mimari Estetik Komisyonunun onayı alınacaktır.” maddesinin eklenmesi yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 206

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 14686216 Plan İşlem Numaralı, Bolu ili, Merkez ilçesi, Kılıçarslan Mahallesi, 3377 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda ada kenarlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 207

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 14850898 Plan İşlem Numaralı, Bolu ili, Merkez ilçesi, Paşaköy Mahallesi, 5070, 5071, 5072, 5073, 5074, 5075, 5241, 5242, 5243 nolu parsellerin bulunduğu alanda ada ayrım hattı oluşturularak yapılaşma şartlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmemiş olup, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görülmediğinden teklifin reddedilmesine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 208

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Nazım İmar Planı 14654444 Plan İşlem Numaralı Uygulama İmar Planı 14441171 Plan İşlem Numaralı, Bolu ili, Merkez ilçesi, İhsaniye Mahallesi, 4129 Sokağın bulunduğu alanda Pazar Alanı, Genel Otopark Alanı düzenlenmesine ve Pazar Alanında kitle düzeni oluşturulmasına yönelik hazırlanan        1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

Daha fazla göster
Başa dön tuşu
Kapalı
Mesaj At...
1
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.