2020 Dönemi Mart Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

Askı Çıkış Tarihi: 19.03.2020 - Askı İniş Tarihi: 17.04.2020

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2020 DÖNEMİ MART AYI TOPLANTISI

II. BİRLEŞİM I. OTURUMA AİT BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

 

KARAR NO: 116

Gündemin 4. maddesi, İmar Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülüp karara bağlanmasını kapsamaktadır.

Bolu İli, Merkez İlçesi, Yeniköy Köyü, 110 ada 15, 17 nolu parsellerin bulunduğu alan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamı dışında, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında “Sanayi Alanı” olarak planlı olup, 15 metrelik imar yolu bulunmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 14719261 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Yeniköy Köyü, 110 ada 15 ve 17 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapı yaklaşma mesafeleri belirtilerek “Emsal:1.00 – Yençok: Serbest – Sanayi Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 118

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 14424480 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Tabaklar Mahallesi, 424 ada 98 nolu parselin bulunduğu alanda ada ayrım hattı oluşturulmasına, yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ve yapılaşma şartlarının “Emsal:1.00 – Yençok:3.50 metre” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi İmar Komisyonu tarafından incelenerek uygun görülmüş ve Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiş olup;

Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği teklifi uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdiki ile Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 120 

Bolu İli, Merkez İlçesi, Doğancı Köyü, 116 ada 28, 29, 30, 31, 32, 33 nolu parsellerin bulunduğu alanda “Tarım Hayvancılık Tesis Alanı (Tarımsal Depo)” amaçlı 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı yapılması amacıyla ilgili kurum görüşlerinin alınması teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 121 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Nazım İmar Planı 14813807 Plan İşlem Numaralı, Uygulama İmar Planı 14030554 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Alpağutbey Mahallesi, 142 nolu parselin bulunduğu alanda “Trafo Alanı” düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 122

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 14582961 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Ösenek Mahallesi, 896 ada 5 nolu parsel ve 583 ada 50 nolu parselin bulunduğu alanda imar hatlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 123

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 14463934 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Paşaköy Mahallesi, 901 ada 12 nolu parsel, 902 ada 11 nolu parsel, 1061 ada 7 nolu parsel, 1063 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda köşe kırıklarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 124

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 14043036 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Karamanlı Mahallesi, 471 ada 241nolu parsel, 734 ada 11 nolu parsel, 735 ada 407 nolu parsel, 780 ada 106 nolu parsel, 731 ada 204 nolu parsel, 742 ada 131 nolu parsel ve 743 ada 428 nolu parselin bulunduğu alanda köşe kırıklarının ve imar hatlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO: 125

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 14266851 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Karaçayır Mahallesi, G27D03D1A nolu paftada bulunan yaklaşık           5,4 hektar alanda imar hatlarının, ada ayrım hatlarının, alan kullanım kararlarının, imar yollarının, yapılaşma şartlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı Revizyonu uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 126

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 14540354 Plan İşlem Numaralı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Gölyüzü Mahallesi, 2130 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılaşma şartlarının “Ayrık Nizam – TAKS:0.39 – KAKS:1.93 – 5 Kat” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

Daha fazla göster
Başa dön tuşu
Kapalı
Mesaj At...
1
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.
Powered by