2020 Dönemi Haziran Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

Askı Çıkış Tarihi: 02.07.2020 - Askı İniş Tarihi: 04.08.2020

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2020 DÖNEMİ HAZİRAN AYI TOPLANTISI

II. BİRLEŞİM I. ve II. OTURUMA AİT BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

KARAR NO: 160 

Gündemin 4. maddesi, İmar Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülüp karara bağlanmasını kapsamaktadır.

10.03.2020 tarih ve 2020/122 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine, askı süresi içerisinde 16.04.2020 tarih ve 3932 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe ile itiraz edilmiştir. Bahse konu itiraz Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup, itiraz uygun görülerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 14582961 Plan İşlem Numaralı, Bolu ili, Merkez ilçesi, Ösenek Mahallesi, 583 ada 50 nolu parselin batısı ve 896 ada 5 nolu parselin doğusunda 7 metrelik imar yolunun tekrar düzenlenmesine yönelik değişiklik yapılması teklifi, Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO: 161

10.03.2020 tarih ve 2020/125 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna, askı süresi içerisinde 17.04.2020 tarih ve 3958 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçe ile itiraz edilmiştir. Bahse konu itiraz Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup, itiraz uygun görülerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 14266851 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunda itirazlar doğrultusunda Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaçayır Mahallesi, 242 ada 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılaşma şartlarının “TAKS: 0.40 – KAKS: 1.20 – Ayrık Nizam – 3 Kat” olarak düzenlenmesine yönelik değişiklik yapılması teklifi, Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 165

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Nazım İmar Planı 14921708 Plan İşlem Numaralı ve Uygulama İmar Planı 14362280 Plan İşlem Numaralı, Bolu ili, Merkez ilçesi, Akçaalan Köyü, 981 nolu parselin kuzeyinde imar yolu düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 166

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Nazım İmar Planı 14446117 Plan İşlem Numaralı ve Uygulama İmar Planı 14605744 Plan İşlem Numaralı, Bolu ili, Merkez ilçesi, Yukarısoku Mahallesi, G27-A-23-C-3-A ve G27-A-23-C-2-D nolu paftalarda bulunan yaklaşık 5,4 hektarlık alanda alan kullanım kararlarının ve yapılaşma şartlarının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 167

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 14456416 Plan İşlem Numaralı, Bolu ili, Merkez ilçesi, Gölyüzü Mahallesi, 2048 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda alan kullanım kararının ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine Belediye ve Meclis Başkanının çekimser oyuna karşılık, diğer üyelerin kabul oylarıyla karar verildi.

KARAR NO: 168

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Nazım İmar Planı 14680426 Plan İşlem Numaralı ve Uygulama İmar Planı 14792334 Plan İşlem Numaralı, Bolu ili, Merkez ilçesi, Sandallar Mahallesi, 197, 799 nolu parsellerin bulunduğu alanın bir kısmında “Park Alanı” düzenlenmesine, Paşaköy Mahallesi, 844, 845, 853, 854, 1717, 1816, 1818 nolu parsellerin bulunduğu alan ve yakın çevresinde imar yollarının, alan kullanım kararlarının, yapılaşma şartlarının ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı Revizyonu uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 169

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Nazım İmar Planı 14538208 Plan İşlem Numaralı ve Uygulama İmar Planı 14083508 Plan İşlem Numaralı, Bolu ili, Merkez ilçesi, Çıkınlar Mahallesi, 2 ada 13 nolu parsel ve 1687 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda “Park Alanı” düzenlenmesine ve 1647 ada 1 nolu parselin bulunduğu alan ve yakın çevresinde 112 Acil Yardım Merkezi Alanının ve park alanının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 170

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 14127853 Plan İşlem Numaralı, Bolu ili, Merkez ilçesi, Alpağut Mahallesi, 1087 ada 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 nolu parsellerin bulunduğu alanda ada ifraz hattı ve yapılaşma şartlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 171

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 14074353 Plan İşlem Numaralı, Bolu ili, Merkez ilçesi, İhsaniye Mahallesi, 1972 ada 1, 2, 3, 4 nolu parseller, 1973 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 1974 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parsellerin bulunduğu alanda tevhit şartlarının ve ticaret hattının belirlenerek yapılaşma şartlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO: 172

25.11.2019 tarih ve 2019/450 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararının iptal edilmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Nazım İmar Planı 14151054 Plan İşlem Numaralı ve Uygulama İmar Planı 14815371 Plan İşlem Numaralı, Bolu ili, Merkez ilçesi, Karamanlı Mahallesi, 93 ada 12 ve 13 nolu parsellerin bulunduğu alan ve Büyükcami Mahallesi, 2920 ada 1 ve 4 nolu parsel, 60 ada 14 nolu parsel, 70 ada 2 ve 3 nolu parseller, 91 ada 1 nolu parsel ve yakın çevresinde alan kullanım kararlarının, imar hatlarının, ada ayrım hatlarının ve plan notlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş olup, Meclisçe de söz konusu teklif uygun görülerek, 25.11.2019 tarih ve 2019/450 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararının iptal edilmesine ve İlimiz Merkez Büyükcami Mahallesindeki bahse konu  İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 173

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 14458008 Plan İşlem Numaralı, Bolu ili, Merkez ilçesi, Aşağısoku Mahallesi, 2261, 2262 nolu parsellerin bulunduğu alanda “TAKS: 0.35 – KAKS: 1.40 – Ayrık Nizam – 4 Katlı – Konut Alanı” düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 174

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Nazım İmar Planı 14170626 Plan İşlem Numaralı ve Uygulama İmar Planı 14737235 Plan İşlem Numaralı, Bolu ili, Merkez ilçesi, Salıbeyler Mahallesi, 114, 834 nolu parseller ve Sarıcalar Mahallesi, 278, 529, 565, 824 nolu parsellerin bulunduğu alan ve yakın çevresinde imar yollarının, ada ayrım hatlarının, alan kullanım kararlarının ve yapılaşma şartlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 177

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 14671671 Plan İşlem Numaralı, Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaçayır ve Çanşaberk Mahallesi, yaklaşık 2,7 hektarlık alanda Çelik Sokak ile Murat Canbaş Caddesi arasındaki bağlantının sağlanması amacıyla imar yolu düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 178

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uygulama İmar Planı 14376516 Plan İşlem Numaralı, Bolu ili, Merkez ilçesi, Gölyüzü Mahallesi, 2130 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parsellerin bulunduğu alanda tevhit şartlarının ve ticaret hattının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonca uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

Daha fazla göster
Başa dön tuşu
Kapalı
Mesaj At...
1
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.