2020 Dönemi Ağustos Ayı Meclis Kararları (İmar Planları)

Askı Çıkış Tarihi: 27.08.2020 - Askı İniş Tarihi: 25.09.2020

T.C.

BOLU BELEDİYESİ

2020 DÖNEMİ AĞUSTOS AYI TOPLANTISI

II. BİRLEŞİM I. OTURUMA AİT BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

KARAR NO: 224 

Gündemin 4. maddesi, İmar Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülüp karara bağlanmasını kapsamaktadır.

Bolu ili, Merkez ilçesi, Ağaççılar Mahallesi, 3281 ada 2, 6, 7, 8, 9 nolu parsellerin bulunduğu alanda, yapılaşma ayırma hattına uyularak yapılaşılması şartıyla parsellerin tevhit edilmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14638235 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonca oybirliğiyle uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 226

12.06.2020 tarih ve 2020/177 sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan imar planına, 08.07.2020 tarihli ve 7381 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı, 08.07.2020 tarihli ve 7383 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı ve 28.07.2020 tarihli ve 8520 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıt sayılı dilekçeler ile Bolu ili, Merkez ilçesi, Çanşaberk Mahallesi, 237, 428, 430 nolu parsellerin bulunduğu alana itiraz edilmiştir.

Bahse konu itiraz, Komisyonca oybirliğiyle uygun görülmemiş, Meclisçe de uygun görülmediğinden söz konusu itirazın reddedilmesine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 227

Bolu ili, Merkez ilçesi, Çakmaklar Mahallesi, 196, 197, 198 nolu parsellerin ve Salıbeyler Mahallesi, 458, 860, 861 nolu parsellerin bulunduğu ve yaklaşık 6.5 hektarlık alanda, mülkiyet durumu dikkate alınarak imar yollarının ve inşaat artışı olmadan alan kullanım kararlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14225499 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14770171 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonca oybirliğiyle uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 231

Bolu ili, Merkez ilçesi, İhsaniye Mahallesi, 322 ada 13 nolu parselin bulunduğu alanda, yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenerek, alan kullanım kararlarının ve yapılaşma şartlarının “Emsal= 2.40 – TAKS= 0.60 – Yençok= 18.50 m. – Ticaret-Turizm Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14090180 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14860614 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonca oybirliğiyle uygun görülmüş, Meclisçe yapılan müzakerelerde; Söz konusu İmar Planı değişikliğinin, Bolu ili, Merkez ilçesi, İhsaniye Mahallesi, 322 ada 13 nolu parselin bulunduğu alanda, yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenerek, alan kullanım kararlarının ve yapılaşma şartlarının “Emsal= 2.80 – TAKS= 0.60 – Yençok= 18.50 m. – Ticaret-Turizm Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14090180 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14860614 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yapılmasına oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR NO: 232

Bolu ili, Merkez ilçesi, Paşaköy Mahallesi, 2733 ada 1, 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, 1 nolu parsel üzerindeki kitle düzeninin yeniden düzenlenmesine ve 2 nolu parsel üzerindeki kitle düzeninin kaldırılarak, yapılaşma şartlarının “TAKS: 0.40 – KAKS: 2.00 – Ayrık Nizam – 5 Kat” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14108298 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonca oybirliğiyle uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 237

Bolu ili, Merkez ilçesi, Kılıçarslan Mahallesi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Bulvarı ve Yunus Emre Bulvarı arasında kalan Dr. Akın Çakmakçı Bulvarına cepheli 1611, 1615 nolu parseller, 2486 ada 9, 10 ,11 nolu parseller, 2490 ada 1, 2, 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda, alan kullanım kararının “Tercihli Ticaret+Konut Alanı (TT)” olarak düzenlenmesine ve talep edilmesi durumunda 8, 9 nolu parsellerin tevhit edilmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14184988 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14123916 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi, Komisyonca oybirliğiyle uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 238

Bolu ili, Merkez ilçesi, Paşaköy Mahallesi, 5843 nolu parselin bulunduğu alanda, yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenerek, alan kullanım kararının ve yapılaşma şartlarının “Emsal=1.10 – Yençok= 7.50 metre – Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14458215 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonca oybirliğiyle uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 239

Bolu ili, Merkez ilçesi, Çıkınlar Mahallesi, 659 ada 25, 26 nolu parsellerin bulunduğu alanda, yapılaşma ayırma hattı olarak belirlenen hatta göre yapılaşılması ve talep edilmesi durumunda parsellerin tevhit edilmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14032035 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonca oybirliğiyle uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO: 240

Bolu ili, Merkez ilçesi, Çivril Mahallesi, G27D01B3B, G27D02A1D, G27D02A4A, G27D02A4B nolu paftalarda, yaklaşık 12 hektarlık alanda imar yollarının, imar hatlarının ve alan kullanım kararlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14158761 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14674488 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonca oybirliğiyle uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO: 241

Bolu ili, Merkez ilçesi, Ömerler Köyü, 39, 43 nolu parsellerin bulunduğu alan ve yakın çevresinde imar yollarının, imar hatlarının ve alan kullanım kararlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14699142 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 14763434 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Komisyonca oybirliğiyle uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 242

Bolu ili, Merkez ilçesi, Büyükcami Mahallesi mülga Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30. 05. 2019 tarih ve 6678 sayılı kararı ile yaklaşık 4,2 ha yüzölçümüne sahip  Kentsel Arkeolojik Sit  Alanının batı kısmında kalan yaklaşık 2,1 hektar alanın III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu Bolu ili, Merkez ilçesi, Büyükcami Mahallesinde III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen 2,1 hektarlık alanda ilave koruma amaçlı imar planı yapılması ve ilave imar planı yapılan alanın kuzeyinde ve batısında bulunan Bolu ili, Merkez ilçesi, Karamanlı Mahallesi, 93 ada 12 parselin güneyinde alan kullanım kararının “Park Alanı” olarak, 93 ada 13 parselde alan kullanım kararın “Ticaret Alanı + Park Alanı + Otopark Alanı” olarak düzenlenmesine esas Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14595869 plan işlem numaralı koruma amaçlı 1/5000 ölçekli ilave + değişiklik nazım imar planı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14047244 plan işlem numaralı koruma amaçlı 1/1000 ölçekli ilave + değişiklik uygulama planı yapılması talebi, Komisyonca oybirliğiyle uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 244

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uygulama imar planı 14031525 plan işlem numaralı, 1/1000 Ölçekli Bolu Merkez Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin 22. Maddesinin

22. ZEMİN KATTA OTOPARK DÜZENLENMESİNE DAİR GENEL HÜKÜMLER

22.1. TERCİHLİ TİCARET+KONUT ALANLARI VE KONUT ALANLARINDA ZEMİN KAT, OTOPARK VE TEKNİK HACİMLER OLARAK DÜZENLENEBİLİR. ZORUNLU HALDE OLDUĞU DURUMLARDA KAPICI DAİRESİ YAPILABİLİR BUNUN HARİCİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜM YAPILAMAZ.

2 KATLI ALANLARDA ZEMİNDE OTOPARK YAPILMASI DURUMUNDA YAPI SAÇAK KOTU= 9.00 M. OLUP ZEMİN (OTOPARK) + 2 KAT YAPI YAPILABİLİR.

 3 KATLI ALANLARDA ZEMİNDE OTOPARK YAPILMASI DURUMUNDA YAPI SAÇAK KOTU = 12.00 M. OLUP ZEMİN (OTOPARK) + 3 KAT YAPI YAPILABİLİR.

 4 KATLI ALANLARDA ZEMİNDE OTOPARK YAPILMASI DURUMUNDA YAPI SAÇAK KOTU = 15.00 M. OLUP ZEMİN (OTOPARK) + 4 KAT YAPI YAPILABİLİR.

 5 KATLI ALANLARDA ZEMİNDE OTOPARK YAPILMASI DURUMUNDA YAPI SAÇAK KOTU = 18.00 M. OLUP ZEMİN (OTOPARK) + 5 KAT YAPI YAPILABİLİR.

YUKARIDA BELİRTİLEN TÜM KAT NİZAMLARINDA ZEMİN OTOPARKLARI VE BİNA GİRİŞ HOLLERİ KAKS-EMSAL VE PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ 5. MADDE 8. FIKRASINDA BELİRTİLEN %30 HESABI HARİCİDİR. BU ALANDA YAPILAN OTOPARKLAR ÜST KATLARDAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE EKLENTİ YAPILABİLİR.

22.2. BODRUM KAT YAPILMASI DURUMUNDA ZEMİN KATTA SIĞINAK HARİCİ; PANO ODASI, SANTRAL ODASI VE BU KAPSAMDAKİ TÜM TEKNİK HACİMLER BU KISIMDA YAPILABİLİR.

22.3. BİTİŞİK NİZAM, BLOK NİZAM YAPILAŞMALARDA VE TİCARET ALANLARINDA ZEMİN KATTA OTOPARK YAPILAMAZ.

22.4. PARSEL KÖŞE KIRIMLARINDAN OTOPARK GİRİŞİ YAPILAMAZ.

22.5. BİNA OTOPARK GİRİŞLERİ ÖNCELİKLE YAN VE ARKA BAHÇELERDEN YAPILACAKTIR. TEK BAĞIMSIZ BÖLÜMLÜ MÜSTAKİL YAPILARDA BU ŞART ARANMAYACAKTIR.

22.6. BAHÇE OTOPARK GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPISI GENİŞLİĞİ NET MİN. 2.80 M. VE MAX. 5.00 M. OLACAKTIR.

22.7. TEK YOLA CEPHELİ İMAR PARSELİNE YAPILACAK OLAN BİR YAPI İÇİN PARSELE YOL CEPHESİNDEN EN FAZLA İKİ ADET OTOPARK GİRİŞ-ÇIKIŞI YAPILABİLİR.

22.8. BİRDEN FAZLA YOLA CEPHESİ BULUNAN İMAR PARSELİNE YAPILACAK OLAN BİR YAPI İÇİN PARSELE YOL CEPHELERİNDEN EN FAZLA 3 ADET OTOPARK GİRİŞ-ÇIKIŞI YAPILABİLİR.

22.9. İMAR PARSELİNDE BİRDEN FAZLA YAPI BULUNMASI DURUMUNDA, DİĞER YAPILAR İÇİN İKİŞER ADET OTOPARK GİRİŞ-ÇIKIŞI EKLENEBİLİR.

22.10. ZEMİN OTOPARKLARINDA GARAJ KAPISI (OTOMATİK GARAJ KAPISI) YAPILMASI ZORUNLUDUR.

22.11. ZEMİN KATTA ORTAK KULLANIMLI 10 (ON) VE ÜZERİ ADETTEN FAZLA OTOPARK YAPILMASI HALİNDE EN AZ BİR ÂDETİ ENGELLİ ARAÇ KULLANIMINA AYRILACAK VE PROJESİNDE BELİRTİLECEKTİR. ENGELLİ OTOPARKI OLARAK GÖSTERİLEN ALAN HİÇBİR BAĞIMSIZ BÖLÜME EKLENTİ VERİLEMEZ.

22.12. ZEMİNDE TAHSİS EDİLEN EKLENTİ NİTELİĞİNDEKİ OTOPARKLARIN HER BİRİ NET 50 M2 DEN BÜYÜK OLAMAZ.

22.13. YAPI BAHÇESİNDE TANZİM EDİLECEK AÇIK OTOPARKLARIN TESİS EDİLDİĞİ ALANIN ZEMİNLERİNDE, DRENAJ YA DA YAĞMUR SUYUNU TOPRAĞA GEÇİREN MALZEME UYGULAMALARI YAPILMASI ZORUNLUDUR. PROJESİNDE BELİRTİLİR.

22.14. SU BASMAN KOTU +20 CM.Yİ GEÇEMEZ.

22.15. BİNANIN ZEMİNE OTURDUĞU ALANDAKİ EN DÜŞÜK ARAZİ KOTU KIRMIZI KOTTAN DÜŞÜK İSE KAZI KOTU BİNANIN OTURACAĞI EN DÜŞÜK TABİ ZEMİN KOTUNDAN MİN -90 CM OLACAK, YÜKSEK YA DA EŞİT OLMA DURUMUNDA İSE TEMEL ALT KOTU TABİ ZEMİN KOTUNDAN MİN -90 CM OLACAK ŞEKİLDE DÜZENLENECEKTİR.

22.16. TEMEL DON DERİNLİĞİ CEPHE ALDIĞI YOLUN KIRMIZI KOTUNA GÖRE HESAPLANARAK YAN, ÖN VE ARKA BAHÇE MESAFELERİNE YOL KIRMIZI KOTUNA KADAR DOLGU YAPILABİLİR.

22.17. İNŞAAT RUHSATI ALINMIŞ ANCAK İNŞAATA BAŞLANMAMIŞ PARSELLERDE YUKARIDA BAHSİ GEÇEN KOŞULLARA UYULMAK KAYDIYLA TADİLAT RUHSATI İLE UYGULANABİLİR.

22.18. YAPI KULLANMA İZNİ ALINDIKTAN SONRA ZEMİN KATTA DÜZENLENEN OTOPARK YERLERİ PLAN VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLARAK BAŞKA AMAÇLARA TAHSİS EDİLEMEZ. KULLANIM AMACI DEĞİŞTİRİLEMEZ.

22.19. KONUT ÇEVRESİNDE, UYGUN YERLERE YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULACAK VE BU ALANLAR MİMARİ PROJEDE BELİRTİLECEKTİR. PARSELİN KOT ALDIĞI ÖN CEPHESİNDEN OTOPARK GİRİŞİ YAPILAMAZ. PARSELİN ÖN CEPHESİNDE YAPI CEPHESİ BOYUNCA YEŞİL ALAN YAPILACAKTIR.

BİRDEN FAZLA YOLA CEPHESİ OLAN PARSELLERDE EN AZ BİR YOL CEPHESİ YAPI CEPHESİ BOYUNCA YEŞİL ALAN BIRAKILACAKTIR. BU CEPHELERDE OTOPARK GİRİŞİ YAPILAMAZ.

BİR PARSELDE BİRDEN FAZLA YAPI YAPILMASI DURUMUNDA TOPLAM YOL CEPHESİ BOYUNUN EN AZ %30’I YEŞİL ALAN OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

22.20. PARSELDE DÜZENLENECEK YEŞİL ALAN TOPLAMI, ARSA ALANININ %15’İNDEN AZ OLAMAZ. BU YEŞİL ALANIN SAĞLANAMADIĞI DURUMLARDA EKSİK OLAN YEŞİL ALANIN HER İKİ (2) M2 Sİ İÇİN 1 AĞAÇ BEDELİ TAHSİL EDİLİR.

olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Komisyonca oybirliğiyle uygun görülmüş, Meclisçe de söz konusu İmar Planı değişikliği uygun görüldüğünden aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

Daha fazla göster
Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.