2 ADET TAŞINMAZIN KAT KARŞILIĞI İŞİNE AİT İLAN

BOLU BEL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 

Mülkiyeti Şirketimize ait aşağıdaki listede belirtilen 2 adet taşınmazın açık teklif usulü ile 28/04/2023 Cuma günü saat 14:00 ve müteakiben kat karşılığı işi yapılacaktır.

  1. Mülkiyeti Şirketimize ait aşağıdaki Listede belirtilen Taşınmazlar Açık teklif usulü ile Karşılığı yapılacaktır.
 

  Sıra No

 

 

MAHALLE

 

ADA

 

PARSEL

 

ARSA M2

MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ) TEKLİF GÜN

VE SAATİ

1  

   GÖLYÜZÜ  

      MAH.

 

2559

 

 

2

 

 

 

13.295,00

20.000.000,00 TL +      (% 18 KDV)

 

28/04/2023 14:00
2 ÖSENEK

MAH

 

2023

 

2

 

10.239,53

 

 

2. Yukarıda nitelikleri, diğer özellikleri, muhammen bedeli belirtilen BOLU BEL SAN. VE TİC. A.Ş.’ye ait taşınmazlar Şirketimizce Aşağısoku Mahallesi Kilitçi Sokak NO:47/1 Merkez/BOLU da kat karşılığı açık arttırma usulü yapılacaktır.

3. Açık arttırma 28/04/2023 CUMA günü saat 14:00 de ve Müteakiben Aşağısoku Mahallesi Kilitçi Sokak NO:47/1 Merkez/BOLU adresinde yapılacaktır.

4. Kat karşılığı işe ilişkin şartname ve ekleri BOLU BEL SAN. VE TİC. A.Ş. adresinden000,00 (ONDÖRTBİN) TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir. İstekliler Kat karşılığı işe ilişkin şartnameyi BOLU BEL SAN. VE TİC. A.Ş. adresinden bedelsiz olarak görebilir.

5. Açık arttırmaya katılabilmek için istenen belgeler;

a. Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi.

b. Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (Noterden) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi.

c. Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Odalarından belge ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile imza sirküsü (noter tasdikli)

d. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,

e. Tebligat için adres beyan belgesini vermeleri gerekmektedir.

f. 14.000,00 TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu.

g. Yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.

h. Kat karşılığı şartnamesi ( şartnamenin her sayfası ayrı ayrı teklif veren tarafından imzalamak zorundadır.)

6. İstekliler dosyalarını 28/04/2023 CUMA günü saat 14:00’e kadar BOLU BEL SAN. VE TİC. A.Ş. Aşağısoku Mahallesi Kilitçi Sokak NO:47/1 Merkez/BOLU teslim etmeleri ve açık artırma için belirtilen adreste bulunmaları gerekmektedir.

7. BOLU BEL SAN. VE TİC. A.Ş. açık arttırmayı yapıp yapmamakta ve uygun fiyatı tespitte serbesttir.

İlan  Olunur.

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.