1 Adet Taşınmaz Satışı İhalesi İlanı

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN TAŞINMAZ SATIŞ İŞİNE AİT İHALE İLANI

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki Listede belirtilen Taşınmaz; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/C maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Satış ihalesi yapılacaktır.

Sıra No MAHALLE ADA PARSEL TERK EDİLECEK ALAN (m2) ALANI (m2) MUHAMMEN BEDEL (KDV Hariç) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE GÜN VE SAATİ
1 İhsaniye Mah. 1983 8  YOK  857,63 1.100.000,00TL  33.000,00TL 13.11.2018

Saat : 14.00

 

2- Yukarıda nitelikleri, diğer özellikleri, muhammen satış bedeli geçici teminat miktarı belirtilen Bolu Belediyesine ait taşınmaz Bolu Belediye Başkanlığınca Belediyemiz İhale Salonunda ihale ile satılacaktır.

3- İhale 13.11.2018 Salı günü saat 14:00’ da Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası ihale Salonunda yapılacaktır.

4- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00 (ikiyüzellilira) TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir. İstekliler İhaleye ilişkin şartnameyi Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden ve www.bolu.bel.tr adresinden bedelsiz olarak görebilir.

5- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

 • Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni ikametgah belgesi,
 • Gerçek kişiler için Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,
 • Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Odalarından belge,
 • İhaleye vekaleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirkülerini,
 • İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,
 • Geçici teminat makbuzu veya Teminat mektubu,
 • 250,00 TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz,
 • Satış ihalesine ait imzalı şartname,
 • Tebligat için adres beyan belgesi,
 • Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
 • 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair imzalı taahhütname vereceklerdir.

6- İstekliler dosyalarını ihale günü ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

7- İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan  Olunur.

 

1 Adet Taşınmaz Satışı İhalesi Şartnamesi (680 Kb)

 

Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.