Belediyemizde “Taşeron” Sıfatıyla Çalışan İşçilerin Sürekli Kadroya Geçişi İçin Yapılacak Sınavla İlgili Duyuru İlanı

SINAVIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE İLANI

01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 ncü maddelerinin Uygulanmasına dair usul ve esasları belirleyen tebliğinin 14 ncü ve 15. maddesi gereğince, Belediye Başkanlığınca belirlenen Uygulamalı ve Sözlü yöntemiyle  ayrı ayrı yapılacak ve  uygulamalı veya sözlü olarak imtihana gireceklerin listesi Belediyemiz Resmi İnternet sitesinde yayımlanmıştır.

Ayrıca sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler Belediye Başkanlığımız internet sayfasında ilan edilmiş olup, yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan Valilikçe hazırlanan soruların içinden seçilecek. Sözlü ve uygulamalı sınavda adaylar “başarılı” ya da “başarısız” olarak tutanağa geçirilecektir.

Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Belediye Başkanlığımız resmi internet adresinde ilan edilecek olup, İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.

Sınavlarda başarılı olamayanlar, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak Yazı İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Birimine itirazda bulunabilir.

 

SINAV TARİHLERİ

 

SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN PERSONEL LİSTESİ

 

 

 

Daha fazla göster